Belgische verzekeraars staan nog steeds voor belangrijke uitdagingen wat betreft Solvency II

  • Share

Brussel, 15 november 2012 – Nog voor er sprake was van een mogelijk uitstel van het Solvency II regime deed EY afgelopen zomer een onderzoek bij 160 verzekeraars in heel Europa hoe ver ze stonden met de implementatie van de Solvency II vereisten. Daarbij werd vastgesteld dat liefst 43% van de verzekeraars in Europa en 67% van de Belgische verzekeraars dachten niet klaar te zijn tegen de voorziene implementatiedatum van 1 januari 2014. Daarentegen dacht 90% van de Europese en alle Belgische verzekeraars wel klaar te zijn tegen 1 januari 2015.  Vooral de implementatie van de vereisten op het vlak van pijler 3 en de noodzakelijke aanpassingen van IT systemen en data zetten de verzekeringsmaatschappijen nog voor belangrijke uitdagingen. Een uitstel van minimaal 1 jaar van het Solvency II regime komt met andere woorden goed uit voor vele verzekeraars.

Grote achterstand om te voldoen aan de derde pijler

De voorbereidingen voor de eerste pijler verlopen vrij consistent in heel Europa: in bijna alle landen zeggen verzekeraars dat ze vrij ver staan met de meeste eisen van de eerste pijler. Voor de tweede pijler is de situatie echter verschillend – verzekeraars in het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Nederland staan reeds ver in de realisatie van de vereisten op dit vlak, maar de rest van de markt erkent dat er nog een weg is af te leggen op dit vlak.

Kris Volkaerts, vennoot EY en verantwoordelijke voor  de verzekeringsector stelt: “Het onderzoek leert ons dat verzekeringsmaatschappijen zowel in België als in de andere landen vrij ver staan in de realisatie van de vereisten op het vlak van pijler 2 in zoverre ze konden inspelen op de “guidance”  van de lokale toezichtshouder.  Op domeinen waar dit door de toezichtshouder tot dusver minder gebeurd is, zoals bijvoorbeeld ORSA in België, stellen we vast dat de verzekeraars nog een hele weg hebben af te leggen.”

De vooruitgang  op het vlak van de derde pijler is  meer zorgwekkend:  80 % van de respondenten geeft toe dat ze tot nu weinig of  geen vooruitgang hebben geboekt inzake compliance met de derde pijler. Verzekeraars in Het Verenigd Koninkrijk en Nederland zijn vrij goed voorbereid in vergelijking met de anderen. De Belgische verzekeraars bevinden zich op dit vlak in het midden van het peloton.

Kris Volkaerts stelt: “We weten dat vele organisaties ondertussen hun projecten rond de derde pijler (rapportering) hebben opgestart.  Toch blijven de inspanningen op dit vlak tot dusver vaak beperkt tot het analyseren van de vereisten die de QRT’s (quantitative reporting templates) met zich meebrengen. Vele verzekeraars aarzelen ook om daadwerkelijk aan de slag te gaan omwille van de onzekerheid omtrent de finale verwachtingen. De toezichtshouders hebben hierin bijgevolg een belangrijke rol te vervullen om deze onzekerheid weg te nemen. De implementatie van al de rapporteringsvereisten vragen echter belangrijke investeringen op het vlak van data, IT en processen met een eerder lange doorlooptijd tot gevolg. Zelfs met een uitstel van het Solvency II regime is verder doen dan ook de boodschap.”

Data en IT vormen een belangrijk probleem

Bijna 69 % van de verzekeraars zegt dat ze slechts aan een deel van de eisen of nog aan geen enkele eis van SII inzake gegevensbeheer voldoen. Eenentachtig procent ondervindt vooral moeilijkheden met de normen rond data-integratie en de toepassing ervan bij hun interne en externe partners.

“Om het vereiste datalandschap te creëren moeten bedrijven meerdere complexe IT-systemen integreren, wat een enorme uitdaging is. Uit het onderzoek blijkt dat de vereiste invoering van eigenaarschap, governance en controle van gegevens bijzonder stroefverloopt en dat verzekeraars hieromtrent moeilijk knopen kunnen doorhakken. ”, aldus Kris Volkaerts.

De voorbereiding van de applicatie voor het gebruik van een intern model verloopt moeizaam

De voorbereiding van de applicatie voor het gebruik van een intern model, hetzij volledig hetzij partieel, stelt de Belgische verzekeraars voor vele uitdagingen. Uit het onderzoek blijkt dat de Belgische verzekeringsmaatschappijen op dit vlak achterlopen op hun Europese sectorgenoten. Met uitzondering van de vereisten op het vlak van de validation- en calibration standaarden stellen de overige vereisten (vb. documentatie) de Belgische verzekeraars voor belangrijke problemen.

“De voorbereiding van de applicatie van een intern model vraagt een professionele aanpak. Het succesvol ronden van deze kaap vereist de inzet van betrokkenen op vele afdelingen van een verzekeringsmaatschappij. Daarenboven is een culturele verandering noodzakelijk op het vlak van ondermeer documentatie.  Het is daarom essentieel dat de applicatie op een projectmatige manier wordt aangepakt met een duidelijk management en dat de experts binnen een organisatie expliciet worden vrijgemaakt ter ondersteuning van deze oplevering”, besluit Kris Volkaerts.