Federale begrotingscontrole bemoeilijkt door ongunstige economische vooruitzichten

  • Share

View this page in French

Brussel, 14 maart 2013 – De komende weken gaat de federale regering op zoek naar vermoedelijk twee miljard en dit dreigt nog maar eens een moeilijke begrotingscontrole te worden. De federale regering wordt immers geconfronteerd met de harde realiteit van tegenvallende economische indicatoren, en het ziet er niet naar uit dat daar in 2013 veel verandering zal komen. Integendeel: uit de Eurozone Forecast van EY en Oxford Economics blijkt dat de Belgische economie net als in 2012 ook in 2013 met -0,2% zal krimpen. Op het financiële dashboard van de regering gaan steeds meer waarschuwingslichten knipperen.

De begrotingscontrole 2013 start niet bepaald onder een gunstig gesternte. Los nog van de onverwachte ministerwissel op het departement Financiën zijn het vooral de ongunstige economische indicatoren die de regering zorgen baren. De driemaandelijkse Eurozone Forecast gaat uit van volgende prognoses: 

  • De Belgische economie blijft ook in 2013 met -0,2% krimpen. Dit is nog iets minder gunstig dan de eerder voorspelde terugval met -0,1%. Onze economie is in belangrijke mate afhankelijk van export naar andere EU landen en omdat die landen, net als België ook kampen met de gevolgen van de economische crisis blijft de vraag naar Belgische producten ondermaats. Voor 2013 wordt een magere exportgroei van 1,5% vooropgesteld. Dit blijft beduidend onder het jaarlijkse groeigemiddelde van +5% dat we kenden in de voorgaande jaren.
  • De werkloosheidsgraad daarentegen blijft in stijgende lijn gaan en evolueert van 7,4% in 2012 naar 8,1% tegen het begin van 2014.
  • Enige lichtpunt lijkt te zijn dat de inflatie lichtjes zal dalen van 2,6% in 2012 naar 2,0% in 2013. Dit zal echter weinig of geen impact hebben op de binnenlandse consumptie omdat gezinnen in de huidige crisisomstandigheden voorlopig nog even de hand op de knip lijken te willen houden. Verwacht wordt dat de consumentenuitgaven in 2013 slechts met 0,3% zullen groeien. Pas vanaf 2014 mag worden gehoopt op een groei die net boven de 1% zal uitstijgen.

Heraanknopen met groei vergt duidelijke politieke keuzes…

De diagnose van enkele typisch Belgische problemen is reeds eerder gesteld. Maatregelen om hieraan te verhelpen blijven echter uit. Onze automatische loonindexering heeft onze competitiviteit systematisch geërodeerd. Terwijl onze loonkost per productie-eenheid met 5% steeg in de periode 1992-2012 bleef dit in Nederland gelijk en daalde hij in Duitsland zelfs met 2%. In dezelfde periode steeg de Duitse export met 70%, de Nederlandse met 50% en de Belgische slechts met 30%. Het vervangen van de automatische loonkoppeling door een meer flexibel systeem op bedrijfsniveau zou deze negatieve vicieuze cirkel kunnen doorbreken. Verder blijft ook de werkloosheidsval in België onaanvaardbaar groot, zo bevestigde onlangs nog de OESO. De Belgische sociale wetgeving bevat een beperkt aantal stimuli om langdurig werklozen, vaak laaggeschoolde arbeiders, terug aan het werk te krijgen. Onze arbeidsparticipatie blijft met 68% onder het niveau van Frankrijk en Nederland (71%) en ver onder de 83% in Duitsland.

Over de Eurozone Forecast

De voorspellingen en analyses in de EY Eurozone Forecast zijn gemaakt door Oxford Economics en zijn gebaseerd op het voorspellingsmodel voor de economie in de eurozone van de Europese Centrale Bank. Dat model maakt gebruik van de allernieuwste economische theorieën en technieken en dient als basis voor de kwartaalvoorspellingen van de ECB voor de eurozone. Het volledige Eurozone rapport en de individuele landen-analyses zijn te vinden op www.ey.com/eurozone