Gezocht: mooie en inspirerende voorbeelden uit de publieke sector

  • Share

View this page in French

Op 20 februari 2014 vindt voor het eerst de prijsuitreiking van Overheidsorganisatie van het Jaar plaats. Wie wil meedingen naar een van deze felbegeerde awards, kan zich tot eind november kandidaat stellen.

“Waarom eens geen overheidsorganisatie nomineren voor Onderneming van het Jaar?” Die vraag van Hendrik Bogaert, Staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, charmeerde EY en bracht de bal aan het rollen. “We dachten er bij EY al langer over een award voor de publieke sector in het leven te roepen, stelt Rudi Braes, Managing partner bij EY België. “Maar Onderneming van het Jaar draait om groei: in omzet, in toegevoegde waarde, in tewerkstelling ... Niet meteen wat een overheidsorganisatie nastreeft dus. Bovendien wilden we verder gaan, zodat ook subdepartementen of zelfs teams zouden kunnen deelnemen. En het belang van efficiënte overheidsorganisaties voor onze economie en de burger verantwoordt ook een aparte award. Ons tegenvoorstel werd dan ook Overheidsorganisatie van het Jaar.”

Wederzijdse bewondering

Naast EY zijn ook de andere organisatoren van Onderneming van het Jaar – Tijd/L’Echo en BNP Paribas Fortis – partners in dit project. “Dit is een prijs van de private sector voor de publieke sector, dat maakt het zo speciaal”, legt Hendrik Bogaert uit. “Ons doel is dan ook mentale muren te slopen en wederzijdse bewondering uit te lokken. Ambtenaren begeleiden mensen in de meest uiteenlopende momenten in hun leven. Daarbij zijn waarden als verantwoordelijkheid, respect en vrijheid van groot belang. We zijn met deze wedstrijd dan ook op zoek naar rolmodellen, organisaties die hun meerwaarde willen tonen. Er is zwaar hervormd, nu wordt het tijd voor een volgende fase: door communicatie tonen wat de nieuwe norm is!”

“Goed werkende overheidsorganisaties kunnen een belangrijke hefboom zijn om economische groei in ons land te creëren. De inspanningen van de voorbije jaren om de dienstverlening en werking van de overheid te moderniseren, moeten volgehouden worden. Met het initiatief ‘Overheidsorganisatie van het Jaar’ willen we die positieve dynamiek versterken”, aldus Rudi Braes.

Hoe deelnemen?

Er zal bij de preselectie vooral gekeken worden naar klantgerichtheid en effectiviteit-efficiëntie. Daarnaast zijn ook duurzaamheid en strategie van belang. “Onze Advisory-experten hebben een vragenlijst opgesteld”, licht Rudi Braes toe. “Kandidaten kunnen die downloaden op www.overheidsorganisatievanhetjaar.be en zo zichzelf evalueren. Daarna zullen de deelnemers gescreend worden door EY-experts en een groep academici gespecialiseerd in overheidsorganisaties.”

Onafhankelijke jury

Na de selectieprocedure zullen voor elke award – vijf in totaal: federale overheidsorganisatie, Vlaamse gemeenschap, Waalse/Franstalige & Duitstalige gemeenschap, Brusselse overheidsorganisatie en lokale overheidsorganisatie – 3 finalisten voorgesteld worden aan de onafhankelijke jury. Daarin zetelen onder meer de voorzitter van het VBO, de voorzitter van de jury van Onderneming van het Jaar en de voorzitter van de jury l’Entreprise de l’Année. “Ik ben ervan overtuigd dat we heel mooie voorbeelden zullen vinden die deze positieve erkenning zeker verdienen”, besluit Rudi Braes