EY en Marc Guns volledig vrijgesproken in zaak Alken-Maes

  • Share

View this page in French    

Brussel, 27 februari 2013. EY is verheugd met de uitspraak van het Hof van Beroep van deze ochtend die zowel Marc Guns als EY Bedrijfsrevisoren over de hele lijn vrijpleit. Het Hof van Beroep bevestigt hiermee de eerdere vrijspraak die reeds werd uitgesproken in juni 2011. EY ziet hierin nog maar eens de bevestiging van wat we al die tijd al hebben gesteld. Marc Guns heeft zijn opdracht als commissaris correct vervuld. Zowel de integriteit van Marc Guns als van EY wordt hiermee volledig in ere hersteld.

Ter herinnering : EY Bedrijfsrevisoren werd vervolgd in het kader van haar opdracht als commissaris in boekjaar 2002-2003 bij een aantal vennootschappen van de groep Alken-Maes. Als commissaris had EY vastgesteld dat de toestand van de boekhoudkundige en financiële administratie van twee bedrijven die Alken-Maes in 2001 had overgenomen haar niet toelieten zich uit te spreken over het getrouw beeld van de jaarrekeningen over het boekjaar 2002-2003. Om die reden weigerde EY om een ‘goedkeurende verklaring’ af te leveren voor de onderzochte jaarrekeningen en werd telkens een onthoudende verklaring afgegeven. Het Openbaar Ministerie was van oordeel dat EY een stap verder had moeten gaan en een ‘afkeurende verklaring’ had moeten afleggen en gaf daarenboven een invulling aan de onthoudende verklaringen alsof deze waren ingegeven om bepaalde zaken te verhullen. EY toonde aan dat de verklaring van de bedrijfsrevisor 100% conform was aan de normen van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren en dat de commissaris onmogelijk een afkeurende verklaring had kunnen en mogen afgeven. Nadat eerder de rechtbank van eerste aanleg EY gelijk heeft gegeven, heeft nu ook het Hof van Beroep de onschuld van de commissaris bevestigd.