Belgische banksector tonen groeiend optimisme in een zwakke economie

Europese banken zetten herstel in

  • Share

View this page in French

Brussel, 5 juli 2013 – Uit de European Banking Barometer van EY blijkt dat de Belgische banken de toekomst met groeiend optimisme tegemoet zien. Minder banken denken een beroep te moeten doen op financiering van de centrale bank en, hoewel kostenbeperking nog steeds hoog op de agenda staat en een prioriteit blijft, zijn de balansen van de banken sterker. Minder dan 25% van de banken verwacht meer financiering van de centrale bank nodig te hebben en bijna 40% denkt deze programma’s in de komende zes maanden terug te betalen. Daarentegen verwacht éénderde van de banken verwacht nog steeds de voorzieningen voor verliezen op kredieten te moeten verhogen.

“We merken de laatste zes maanden een lichte verschuiving in het vertrouwen van de banksector. Het overheersende gevoel in de Europese bankensector is er één van voorzichtig optimisme. Kostenbeperking, de regelgevende agenda en de voorzieningen voor verliezen op kredieten blijven de banken kopzorgen baren maar, voor het eerst in jaren, voorspellen de banken dat de vraag van cliënten in de meeste van hun business lines zal toenemen. Dit is een veelbelovende aanwijzing dat de sector wellicht goed op weg is om zich te herstellen. Het optimisme van de banken hangt echter samen met een blijvend vertrouwen in de economie en blijft dus gevoelig voor economische tegenslagen”, aldus Philippe Desombere, verantwoordelijke vennoot EY Financial Services.

Banken verbeteren financiering met minder centrale bank financiering

De Europese respondenten hebben er veelal vertrouwen in dat ze hun financieringsmix dit jaar zullen kunnen verbeteren. Minder dan 25% verwacht een beroep te moeten doen op financiering door de centrale bank, en 39% denkt dat ze deze programma’s beter zullen kunnen terugbetalen. Niet alle banken in Europa reageren echter zo optimistisch; 50% van de banken in Italië, 42% in Frankrijk en 40% in Spanje voorziet dat ze meer financiering door de centrale bank zullen nodig hebben. Slechts 7% van de Belgische banken verwachten meer financiering van de centrale bank nodig te hebben, daar waar 57% voorspelt net minder financiering nodig te zullen hebben.

Europese Banken zullen hun schuldpositie verder moeten afbouwen en activa moeten verkopen om hun balans te versterken. Banken in Spanje en Italië zijn het meest geneigd om activa te verkopen: 50% van de respondenten zegt dat ze voorzien om de komende zes maanden activa te verkopen, in vergelijking met 35% van de respondenten in andere markten en 21% voor de Belgische banken. De helft van alle bevraagde banken verwacht dat hun balans verder zal krimpen.

“Terwijl de banken zich nog aan het herstellen zijn van de financiële crisis, beginnen de resultaten van de herstructureringsprogramma’s duidelijk te worden. Ongeveer 53 % van de Europese en Belgische banken verwachten een verbeterde performantie. 36% van de Belgische banken verwachten een stabiel resultaat. Minder Belgische banken verwachten een verslechtering van de algemene economische situatie, slechts 11% in vergelijking met 33% zes maanden geleden”, zegt Philippe Desombere.

Sommige banken denken nu te kunnen uitkijken naar groei opportuniteiten; 25% onder hen overweegt zelfs om de komende zes maanden activa aan te kopen.

Lopende herstructureringsprogramma’s zullen zorgen voor verdere jobverliezen

Eenenveertig procent van de Europese banken denkt nog te moeten snoeien in het personeel. De grootste job verliezen zouden zich voordoen in Oostenrijk, Italië, Noord-Europa en Polen, waar meer dan 60% van de banken ontslagen overweegt. Er worden ook aanzienlijke personeelsafvloeiingen verwacht in het Verenigd Koninkrijk en in Nederland, maar de vooruitzichten voor deze twee markten zijn veel verbeterd in vergelijking met de onderzoeksresultaten van zes maanden geleden. En hoewel zes maandengeleden 17% van de Belgische banken een stijging van het aantal werknemers voorspelden, voorspelt nu geen enkele bank een stijging voor de komende 6 maanden. Dit terwijl 57% van de banken verwachten dat de situatie gelijkaardig zal blijven aan degene die we vandaag kennen.

“Europese Banken denken dat de vermindering van jobs een belangrijke rol blijft spelen in hun herstructurerings- en kostenreductieplannen. Wij denken evenwel dat het tempo waarin dit gebeurt toch afneemt. De meeste van de job verliezen die de Belgische banken verwachten maken allicht deel uit van ’ herstructureringsprogramma’s die ze al eerder aankondigden. Een groot deel van deze programma’s heeft betrekking op back office en centrale ondersteunende diensten..”, zegt Philippe Desombere.

Een derde van de banken verwacht de voorzieningen voor verliezen op kredieten te moeten verhogen

De toename van voorzieningen voor verliezen op kredieten zwakt af: 32% van de Europese banken denkt de komende zes maanden de voorzieningen voor verliezen op kredieten te moeten verhogen, in vergelijking met 44% van de banken zes maanden geleden. Voor België is er een sterke verbetering met slechts 29% van de Belgische banken die een verhoging van de verliezen verwachten tegen over 67% 6 maanden geleden. Hoewel in het Verenigd Koninkrijk, Zwitserland en Oostenrijk de afschrijvingen lijken te zijn gestabiliseerd, blijven banken bezorgd over verliezen op kredieten en meer dan de helft van de banken in Polen en Spanje denkt eraan om de komende zes maanden de voorzieningen voor verliezen op kredieten te verhogen.

Betere vooruitzichten voor de meeste business lines, zelfs voor investeringsbankieren

Banken verwachten dat de meeste business lines het beter zullen doen. Ze zijn vooral positief over retail- en privébankieren, maar na een moeilijk 2012 is de meeste vooruitgang te noteren bij investeringsbankieren. Meer dan 25% van de respondenten ziet de toekomst voor M&A-activiteiten positief in, en de banken verwachten ook betere resultaten voor de uitgifte van schuldpapier en de tradingactiviteiten.