België klimt van 6de naar 4de plaats in ranglijst van meest open economieën

 • Share

View this page in French 

Brussel, 23 januari 2012. Aan de vooravond van het Wereld Economisch Forum in Davos stelt EY zijn jaarlijkse globaliseringsindex voor. België doet het opvallend goed en stijgt mondiaal van de 6de naar de 4de plaats in de ranglijst van meest open economieën. De top 4 wordt gevormd door Hong Kong, Ierland, Singapore en België. Toch moeten zowel de overheid als het bedrijfsleven lessen trekken én maatregelen nemen om in duurzame groei te kunnen voorzien.

De jaarlijkse globaliseringsindex van EY meet de openheid van de 60 grootste economieën ter wereld aan de hand van 5 criteria: handel, kapitaalbewegingen, technologie, buitenlandse werknemers en culturele integratie. In vergelijking met 2010 is België er bijna in alle criteria op vooruit gegaan.

Rudi Braes, managing partner van EY België stelt: “België scoort traditioneel sterk in de globaliseringsindex en dat is ook logisch gezien de grootte van ons land en het belang van de export en buitenlandse investeringen in België voor onze welvaart en economie. Dit betekent echter ook dat de economische vooruitzichten voor ons land erg afhankelijk zijn van globale ontwikkelingen”.

Internationaal bedrijfsleven ziet de toekomst somber in

De globaliseringsindex toont aan dat de grootste economieën, na een dieptepunt in 2009, toch verder blijven globaliseren. Daartegenover staat echter wel dat een wereldwijde bevraging bij meer dan 1000 bedrijfsleiders aantoont dat meer dan 50% gelooft dat de economie eind 2012 opnieuw in een recessie tuimelt. Voor een kleine, open economie zoals de Belgische is dit slecht nieuws aangezien deze sterk afhankelijk is van macro-economische ontwikkelingen waarop ze weinig tot geen vat heeft. Deze mogelijke tweede economische schok vereist een aangepaste strategie zowel van het bedrijfsleven als van de politiek.

Opvallend is ook dat 74% van de ondervraagden nog steeds gelooft dat de opkomende markten vitaal zijn voor de toekomstige groeimogelijkheden. Maar, het operationeel model is wel aan het veranderen. “Het is niet langer voldoende om aanwezig te zijn in groeilanden met gestandaardiseerde globale processen. Het is van belang om het juiste evenwicht te vinden tussen lokale kennis en globale coördinatie om succesvol te zijn. Een bredere stakeholder view met betrekking tot investeringen in snel groeiende markten is essentieel want de concurrentie komt meer en meer van nieuwe spelers die gegroeid zijn in de target market. Ook de financiële discipline voor deze investeringen neemt toe gezien die minder en minder gefinancierd wordt vanuit de thuismarkt. Hiervoor is een grondige kennis van de lokale markt van levensbelang” aldus Rudi Braes. “Eén van de grootste uitdagingen voor ondernemingen die willen groeien in deze snel ontwikkelende markten is de regionale invulling van een globale bedrijfsstrategie. Wendbaarheid is van kapitaal belang voor ondernemingen.”

Angst voor protectionisme

De bevraging toont eveneens aan dat bijna 90% van de respondenten vreest dat bij een zogenaamde ‘double dip’ meer protectionistische maatregelen zullen doorgevoerd worden door de beleidsvoerders om hun overheidsfinanciën weer gezond te maken. Iets wat op zijn beurt een negatieve invloed zou uitoefenen op de toekomstige bedrijfswinsten. “Het moeilijk economisch klimaat en de torenhoge overheidsschulden verhogen de druk op de politieke leiders om te kiezen voor een protectionistische aanpak” dixit Rudi Braes. “

China vriend of vijand? 

De studie voorspelt eveneens een belangrijke herschikking van de wereldwijde economische relaties. De opkomende economieën proberen minder afhankelijk te worden van de traditionele markten – waarvan België deel uitmaakt – door meer aandacht te besteden aan de binnenlandse vraag. Toch ziet de overgrote meerderheid van de bedrijven deze landen als vitaal voor de toekomstige groei. Opvallend daarbij is ook dat 46% van de respondenten gelooft dat China een dramatische economische terugval zal kennen in de komende 5 jaar. Eén derde denkt hetzelfde over India en Brazilië.

Landen index:

 1. Hong Kong
 2. Ierland
 3. Singapore
 4. België
 5. Zweden
 6. Denemarken
 7. Nederland
 8. Zwitserland
 9. Finland
 10. Hongarije