EY België en Grant Thornton, Lippens en Rabaey kondigen intentie tot overname in oktober aan

  • Share

View this page in French 

Brussel, 12 september 2012 – EY België kondigt vandaag de overname aan van Grant Thornton, Lippens en Rabaey België. De overeenkomst die door beide partijen werd ondertekend, onderschrijft de intentie om na afloop van het lopende onafhankelijkheidsonderzoek de audit, accounting, tax en consulting diensten van Grant Thornton, Lippens en Rabaey België volledig over te nemen. Dankzij deze toekomstige acquisitie zal EY maar liefst 120 nieuwe medewerkers verwelkomen en versterkt het zijn positie op de Belgische markt in de dienstverlening aan ondernemers en familiale ondernemingen.

Meer slagkracht – focus op familiale groei-ondernemingen

EY België en Grant Thornton, Lippens en Rabaey hebben een akkoord bereikt om hun Belgische activiteiten te verenigen. Dankzij deze strategische acquisitie versterkt EY zijn slagkracht in België, in het bijzonder in de dienstverlening aan ondernemers en familiale ondernemingen. EY België is reeds markleider in de auditdienstverlening en benadrukt met deze beoogde transactie zijn ambitie om zijn positie in België verder te versterken. De ruim 120 competente nieuwe medewerkers zullen samen met de 1.300 andere collega’s bijdragen tot de verdere groei bij ondernemers en familiale ondernemingen.

"We zijn heel trots dat we deze toekomstige acquisitie kunnen aankondigen die voortvloeit uit een gemeenschappelijke visie: de creatie van een nog sterker team dat onze ambities om ons verder te ontwikkelen en duurzaam te groeien ondersteund. Dit project is onder meer gestoeld op de sterke complementariteit van onze troeven en wordt volledig gesteund door de teams in beide organisaties”, zegt Rudi Braes, managing partner EY België.

Marleen Mannekens, die bij EY vennoot wordt bij closing van de transactie, zegt: "De toekomstige acquisitie die vandaag wordt aangekondigd is een geweldige opportuniteit voor ons en onze medewerkers. Door EY te vervoegen kunnen we samen de ontwikkeling van onze activiteiten versnellen, bouwend op een sterke financiële structuur en leidersposities. Meer zelfs, de overeenkomst in cultuur garandeert onze integratie in een solide en ambitieuze groep. Daarnaast zullen onze medewerkers nog meer mogelijkheden hebben tot extra gespecialiseerde trainingen wat ontegensprekelijk zal bijdragen aan ons streven naar de verhoging van de kwaliteit van de audits”.

Het voormalige Grant Thornton, Lippens en Rabaey vult EY verder aan met een specifieke expertise op het vlak van CSR en Sustainability. In die domeinen heeft hun consulting team een specifieke expertise opgebouwd rond de ontwikkeling van afvalbeheerswetgevingen en de strategische en operationele implementatie ervan in België en de rest van de wereld.

Belang van een culturele entrepreneurial ‘fit’

Beide organisaties hebben ruim de tijd genomen om elkaar te leren kennen en ervoor te zorgen dat de integratie vlekkeloos kan verlopen. Bij een overname is het immers essentieel dat de bedrijfsculturen goed bij elkaar aansluiten. Net als EY hecht ook het voormalige Grant Thornton, Lippens en Rabaey veel belang aan het stimuleren van ondernemerschap bij zijn medewerkers. Met deze acquisitie breiden we ons marktaandeel verder uit en versterken we ons rijk aanbod van familiale groeiondernemingen die EY nu al adviseert”, aldus Rudi Braes, Managing Partner EY België.

Binnen onze strategie waren we ervan overtuigd dat groei en schaalvergroting bijkomende kansen creëren, zowel voor onze klanten als voor onze medewerkers. In dit kader werden diverse mogelijkheden en opportuniteiten doorgelicht en doorgesproken waarbij het duidelijk werd dat, onder meer omwille van de goede cultural fit en sterk gelijklopende visies, een samengaan tussen Grant Thornton, Lippens en Rabaey en EY de beste en meest natuurlijke optie is”, aldus Leen Defoer, die vennoot zal worden binnen EY België. “Wij zijn van oordeel dat, binnen de BIG 4, EY de service provider is die het best aansluit bij de noden van de ondernemers en familiale ondernemingen die we tot op heden adviseren. Daarnaast is EY ook heel sterk aanwezig op de entrepreneurial markt, waardoor we overtuigd zijn dat EY binnen Big 4 de juiste organisatie is voor de verderzetting en uitbreiding van onze bestaande klantenrelaties.

Meerwaarde voor de cliënten

Deze toetreding tot EY brengt onze uitstekende professionals samen met de specialisten van EY en samen zullen we kwalitatief hoogstaande dienstverlening aan onze cliënten blijven nastreven. De overname laat ons immers toe om de waaier aan beschikbare expertises en sectorkennis voor de klanten verder uit te breiden. We zijn dan ook zeer verheugd met deze overname. Enerzijds behouden de cliënten de garantie op een perfecte dienstverlening. En anderzijds krijgen zij toegang tot de wereldwijde expertise en het netwerk van EY, de enige van de audit/accounting/consulting-kantoren die globaal volledig geïntegreerd is.”, zegt Marleen Mannekens.

Toekomstperspectieven 

Deze geplande overname onderstreept onze strategie en onze verdere ambitie. We gaan vooral uit van organische groei maar kijken ook naar opportuniteiten op de markt. We sluiten andere overnames dan ook niet uit als deze zich aandienen. Vooral in de adviestak en de fiscaliteit verwachten we nog groeimogelijkheden. Tevens zullen we verder investeren in specifieke expertise-domeinen”, besluit Rudi Braes.

Met de beoogde toetreding van het voormalige Grant Thornton, Lippens en Rabaey zal EY zijn cliënten voortaan vanuit 13 locaties kunnen bedienen die eveneens als satellietkantoor voor alle medewerkers fungeren. EY België zal ná de integratie 76 vennoten tellen.