Taxdirector als businesspartner

Trends in tax

  • Share

De taxfunctie is de laatste vijftien jaar enorm veranderd. De taxdirector is geëvolueerd van technische expert tot businesspartner. We zetten de belangrijkste trends achter deze evolutie op een rijtje.

 

1 Ander profiel voor de taxdirector

Het beeld van de taxdirector als geïsoleerde technische expert, is volledig achterhaald. Succesvolle ondernemingen focussen na de crisisbesparingen nu weer op groei en nieuwe markten. Net als aan de andere financiële verantwoordelijken wordt aan de taxdirector niet alleen gevraagd om meer te doen met minder middelen, maar ook en vooral om het groeiproces te ondersteunen als volwaardige businesspartner en mee de onderneming vooruit te trekken. Dat kan alleen maar door intens te communiceren met managers in alle bedrijfsgeledingen. Naast zijn traditionele bagage moet hij dus over een hele reeks vaardigheden beschikken: hij moet een teamspeler zijn met communicatievaardigheden, peoplemanagementskills, inzicht in de juiste technologische ondersteuningsmogelijkheden en een oog voor risicomanagement.

 

2. Fiscaal beleid wint aan belang

Met overheden onder druk en onderling steeds beter communicerende administraties, worden fiscaal beleid en handhavingsactiviteiten meer en meer kerntaken voor de onderneming. Ondernemingen die de impact van deze trend niet tijdig inzien, zullen sneller geconfronteerd worden met intensere en meer frequente controles van de fiscale administraties. Het is cruciaal om proactief te werken en de visie van het taxdepartement te laten aansluiten met de ondernemingsstrategie.

 

3. Fiscale optimalisering

Ondernemingen verleggen hun focus binnen het taxdepartement steeds meer van tax-compliance naar een betere fiscale optimalisering. Dat kan alleen maar wanneer de diverse processen inzake taxcompliance voldoende geautomatiseerd en onder controle zijn, of ze nu in huis gebeuren of uitbesteed worden. Pas dan kan de taxdirector voldoende tijd en energie vrijmaken om bijvoorbeeld proactief de toeleveringsketen te analyseren of een project op te zetten voor de snellere inning van btw-tegoeden.

 

4. Risicomanagement

Door de toenemende regularisering en globalisering is er meer en meer druk om processen vast te leggen en te documenteren. Taxdirectors moeten een grotere rol spelen in risicomanagement en zijn steeds meer betrokken bij het uittekenen en testen van controles en processen. Vaak zal de taxdirector proactief de risicogebieden identificeren in samenspraak met de andere functies binnen de onderneming.

 

5. Meten van performantie

We zien een stijgende behoefte om de performantie van het taxdepartement te meten en te benchmarken. Het betreft niet alleen een evaluatie van de mensen en de organisatie, de mandaten, de technologie en de data, maar eveneens de taxprocessen. Dergelijke analyses zorgen ervoor dat ondernemingen hun fiscaal departement op een rationele manier kunnen reorganiseren en de efficiëntie ervan kunnen optimaliseren.

 

6. Duurzaamheid

Reorganisatie van het taxdepartement beoogt niet alleen kostenefficiëntie. De belangrijkste focus betreft het aligneren van het fiscaal (risico) beleid met de algemene strategische visie van de onderneming. Daarbij moet het beoogde belastingprofiel van de onderneming in klare taal worden gedefinieerd en goedgekeurd worden door de interne belanghebbenden. Alleen zo kunnen de diverse facetten in het taxdepartement op duurzame wijze onder controle worden gehouden.

De rol van een taxdirector en zijn fiscaal departement is sterk geëvolueerd en zal blijven evolueren. Focussen op het verleden is niet langer voldoende. Om een efficiënte businesspartner te zijn en om complexe risico’s op een duurzame manier te beheersen in een dynamische omgeving, dient een taxdirector zich ook op het heden en de toekomst te richten. Alleen zo zal hij kunnen inspelen op de echte behoeften van de business. Gevolg? Hij wordt meer gewaardeerd, zowel in zijn traditionele rol als technische expert, als in zijn nieuwe rol als businesspartner.