Belgische vastgoedmarkt blijft aantrekkelijk voor investeerders maar men verwacht geen echte herleving qua transactievolume

  • Share

View this page in French

Brussel, 11 januari 2012. Tegen de achtergrond van een aanhoudende economische en financiële crisis kan het misschien verbazen, maar België blijft ook in 2012 een relatief aantrekkelijke markt voor vastgoedinvesteringen. Dat blijkt uit een nieuw rapport dat EY vandaag publiceert. De ‘Trend Indicator Real Estate Assets Investment 2012’ peilde bij ruim 550 Europese bedrijven actief in de vastgoedsector naar hun verwachtingen en plannen voor het komende jaar. Het onderzoek, in samenwerking met The Economist Intelligence Unit, omvat 12 Europese landen. België werd voor het eerst in dit Europese onderzoek betrokken. 84% van de respondenten beschouwen België als een aantrekkelijke locatie voor vastgoedinvesteringen. Vooral Brussel en de Vlaamse centrumsteden Leuven, Gent en Antwerpen scoren goed. Dit vertaalt zich echter niet onmiddellijk in een stijging van de transactievolumes. De meeste waarnemers verwachten zelfs eerder een daling. 

De economische vooruitzichten voor de Belgische vastgoedmarkt in 2012 zijn over het algemeen relatief gunstig. Een grote meerderheid van de investeerders (84%) blijft België een aantrekkelijke locatie vinden voor vastgoedinvesteringen zo blijkt een recent onderzoek van EY. Op 12 onderzochte landen komt België met deze score overigens slechts op de 8ste plaats. Duitsland en Zweden spannen de kroon.

“Hoewel de vooruitzichten relatief gunstig ogen, is slechts 19% positief gestemd dat het transactievolume tegenover 2011 zal aantrekken. In België zijn de respondenten daarbij het meest negatief. Duitsland en Frankrijk zijn de enige landen waar wel een meerderheid verwacht dat de transacties tov 2011 zullen aantrekken. Alhoewel men een terugval in het transactievolume voorspelt, ziet het merendeel vastgoed echter nog steeds als een goede en inflatiebestendige belegging.", zegt Tristan Dhondt, vennoot van EY Real Estate Advisory Services België en Nederland.

Hoge inflatie en ecologische bouwstandaarden positief voor vastgoedinvesteringen

Een mogelijke verklaring voor het relatieve optimisme is de verwachting dat de hoge inflatie meer investeerders naar de vastgoedmarkt zal drijven. Dat is alvast de mening van 69% van de ondervraagde respondenten. Verder verwacht 58% van de ondervraagden dat grote verzekeringsinstellingen zich in toenemende mate op vastgoed zullen toeleggen (anticiperend op de Solvency II richtlijn). Ten slotte verwacht 54% ook een toename van het aantal transacties in 2012 doordat meer vastgoed op de markt zal komen als gevolg van schuldherschikkingen. Natuurlijk blijft de aanhoudende crisis in de Eurozone de verwachtingen wel enigszins temperen. Iets waar de meerderheid (76%) het echter wel in ruime mate over eens is, is dat nieuwe ecologische bouwnormen in de toekomst wel aanleiding zullen geven tot bijkomende investeringen in bestaand vastgoed.

Vastgoedprijzen blijven overwegend stabiel

De prijzen voor residentieel vastgoed in België zullen volgens de meeste waarnemers in 2012 relatief stabiel blijven. Voor kantoren- en retailmarkt wordt wel rekening gehouden met prijsstijgingen, vooral dan op toplocaties. Op secundaire en perifere locaties zullen de prijzen eerder stabiliseren of zelfs licht dalen. De belangstelling van vastgoedinvesteerders zal in 2012 vooral blijven uitgaan naar de kantorenmarkt, gevolgd door residentieel vastgoed, retail en hotelinfrastructuur. De interesse in logistiek vastgoed zal beperkt blijven.

Vlaamse centrumsteden blijven vastgoedmarkt domineren

De Vlaamse vastgoedmarkt biedt voor de investeerders duidelijk meer perspectieven dan de Waalse. Maar er zijn regionale verschillen.

“Vlaanderen domineert de residentiële vastgoedmarkt en inzake kantorenvastgoed wordt Brussel op de hielen gevolgd door Vlaamse substeden”, zegt Tristan Dhondt.

Als het over investeringen gaat in retailinfrastructuur dan kijken investeerders in eerste instantie naar Leuven (30%), Gent en Antwerpen (beiden 27%). Kortrijk scoort met 15% evengoed als Brussel als investeringslocatie voor retail. Namen en Luik blijven hangen op 12%.

De markt voor residentieel vastgoed ligt volgens de ondervraagde investeerders vooral in Gent (30%) en Leuven (23%). Kortrijk, Brussel en Luik scoren elk 15%. Opvallend is dat slechts 4% van respondenten nog perspectieven ziet in de residentiële vastgoedmarkt in Antwerpen.

De kantorenmarkt blijft traditioneel gedomineerd door Brussel (58%), gevolgd door Antwerpen (34%).

“Vastgoedbevaks en verzekeringsmaatschappijen ziet men als meest actieve investeerders. Voorts verwacht men langs verkoopzijde vnl. de residentiële vastgoedbedrijven”, besluit Tristan Dhondt.