Bouwen aan verandercapaciteit via Human Capital Management

HR-aspect van Lean, Mean & Clean

  • Share

In de snel veranderende economische context neemt de vraag naar doorgedreven en duurzame verandering met rasse schreden toe. Hoewel radicale organisatieveranderingstrajecten complex, risicovol en duur zijn, hebben organisaties vaak geen alternatief. Gelukkig kan een juiste kijk op veranderingen en duurzaamheid u een heel eind op weg helpen naar succes. Daarom presenteren we hier een gearticuleerde visie op veranderingsmanagement in drie stappen: van Lean over Mean tot Clean.

Stap 1
Veranderingen met grote impact

Meer en meer van onze klanten werken aan of overwegen grootschalige transformatieprogramma’s en hopen zo op korte termijn een kostenefficiënte organisatie te bouwen. Dergelijke reorganisaties wekken echter veel weerstand met alle gevolgen van dien op het vlak van performantie en retentie. De gekozen oplossing (een nieuw systeem, een nieuw organisatiemodel, …), is nog te vaak het enige uitangspunt van de gehanteerde veranderingsmanagementstrategie. De oplossing wordt door leiders in de organisatie 'naar omlaag' geduwd met behulp van een communicatiestrategie die vooral ingaat op de kenmerken en sterktes van de gekozen oplossing en het implementatiepad. Daarna volgt een rigoureuze en gedisciplineerde implementatie. De vooropgestelde verandering wordt zowel technisch geïnstalleerd, maar komt zelden echt tot leven in de cultuur en het gedrag van de medewerkers.

Stap 2
Gedeelde denkprocessen implementeren

Een duurzame aanpak van verandering vraagt meer dan communicatie alleen. Een heldere visie op het waarom, wat en hoe achter de verandering wordt de drijvende factor, eerder dan de oplossing zelf. Draagvlak creëren gebeurt door middel van adequaat stakeholdermanagement, participatie en empowerment. Veranderingsmanagers faciliteren gedeelde denkprocessen die vertrekken vanuit een duidelijk gevoel van urgentie. Ze creëren kansen voor medewerkers om actief bij te dragen tot de ontwikkeling en implementatie van de oplossing en ze bieden ondersteuning aan in de vorm van opleiding en coaching. De verandering wordt zo breder gedragen en dat reduceert enigszins de risico’s.

 

Stap 3
Het integreren van verandercapaciteit in het DNA van de organisatie

De toegenomen complexiteit en frequentie van verandering, maakt echter een ingrijpendere verschuiving noodzakelijk. Enkel door veranderingsmanagement los te koppelen van individuele projecten en te zien als een dynamisch en continu proces gericht op de ontwikkeling van de mentale flexibiliteit die nodig is om continu te verbeteren en te innoveren, kunnen duurzame resultaten bereikt worden. De drijvende kracht is niet meer één enkele oplossing, maar een totaalbeeld op de organisatie van de toekomst in al haar facetten. Dit beeld wordt geconstrueerd met alle betrokkenen, uiteengerafeld in concrete projecten en gerealiseerd door mobiele en snel evoluerende 'communities of practice’ geleid door faciliterende en inspirerende leiders die toegevoegde waarde creëren uit verschillen en diversiteit. Een doordacht performancemanagementsysteem zorgt voor de gepaste ondersteuning.

Deze verandercapaciteit integreren in het DNA van de organisatie vereist een totaalkijk op Human Capital Management die de draagkracht van het klassieke HR-departement ruim overschrijdt. Zo'n totaalkijk heeft alleen succes als die vertrekt vanuit de overkoepelende visie en strategie en door de C-suite ondersteund wordt.