Collaboratieve innovatie als duurzaam proces

Cognistreamer volgt elk innovatietraject op

  • Share

Een uitdagende economische context, razendsnel veranderende klantenvoorkeuren en grote concurrentiële druk. Dat dwingt bedrijven om innovatie in hun DNA te verankeren. CogniStreamer helpt hen daarbij, met softwareplatformen en services die het innovatieproces faciliteren. We spraken met CEO Hein De Keyzer over het hoe en waarom van innovatie als duurzaam proces.

Wat is collaboratieve innovatie?

Hein De Keyzer: We willen gemotiveerde mensen die een visie delen de geschikte technologie geven om samen te werken aan innovatie door de uitwisseling van ideeën, informatie en werk.

Innovatie kan spontaan ontstaan, maar dat vraagt tijd. Je kunt het innovatieproces enorm intensifiëren als je er focus aan geeft. Om tot die focus te komen, bestudeerden we eerst welke menselijke interacties tot innovaties leiden. Vervolgens gingen we op zoek naar technologie die die interacties faciliteert. Internet en sociale media bieden fantastische tools om samenwerking te verdiepen en te verbreden. Op basis van die inzichten hebben we onze softwareplatforms ontwikkeld.

Incrementeel of disruptief

Zijn er verschillende soorten innovatie?

Hein De Keyzer: Eenvoudig gezegd: bij incrementele innovatie gaat het over dingen beter maken, terwijl het bij disruptieve innovatie gaat over betere dingen maken. Als je alleen op incrementele innovatie inzet, rennen je concurrenten je op de lange termijn voorbij. Op een gegeven moment moet je buiten je comfortzone stappen om disruptief te innoveren. Maar het zijn erg verschillende processen.

Hoe faciliteren jullie die verschillende processen?

Hein De Keyzer: Innovatie gaat over het verbinden van kennis, en die kennis zit in het hoofd van mensen. Je moet er dus voor zorgen dat verschillende ideeën elkaar op een gestructureerde manier kunnen kruisen. Onze software maakt het bijvoorbeeld mogelijk om een uitdaging te lanceren waarbij alle medewerkers input gevraagd wordt rond een bepaald probleem of een bepaalde vraag. Als je je medewerkers uitdaagt om met een incrementele innovatie op de proppen te komen, krijg je redelijk snel een aantal concrete ideeën aangereikt, omdat je werkt binnen hun comfortzone. Met disruptieve innovatie moet je omzichtiger tewerk gaan, door bijvoorbeeld eerst naar inzichten te vragen. Dan krijg je antwoorden als 'Kijk eens naar die website of die professor of lees die paper'. Na verloop van tijd zie je rond die inzichten fragmenten van ideeën ontstaan, wat wij 'sparks' noemen. Als het goed zit, gaan die zich tot bruikbare concepten aan elkaar klitten. Dat proces kan veel tijd in beslag nemen, en moet echt gekoesterd worden, wil het vruchten afwerpen.

Kun je het succes van zulke processen meten?

Hein De Keyzer: Met ons softwareplatform houden we precies in het oog welk innovatietraject in welke fase zit, hoeveel input er is, wat de kwaliteit van die input is, wie waaraan meewerkt, hoeveel positieve of negatieve feedback er is. Dat overzicht stelt je in staat op de juiste momenten de juiste prikkels te geven, een innovatietraject meer zuurstof te geven of stil te leggen. De ervaring met onze klanten leert ons dat die maatstaven erg bruikbaar zijn als performantie-indicatoren. Dankzij die indicatoren kunnen we ook van vernieuwing een continu proces maken. En daar gaat het ons om: de duurzaamheid van innovatie als proces.