Building a better working world

De toegevoegde waarde van ondernemen

  • Share

Van winstmaximalisatie naar welzijn- en welvaartcreatie

Een beter werkende wereld vraagt naar een bredere focus dan pure winstmaximalisatie, naar de creatie van welzijn en welvaart van de stakeholders, de economie, de maatschappij als geheel. Om dat waar te maken, analyseren we het waarom, het hoe en het waar van het ondernemen.

Waarom ondernemen?

De vraag naar de zin van ondernemen is zeer actueel. De bekende drie p's – people, profit en planet – zijn een startpunt bij die zingeving. Het people-aspect omvat aandeelhouders, klanten, leveranciers, maar ook de werknemers. De ondernemer moet een omgeving creëren waarin de werknemer zijn ambitie kan realiseren. Het planet-aspect heeft hier duidelijk te maken met een maatschappelijke visie over het doen van de juiste, gezonde dingen, op een duurzame wijze. Het profit-aspect vinden we dan terug in de zorg voor groei en conti nuïteit. Dat kan niet zonder winst en waardecreatie, iets waar alle betrokkenen belang bij hebben.

Maar ondernemen dient ook een hoger doel. Ondernemers dragen een grote verantwoordelijkheid binnen de maatschappij. Ondernemen is het op zoek gaan naar en het nemen van opportuniteiten die bijdragen tot het welzijn en de welvaart van elke persoon die bij een onderneming betrokken is. Succesvol ondernemen is de juiste connectie vinden tussen ‘zin’ en resultaat, om zo jobs met nieuwe inhoud te creëren die voldoen aan de verwachtingen en modaliteiten van de medewerker. Want zonder medewerker, geen opportuniteiten.

 

Waar ondernemen?

Wanneer mogelijk moet men wereldwijd aanwezig zijn in zowel mature markten als in groeimarkten, als leverancier én als afnemer. Internationale ondernemingen kunnen minder vergevorderde regio’s de kans bieden om een rol te spelen. In een beter werkende wereld neemt vertrouwen toe waardoor financiële markten beter worden en investeerders geïnformeerde beslissingen nemen. Ondernemingen groeien duurzaam, werkgelegenheid neemt toe, consumenten besteden en de overheid investeert in haar burgers. Een betere werkwereld omhelst en ontwikkelt talent in alle vormen en moedigt samenwerking aan.