Aarzelend economisch herstel in België

Verkiezingen in mei moeten kantelpunt worden van Belgisch economisch beleid

 • Share

View this page in French

Brussel, 20 maart 2014 –Uit de nieuwste Eurozone Forecast van EY en Oxford Economics blijkt dat de Belgische economie in 2014 amper met 1,1% zal groeien. Problematisch is dat de werkloosheid ook in 2014 met 8,6% van de actieve beroepsbevolking op een hoogtepunt zal blijven. Belangrijke economische hervormingen lijken dan ook nodig om onze economische groei te verzekeren. De verkiezingen in mei vormen dan ook de ideale opportuniteit voor ambitieuze economische plannen.

Het nieuwste rapport van EY wijst op volgende economische indicatoren:

 • De Belgische economie zal in 2014 licht groeien met zo’n 1,1%. Ook de volgende jaren wordt daarenboven slechts een beperkte economische groei verwacht: 1,4% in 2015 en 1,7% tussen 2016 en 2018. Vooral de producerende en financiële sector lijken goed te zullen aantrekken. De bouw, handel en landbouw echter, blijven geconfronteerd met moeilijke tijden.

  Sector Verwachte groei in % BBP
  Productie (manufacturing) 3%
  Landbouw -0.1%
  Bouw 0.4%
  Nutsvoorzieningen 1.6%
  Handel 0.6%
  Financiële dienstverlening 1.5%
  Communicatie 1.2%
 • Dit aarzelende economisch herstel heeft een weerslag op de Belgische werkloosheidsgraad. Deze blijft almaar stijgen en zal op het einde van dit jaar met 8,5% een hoogtepunt bereiken. Verwacht wordt dat pas eind 2015 de werkloosheidgraad zeer licht zal afnemen, tot zo’n 8,5% in 2015 en 8,1 in 2016.
 • De rigiditeit van onze arbeidsmarkt is een serieuze rem op de concurrentiekracht van België in vergelijking met andere Europese economieën. De hoge loonkost zou de productie in België de afgelopen drie jaar maar liefst 2 tot 3 procentpunten per jaar gekost hebben, terwijl dit in Frankrijk of Duitsland maar om 1% gaat. Ook de export lijdt hieronder. Op het vlak van de export wordt dan wel een stijging van 1,8% verwacht in 2014 en 2,5% in 2015. Deze lichte stijging valt te verklaren door onze ‘open’ economie, die sterk afhankelijk is van export naar andere EU landen. De economische activiteiten in de sleuteleconomieën van de EU en de handel binnen de Eurozone zullen immers opnieuw toenemen in volgende jaren.
 • Investeringen door bedrijven zullen in 2014 toenemen met 2%. Tegen 2016 wordt een groei van net geen 3% verwacht, maar dit is nog steeds aanzienlijk minder dan de 5% groei die België kende voor de start van de economische crisis.
 • Een lichtpunt is de inflatie, die onder 1% zal blijven. Oxfored Economics verwacht dat de consumentenuitgaven met 1,2% zullen groeien in 2014.
 • Door onze schuldgraad van 105% van het BBP betaalt ons land momenteel een percentpunt meer interesten dan buurlanden Frankrijk en Duitsland. Er wordt daarenboven verwacht dat overheidsuitgaven zullen groeien met 0,6% in 2014 en 0,8% in 2015.

Ons land zal een lange periode van begrotingsdiscipline moeten aanhouden om onze schuldgraad af te bouwen. Ook onze stroeve arbeidsmarkt, met onder meer hoge loonkosten, en de hoge belastingdruk (nu al meer dan 50% van het BBP) blijven economische groei ondermijnen. Deze analyse wordt ook gedeeld door de Europese Commissie, die België onlangs nog een aanmaning gaf. Een duidelijk signaal waarmee de Europese Commissie onze Belgische beleidsmakers volgende maanden weinig keuze laat. De verkiezingen in mei moeten immers het kantelpunt worden voor ons land om enkele structurele handicaps aan te pakken en het over een andere economische boeg te gooien.