Ballon Media, Biocartis, Layerwise, Medec en Zappware genomineerd voor 'De Prijs van de Vlaamse Regering voor de Beloftevolle Onderneming van het Jaar 2013'

  • Share

View this page in French

In het kader van de bekroning van de ‘Onderneming van het Jaar 2013’ presenteert EY de genomineerden voor ‘Prijs van de Vlaamse Regering vor de Beloftevolle Onderneming van het Jaar 2013’, in samenwerking met De Tijd en BNP Paribas Fortis. De finalisten voor de editie 2013 zijn: Ballon Media (Antwerpen), Biocartis (Mechelen), LayerWise (Leuven), Medec (Aalst) en Zappware (Hasselt) . De winnaar wordt op de prijsuitreiking van dinsdag 8 oktober 2013 bekendgemaakt.

De ‘Prijs van de Vlaamse Regering voor de Beloftevolle Onderneming van het Jaar’ is intussen aan zijn 8ste editie toe. Met deze prijs wil de Vlaamse Regering een onderneming die zich duidelijk manifesteert als beloftevolle groeier belonen. De genomineerden beantwoorden aan de selectiecriteria opgesteld door de professionele jury, onder leiding van Geert Noels, en zijn stuk voor stuk snelgroeiende ondernemingen die in volle ontwikkelingsfase zijn.

“Ondernemers zijn de motor voor de welvaart in Vlaanderen, zij verdienen hiervoor erkenning en respect. Met de Prijs van de ‘Beloftevolle Onderneming van het Jaar’ als award voor een onderneming in volle ontwikkelingsfase, geven we dergelijke bedrijven de verdiende aandacht en een schouderklopje”, aldus minister-president Kris Peeters.

“Met deze prijs wil de Vlaamse Regering tonen dat er in Vlaanderen behoorlijk wat onbekende ‘parels’ bestaan en willen we deze ondernemingen, aan de hand van deze bekroning en de bijhorende aandacht, een duw in de rug geven”, zegt Rudi Braes, Managing Partner EY België.

De jury, onder het voorzitterschap van Geert Noels, zal op dinsdag 8 oktober 2013 bekendmaken wie de opvolger wordt van Itineris, de laureaat van de ‘‘De prijs van de Vlaamse Regering voor de Beloftevolle Onderneming 2012’. Dit gebeurt in het kader van de ‘Onderneming van het Jaar 2013’.

Over ‘Beloftevolle Onderneming van het Jaar’

EY organiseert de ‘Beloftevolle Onderneming van het Jaar’ sinds 2006 in het nederlandstalige landsgedeelte, in samenwerking met De Tijd en BNP Paribas Fortis. Dit evenement gebeurt in het kader van de ‘Onderneming van het Jaar’ .

Selectie
Om in aanmerking te komen voor de ‘Beloftevolle Onderneming van het Jaar’-award, moeten de kandidaat-bedrijven voldoen aan vastgelegde selectiecriteria. Ze worden onderworpen aan een kwantitatief en kwalitatief onderzoek, alsook aan een door EY uitgevoerde screening. Een onafhankelijke jury kiest na een persoonlijke ontmoeting met de finalisten de uiteindelijke winnaar van de ‘Beloftevolle Onderneming van het Jaar’-award.

Jury
De jury wordt dit jaar opnieuw voorgezeten door Geert Noels en telt vertegenwoordigers uit de bedrijfswereld en het academische leven: Hans Crijns (Professor Vlerick Leuven Gent Management School & RUG) – Roland Duchâtelet (CEO Melexis) – Jurgen Ingels (Co-Founder en CFO Clear2Pay, ‘De prijs van de Vlaamse Regering voor de Beloftevolle Onderneming 2010’) – Isabel Albers (Hoofdredacteur De Tijd) – Daniël Verlé (Afdelingshoofd Diensten Agentschap Ondernemen) – Saskia Schatteman (CMO Lead Microsoft Belux) – Edgard Vermeersch (CEO Itineris ‘De prijs van de Vlaamse Regering voor de Beloftevolle Onderneming 2012’ ).

De laureaat van dit jaar vervoegt het lijstje winnaars van de afgelopen jaren, namelijk: Itineris - Skyline Communications - Clear2Pay– Netlog - Financial Architects– Transics– Televic