Belgische banken kampen met groeiende vertrouwenscrisis

  • Share

View this page in French

Brussel, 10 januari 2013 – Uit de European Banking Barometer van EY blijkt dat de Belgische banken de toekomst behoorlijk somber tegemoetzien. De banksector verwacht niet enkel een verslechtering van de eigen situatie, maar plaatst tevens vraagtekens bij de economische vooruitzichten van ons land. Kenschetsend is dat maar liefst 67% van de Belgische bankiers een toename van provisies tegen kredietverliezen verwacht. Toch laat de sector ook een positief geluid horen. Ze verwacht dat de Europese schuldencrisis steeds minder impact zal hebben op haar activiteiten. Daardoor krijgen de Belgische banken de nodige ruimte om opnieuw in te zetten op groeiprojecten en de ontwikkeling van nieuwe producten.

De Belgische banksector blijft somber gestemd over toekomst

Omtrent de economische vooruitzichten van België hebben de bankiers steeds meer bedenkingen. De Belgische banken toonden zich in de 2de jaarhelft van 2012 immers veel minder optimistisch dan in de voorgaande zes maanden. Geen enkele bankier verwacht op korte termijn een verbetering van de Belgische economie. Dit werd overigens onderstreept door het aantal faillissementen dat in 2012 een recordhoogte bereikte, en ook voor 2013 niet op beterschap afstevent volgens Graydon. In landen als het Verenigd Koninkrijk, Italië of Frankrijk, waar de economische vooruitzichten niet beter zijn, schommelt het aantal bankiers dat een verbetering van de economie verwacht toch rond 40%.

Ook impact op de werkgelegenheid en kredietverliezen

De pessimistische verwachtingen van de Belgische banken uit zich tevens in een verwachte toename van de provisies tegen kredietverliezen. Zo’n 67% van de Belgische bankiers verwacht een toename van de provisies. Hiermee zijn de Belgische bankiers de meest pessimistische van Europa. Het Europese gemiddelde ligt op 47%. Daarenboven heeft geen enkele van de ondervraagde bankiers in België op korte termijn een daling van de provisies voor kredietverliezen voor ogen.

Ook verwachten steeds meer Belgische banken een inkrimping van hun personeelsbestand. Het aantal bankiers dat rekening houdt met verdere afvloeiingen steeg van 18% tot 50%. De Belgische resultaten liggen volledig lijn met de resultaten van de meeste Europese banken, hoewel de Belgische situatie niet helemaal te vergelijken valt met bijvoorbeeld deze van zakenbanken in het Verenigd Koninkrijk, die de afgelopen maanden bijzonder drastische plannen aankondigden en waar er nog meer ingrepen verwacht worden.

De Belgische spaarcultuur blijft belangrijkste lichtpunt in de bancaire duisternis

Het mag dan wel zo zijn dat de Belgische bankiers eerder somber gestemd zijn over de vooruitzichten voor de meeste van hun bancaire activiteiten, toch is er één lichtpunt : de spaar-activiteiten (‘deposit business’).

De Belgische spaarcultuur is nog steeds de grote sterkhouder van het Belgisch bankwezen. Veel meer dan in de rest van Europa schatten onze bankiers de vooruitzichten van dit segment als zeer positief in. “Het is algemeen geweten dat Belgen traditioneel grote spaarders zijn. In oktober laatstleden werd er nog een nieuw record bereikt, met een inleg van meer dan 230 miljard EUR. De banken voorzien in de volgende maanden zelfs nog een verdere groei in dit segment, ondanks het feit dat de rente de inflatie nauwelijks of niet compenseert. De hoge spaarquota geven onze banken meer ruimte om strategische beslissingen uit te voeren terwijl de kapitaalbasis versterkt wordt”, aldus Philippe Desombere, verantwoordelijke vennoot EY Financial Services.

 

Een meerderheid van de Belgische bankiers verwacht wel een daling van de vraag naar kredietkaarten en persoonlijke beleggingsproducten. Ook inzake persoonlijke leningen (inclusief hypotheekleningen) verwachten de meeste bankiers een daling.

Belgische banksector relatief minder bevreesd voor impact schuldencrisis

Terwijl maar liefst 35% van de Europese bankiers vreest dat de schuldencrisis in de Eurozone een groeiende impact zal hebben op de banken, lijken de Belgische bankiers eerder het tegendeel te denken. Maar liefst 83% van de Belgische banken is van oordeel dat de Europese schuldencrisis in de toekomst steeds minder impact zal hebben op de sector. Ze scharen zich daarbij in het kamp van de observatoren die bij jaareinde analyses veelvuldig aangaven dat Mario Draghi’s commentaar einde juli dat de ECB er alles aan zal doen om de EURO te redden, een belangrijk keerpunt is geweest in de schuldencrisis. Samen met onze noorderburen, is België overigens het enige land in Europa waar de banksector meer bankiers telt die eerder een daling van de impact verwachten dan een toename. Daarenboven verwacht zo’n 35% van de Europese banken dat de impact van de schuldencrisis op hun bancaire activiteiten zelfs nog zal toenemen.

Opnieuw ruimte voor innovatie en groei

Dit positivisme van de Belgische banken ten aanzien van de schuldencrisis wordt ook weerspiegeld in de prioriteiten die de banken naar voren schuiven. Kostenbesparingen en risicobeheer blijven van belang, maar opvallender is dat 67% van de Belgische banken aangeeft dat de ontwikkeling en introductie van nieuwe producten in het komend halfjaar prioritair is. Dit is een aanzienlijk verschil met de mening van hun Europese buren, waar gemiddeld slechts 26% in de volgende maanden de focus op de ontwikkeling van nieuwe producten zal leggen. Europese banken leggen sterker de nadruk op kostenbesparingen en de naleving van de Basel III akkoorden.

“Nu de schuldencrisis in de Eurozone volgens de Belgische banksector steeds minder invloed heeft op haar activiteiten, ziet de sector hier klaarblijkelijk een opportuniteit in om opnieuw te innoveren en te groeien. Dit kan gezien worden als een signaal dat de Belgische banksector wel reeds belangrijke hervormingen doorgevoerd heeft en haar blik volledig op de toekomst richt”, meent Philippe Desombere.

De barometer bevestigt dat de Belgische banken opnieuw aandacht schenken aan strategische groeiprojecten. Een groot percentage (83%) van de respondenten geeft te kennen haar activiteiten uit te breiden door partnerships aan te gaan (50%) of door het kopen van activa (33%). Slechts 17% van de Belgische banken denkt activa te verkopen, een cijfer dat zich ruim onder het Europees gemiddelde van 30% bevindt.