Barometer van de Belgische Attractiviteit

Meer projecten, minder banen

  • Share

België wordt minder populair als investeringslocatie. Dat is de teneur van de Barometer van de Belgische Attractiviteit, een jaarlijks rapport van EY. Ondanks het feit dat ons land 10 procent meer buitenlandse investeringsprojecten binnenhaalde, scoren we op het vlak van banencreatie ondermaats. We lichten die en andere belangrijke conclusies voor u toe, en geven u de belangrijkste feiten en cijfers mee.

Europa

Op Europees niveau daalde het aantal directe buitenlandse investeringsprojecten in 2012 met 2,8 procent. In absolute aantallen daalde het totaal van aangekondigde nieuwe investeringen van 3.906 naar 3.797, een score die zich ruim boven het niveau van voor de crisis situeert. Het aantal door directe buitenlandse investeringsprojecten gecreëerde banen steeg met 8 procent tot 170.434. Investeerders hielden de omvang van de individuele projecten sterk onder controle. Het gemiddelde aantal nieuwe banen per project over de jongste jaren toont dat aan. In 2012 creëerde een nieuw investeringsproject gemiddeld 45 banen. In 2011 bedroeg dat gemiddeld 40 banen en in 2007 ging het nog om 47 banen.

België

  1. We zien een grote stijging van het aantal investeringsprojecten (10 procent), terwijl Europa daalt (2,8 procent). Dat zet ons opnieuw op de vijfde plaats in de top 10, net als in 2010.
  2. Er zit een adder onder het gras: 45 procent van de projecten zijn sales & marketinginvesteringen met minder dan vijf banen per project. In België gaat men dus duidelijk niet voor arbeidsintensiviteit.
  3. Wat het totale aantal banen betreft, is er dan ook een sterke daling (18 procent), terwijl het gemiddelde aantal banen in Europa stijgt met 8 procent. Meteen de allerlaagste score ooit op het vlak van banencreatie, waarmee België uit de top 15 voor tewerkstelling tuimelt. Ter illustratie: de gemiddelde banencreatie over de jongste 10 jaar bedroeg 4.273; vorig jaar deden we het met 2.939 banen veel slechter.
  4. Het gemiddelde per investeringsproject ligt nu met 17 banen per project zo’n 40 procent achter op het gemiddelde van de jongste 10 jaar en 60 procent op het Europese gemiddelde. Meteen onze zwakste score sinds het begin van de studie.
  5. De meeste banen worden gecreëerd in manufacturing, waar 34 procent van de projecten voor bijna de helft van de tewerkstelling instonden. Het gaat dan wel bijna altijd om expansie. Het aantal greenfieldinvesteringen bleef beperkt tot 28 procent.
  6. De gemiddelde greenfieldinvestering is helemaal niet arbeidsintensief. Kleine marketing & salesprojecten nemen daarvan ongeveer 45 procent voor hun rekening.
  7. Vlaanderen kent een licht herstel tegenover het breukjaar 2011. Wallonië zet betere cijfers neer. Daar worden gemiddeld meer banen per project gecreëerd en stijgt het aantal investeringsprojecten met een derde, vooral dankzij de provincie Luik waar het aantal projecten meer dan verdubbeld. Bovendien gaat het om meer projecten. De resultaten van Brussel moeten worden gerelativeerd: we zien er een sterke stijging, doch voornamelijk in niet-arbeidsintensieve projecten.