Eurozone Forecast voorspelt voor 2013 een werkloosheidsgraad in België van om en bij de 8 %

  • Share

Brussel, 12 juli 2012. De vorming van een nieuwe regering in Griekenland heeft de bezorgdheid over het uiteenvallen van de eurozone enigszins weggenomen. Toch onderstreept de zomereditie van de EY Eurozone Forecast (EEF) dat de gezondheid van de Europese economie er de komende zes maanden waarschijnlijk op achteruit zal gaan, met in het beste geval een flauw herstel voor 2013. De groei wordt in de Eurozone op 0,4 % geraamd. Voor 2012 voorspelt de EEF een minimale bbp-groei in België van 0,1 % en voor 2013 slechts een matige opleving naar 0,8 % groei. Gezien de hoge overcapaciteit en de minimale jobcreatie bij ondernemingen verwachten we voor 2013 een werkloosheidsgraad van om en bij de 8 %.

De Forecast gaat ervan uit dat het Griekse bezuinigingsprogramma voortgezet wordt en dat andere eurozonelanden zoals Spanje en Italië verdere ernstige financiële onrust weten te vermijden. In dit scenario zal de huidige risicoaversie op de financiële markten en bij bedrijven en gezinnen tegen het einde van 2012 stilaan wegebben, hoewel voor de eurozone als geheel dit jaar een inkrimping van de productie met 0,6 % verwacht wordt. Mocht er zich in 2013 een herstel aftekenen, dan zal dat in elk geval bescheiden zijn, gezien de vele ongunstige factoren waarmee de eurozone geconfronteerd wordt. De groei wordt op 0,4 % geraamd. Naarmate de begrotingsdiscipline vanaf 2014 versoepelt en de wereldeconomie weer aantrekt, verwacht de EEF voor de eurozone een groei van 1,7 % in 2014 en van 2 % in 2015 en 2016.

Binnen de eurozone is de groei verre van homogeen, wat blijkt uit de almaar groeiende kloof tussen de kernlanden, overwegend in het noorden van de eurozone, en hun zuidelijke buurlanden. Terwijl sommige kernlanden van de eurozone dit jaar een recessie zullen vermijden en volgend jaar een redelijke groei zullen optekenen, voorspelt de EEF dat er in de perifere landen geen sprake van groei zal zijn tot 2014.

De stijgende werkloosheid blijft op de economische activiteit wegen
De aanhoudende divergentie van de economische prestaties in de eurozone heeft de verschillen op de arbeidsmarkten verder aangewakkerd. Het werkloosheidspercentage bereikte bijna 25 % in Spanje, 22 % in Griekenland en 15 % in Portugal, een toename van drie tot vier procent in elke markt over de voorbije zes maanden. In Duitsland en Nederland blijft de werkloosheid ondertussen onder de 6 %. In België op 7,5% in 2012.

De verslechterende situatie van de arbeidsmarkt, de lage groei van de lonen en de onzekerheid over de toekomst van de eenheidsmunt wegen op het consumentenvertrouwen. Met uitzondering van Duitsland, waar de gezinnen volgens recente onderzoeken redelijk optimistisch gestemd zijn, is het consumentenvertrouwen in de eurozone de voorbije maanden verder afgenomen.

Gezien de hoge overcapaciteit en de minimale jobcreatie bij ondernemingen voorspelt Oxford Economics voor 2013 een werkloosheidsgraad van om en bij de 8 %. De consumenten zullen zich dus waarschijnlijk terughoudend blijven opstellen in 2012, met een minimale groei van de werkelijke consumptie tot gevolg.

“Voor 2013 zouden de vooruitzichten iets gunstiger zijn. België heeft een heel open economie, zodat een opleving in de Europese en wereldhandel de activiteit vrij snel zal aanzwengelen. Gesteld dat de crisis in de eurozone niet verder escaleert, verwacht de Eurozone Forecast een opleving van de export en investeringen met 2 tot 3 %, wat de consumentenbestedingen enigszins zou stimuleren”, besluit Rudi Braes, managing partner van EY.

De Eurozone Forecast is het economisch kwartaalrapport van EY en Oxford Economics dat een prognose biedt van de economische en financiële vooruitzichten binnen de Eurozone.  De volledige “EY Eurozone Forecast’ – rapporten kunnen gedownload worden op www.ey.com/eef