Building a better working world

High performing teams

  • Share

De sleutel tot een uitmuntende teamcultuur

In sterk presterende ondernemingen staan mensen centraal. Succes steunt op de skills, de instelling, de kennis van de medewerkers, maar ook de waarden van het bedrijf zijn van cruciaal belang. Die vormen het cement voor een uitmuntende teamcultuur.

Bedrijfscultuur wint het telkens weer van strategie. Een dergelijke uitmuntende cultuur begint bij de kwaliteit van de medewerkers. Want nieuwe klanten worden niet alleen gewonnen door kleurrijke, glanzende folders en blitse PowerPoint-presentaties. Dat gebeurt door de mensen op de werkvloer. En op vertrouwen gebaseerde, duurzame relaties worden niet gebouwd door checklists af te vinken. Daar zorgen sterk presterende teams voor. De sleutel tot een uitmuntende teamcultuur is het aantrekken van sterke mensen en het opleiden van toekomstige leiders.

Sterk presterende teams

De wereldwijde arbeidsmarkt verandert snel. Vandaag voelen mensen zich aangetrokken tot organisaties omdat ze deel willen zijn van iets bijzonders. Ze willen op een verantwoorde manier groeien en snel succes kennen. Ze bewegen zich vrij in een wereld waarin informatie en communicatie de klok rond beschikbaar zijn.

Retentie is, voor deze generatie en dus ook voor de hedendaagse onderneming, een sleutelwoord. Ondernemingen moeten hun mensen helpen om te groeien op een manier die bij een andere werkgever onmogelijk is. Wanneer iemand bij een onderneming werkt, hoe lang of hoe kort de loopbaan ook duurt, moet de onderneming ernaar streven dat het een uitzonderlijke ervaring is, die de werknemer zijn hele leven bijblijft.

Medewerkers aantrekken en toekomstige leiders vormen kan onder meer door:

  • constante vorming en ontwikkeling met een toenemende focus op coaching en ervaringen, aangevuld door formeel leren en het verbeteren van counseling- en coachingskills.
  • het bouwen van de ‘werkplek van de toekomst' door effectieve technologie, innovatieve design van werkruimte en een flexibele, op output gerichte cultuur.
  • diversiteit te omarmen, zowel bij het aanwerven van nieuwe medewerkers als op het gebied van inclusief leiderschap.
  • aandacht te blijven hebben voor voormalige medewerkers, door bijvoorbeeld een alumni-organisatie.

 

Inclusieve, grenzeloze teams

De klanten van succesvolle ondernemingen worden steeds complexer en internationaler. Om aan hun verwachtingen te voldoen, volstaat gewoon teamwerk niet meer. Klanten van succesvolle ondernemingen willen zakendoen met ’s werelds best uitvoerende teams die hen uitzonderlijke kwaliteit leveren.

Uitmuntend teamwerk kent geen grenzen. Sterk presterende teams gebruiken transculturele sterktes om wereldwijde problemen te overwinnen. Ze trekken de kaart van inclusief leiderschap en combineren gezichtspunten. Het leiderschap van de best presterende teams is dan ook de basis voor het concurrentiële voordeel van een onderneming.

Het is voorts ook van belang om de nodige aandacht te besteden aan het creëren van de juiste omgeving voor sterk presterende teams. Daarbij kan gedacht worden aan investeren in mobiliteit en technologie, het vereenvoudigen van hiërarchie en administratieve rompslomp en het focussen op transculturele leerervaringen.

Centraal in een succesvolle bedrijfsfilosofie staat ook het ontwikkelen van sterke leiders. Belangrijk daarbij: die leiders moeten nederig genoeg zijn om ook zelf in teamverband te werken, over culturele en landsgrenzen heen. Alleen als de leiders geen uitzondering voor zichzelf opeisen, krijgt u werkelijk inclusieve, grenzeloze teams.