Barometer van de Europese Attractiviteit

Focus op locatiekeuze

  • Share

De vraag 'Waar gaan we een vestiging opzetten?' krijgt een steeds belangrijkere rol in de bedrijfsstrategie. We focussen op de barometer van de Europese attractiviteit die van nabij volgt waarom voor welke locaties gekozen wordt, en we kijken naar de strategische besluitvorming rond locatiekeuzes voor internationale investeringen.

2012 was een moeilijk jaar voor Europa. Bedrijven worstelden om hun resultaten te beschermen. Dat werd bemoeilijkt door besparingsmaatregelen vanuit de overheid, chronische wereldwijde onzekerheid en een zwak consu menten vertrouwen. De weerslag daarvan zien we ook in de Europese barometer van de attractiviteit van 2012. Vorig jaar heeft Europa 3.797 buitenlandse investeringsprojecten weten aan te trekken, een daling van 2,8 procent ten opzichte van 2011. Europa heeft daarmee de stijgende lijn die sinds 2009 weer was ingezet, niet vast weten te houden. Het recordaantal van 3.906 buitenlandse investeringsprojecten van 2011 blijft daarmee staan. Het grootste aantal buitenlandse investeringsprojecten in Europa vond in 2012 plaats tussen EU-landen onderling (54 procent). Maar ook de Verenigde Staten blijven met 28 procent een belangrijke investeerder in Europa. De BRIC-landen doen het minder goed: slechts 7 procent van de directe buitenlandse investeringen komt uit die hoek. Voor de hele Belgische economie is het van groot belang om nieuwe manieren en kansen te vinden om onze positie in de wereldwijde, competitieve markt van directe buitenlandse investeringen te versterken. Daarvoor is een duidelijke, inspirerende visie en strategie nodig, gedragen door overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen.

Barometer van de Europese Attractiviteit