België incasseert klappen door vertraging economische groei in de Eurozone

  • Share

Brussel, 3 oktober 2012 – Door een - sterker dan verwachte - vertraging van de groei in de Eurozone, zijn de vooruitzichten voor de Belgische economie niet rooskleurig. Uit de recentste editie van de Eurozone Forecast van EY en Oxford Economics blijkt dat het BBP in het tweede kwartaal van dit jaar met 0,6% gekrompen is. Ondanks een groeiend vertrouwen van de financiële markten daalt het consumentenvertrouwen, o.a. door een stijgende werkloosheidsgraad. Tegen deze achtergrond is een krachtig relancebeleid met focus op werkgelegenheid en fiscale duurzaamheid meer dan ooit nodig.

België in de gevarenzone

Waar België in het eerste kwartaal van dit jaar nog tot de beste leerlingen van de klas behoorde met een stijging van 0,2% van het BBP, toont de Eurozone Forecast van EY en Oxford Economics aan dat de Belgische economie in het tweede kwartaal van dit jaar met -0,6% gekrompen is. Hiermee staat België op gelijke voet met landen die het klassement van de eurozone afsluiten. Ter vergelijking, risicolanden Spanje en Italië kenden een krimp van respectievelijk -0,4% en -0,6%.

Met een verdere daling in het derde kwartaal en een stabilisatie in het vierde kwartaal wordt er geen beterschap verwacht voor de tweede helft van dit jaar. Uiteindelijk zou ons land uitkomen op een inkrimping van -0,3% voor het gehele jaar.

De inkrimping van het Belgisch BBP lijkt in alle sectoren merkbaar. De groeiende  voorzichtigheid van de Belgische consumenten zorgde voor een daling binnen de retail (- 2%). Ook de industriële productie (-3%) en de bouw (-8%) kenden een daling. Ten slotte kan ons land ook op het vlak van export - de motor om de Belgische economie terug aan te zwengelen - geen goede cijfers voorleggen. In vergelijking met mei viel de export in juni met 7% terug.

België wint vertrouwen van financiële markten, maar niet van consument

Door de onzekerheid op de financiële markten kiezen meer en meer investeerders voor veilige investeringen zoals staatsobligaties. Ook ons land surft mee op deze golf en kan tegenwoordig goedkoop lenen aan een bijna nooit geziene rente van 2,5% op obligaties met een looptijd van 10 jaar.

Helaas neemt dit goede nieuws niet weg dat ons land, bij gebrek aan effectieve en ambitieuze fiscale maatregelen, haar begrotingsdoelstelling voor 2012 - een maximaal tekort van 2,8% van het BBP - waarschijnlijk niet zal halen. De regering zal de komende weken en maanden een stevig tandje moeten bijsteken om de geloofwaardigheid van ons land op de financiële markten te behouden.

Tegelijk zullen de verschillende beleidsmakers echter ook het consumentenvertrouwen en het vertrouwen van de industrie moeten opkrikken. Zo maakt de Belg zich zorgen over de werkloosheidsgraad. En met een stijging van 7,2% tot 8% tegen midden 2013 lijkt deze zorg terecht. Daarnaast hebben ook de schommelingen van de prijzen van activa een impact op de rijkdom van Belgische huishoudens, wat het vertrouwen ook niet ten goede komt.

Licht aan het einde van de tunnel mits een duidelijk politiek engagement

Ervan uitgaande dat de Europese leiders de komende weken en maanden vooruitgang kunnen boeken in een aantal dossiers die voor meer stabiliteit en groei in de eurozone zorgen, verwacht EY voor 2013 een groei van het Belgisch BBP met net iets minder dan 1%. Die verbetering reflecteert een bescheiden toename van de consumptie (+1%) door een verwachte heropleving van het consumentenvertrouwen en een daling van de inflatie tot onder de 2%. Ook de export zou in 2013 weer toenemen met een stijging van 3% over het gehele jaar.

Op lange termijn blijft ons land echter voor serieuze uitdagingen staan. Zo bedreigt de zwakke economische groei onze fiscale duurzaamheid. Bovendien kent België, met uitzondering van Luxemburg en Slovenië, de sterkste stijging van leeftijdsgebonden uitgaven waardoor onze schulddynamiek zeer kwetsbaar is.

“Om financieel gezond te blijven, zou< er werk moeten gemaakt worden van een relanceplan met maatregelen die de werkgelegenheid en de economische groei stimuleren om de fiscale positie van ons land op lange termijn te verbeteren.”, besluit Rudi Braes, managing partner EY.

Over de Eurozone Forecast

De voorspellingen en analyses in de EY Eurozone Forecast zijn gemaakt door Oxford Economics en zijn gebaseerd op het voorspellingsmodel voor de economie in de eurozone van de Europese Centrale Bank. Dat model maakt gebruik van de allernieuwste economische theorieën en technieken en dient als basis voor de kwartaalvoorspellingen van de ECB voor de eurozone.

Over EY

EY is wereldwijd toonaangevend op het gebied van Assurance & audit, tax, transactions en advisory. Onze 167.000 mensen delen wereldwijd dezelfde waarden en staan voor kwaliteit. Wij maken het verschil door onze mensen, onze cliënten en de samenleving te helpen hun mogelijkheden optimaal te benutten.