Nieuw initiatief 'Overheidsorganisatie van het Jaar'

zet efficiënte overheid in de kijker

  • Share

View this page in French 

Overheden, federaties en ondernemers moeten beter inspelen op elkaar om zo een nieuwe impuls te geven aan de economie en de werkgelegenheid.

Brussel, 10 oktober 2013 - De organisatoren van ‘Onderneming van het Jaar’ – EY, TIJD / L’Echo en BNP Paribas Fortis – lanceren een nieuw initiatief. Ze gaan voor het eerst ook op zoek naar de ‘Overheidsorganisatie van het Jaar’ die zich weet te onderscheiden op het vlak van klantgerichtheid, effectiviteit, innovatie, efficiëntie en strategie. De laureaten zullen op 20 februari worden bekend gemaakt. Het initiatief verloopt in samenwerking met Hendrik Bogaert, Staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten. Tevens formuleert EY concrete aanbevelingen voor de overheid om een nieuwe impuls te geven aan de economie en de werkgelegenheid te bevorderen.

Sinds 1995 is de ‘Onderneming van het Jaar®’ uitgegroeid tot een van de meest gerenommeerde onderscheidingen voor Belgische ondernemingen. Naar analogie met deze succesvolle en alom gekende bekroning hebben dezelfde initiatiefnemers een nieuwe onderscheiding in het leven geroepen waarmee overheidsinstellingen en –diensten kunnen bekroond worden. Er zullen in totaal 5 onderscheidingen worden toegekend, met name aan een federale, een Brusselse, een Vlaamse, een Waalse en een lokale overheidsorganisatie.

Een onafhankelijke jury van bedrijfsleiders en academici, onder leiding van Pierre Alain De Smedt, voorzitter van het VBO, zal in elk van deze bestuurlijke niveaus op zoek gaan naar overheidsorganisaties die zich weten te onderscheiden op het vlak van klantgerichtheid, effectiviteit, innovatie, efficiëntie en strategie.

De initiatiefnemers van de ‘Overheidsorganisatie van het Jaar’ willen met deze onderscheidingen bijdragen tot een betere waardering en erkenning voor doeltreffende en innoverende initiatieven van overheidsorganisaties die burgers en bedrijven ten goede komen. Op die manier willen de organisatoren ook de onmisbare en ondersteunende kracht van overheidsorganisaties onder de aandacht brengen.

Synergie tussen private en publieke sector bevorderen

Rudi Braes, managing partner EY België, verwijst naar een recente studie van EY waaruit blijkt hoe belangrijk het is om een optimale synergie na te streven tussen de publieke en de private sector : “De landen van de G20 hebben vele jaren na het uitbreken van de economische crisis nog steeds alle moeite om economische groei te creëren. De recentste G20 Barometer van EY wijst uit dat goed werkende overheidsorganisaties een belangrijke hefboom kunnen zijn. De inspanningen van de voorbije jaren om de dienstverlening en werking van de overheid te moderniseren moeten volgehouden worden. Met het initiatief ‘Overheidsorganisatie van het Jaar’ willen we die positieve dynamiek versterken.”

Het nieuw rapport van EY geeft aan dat de publieke en private sector best practices moeten uitwisselen en van elkaar moeten leren. In dit kader formuleert EY meer dan 40 belangrijke aanbevelingen voor regeringen, ondernemers en bedrijven om de voorwaarden voor ondernemerschap te verbeteren: opgebouwd rond 5 pijlers:

  1. Versoepel de toegang tot kapitaal
  2. Creëer een spontanere ondernemerscultuur
  3. Vereenvoudig en stimuleer via belastingen en regelgeving
  4. Zorg voor voldoende en efficiënte opleiding
  5. Zorg voor een verbondenheid van de actoren in uw ecosysteem

Staatssecretaris Bogaert waardeert erkenning van publieke sector door bedrijfsleven

Staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten Hendrik Bogaert ondersteunt het initiatief: “Dit is de prijs van de private aan de publieke sector en dat maakt haar zo uniek. In contacten met het bedrijfsleven merk ik altijd weer dat de inspanningen van vele duizenden gemotiveerde overheidsmedewerkers ook door de private sector naar waarde geschat worden. Deze award staat symbool voor die erkenning. Ze bekroont de overheidsorganisatie die zich in haar dienstverlening aan burgers en bedrijven onderscheiden heeft in efficiëntie en klantvriendelijkheid. Dit initiatief kan nog meer een brug slaan tussen publieke en private sector. Via best practices kunnen we veel van elkaar opsteken en zo het enorme potentieel dat ons land in zich heeft optimaal benutten.”

Pierre Alain De Smedt, juryvoorzitter van de Overheidsorganisatie van het Jaar beaamt dit "Het is inderdaad tijd dat we het cliché doorbreken alsof 'de overheid' en 'de privésector' twee totaal verschillende werelden zijn. Om het hoofd te bieden aan de belangrijke economische en sociale uitdagingen die ons wachten zullen de bedrijven en de overheidsorganisaties meer dan ooit moeten samenwerken en samen zoeken naar hefbomen voor economische en sociale relance. Met een initiatief als de 'Overheidsorganisatie van het Jaar' willen we de klassieke clichés overstijgen en stap zetten naar meer synergie tussen bedrijven en overheidsdiensten”.

De komende weken zullen alle overheidsdiensten via diverse kanalen geïnformeerd worden over het initiatief en uitgenodigd worden zich kandidaat te stellen. Daarna volgt een eerste screening en selectie van de kandidaten. De beste kandidaten uit elke categorie worden uitgenodigd voor een uitgebreid interview waarbij ze kun kandidatuur kunnen toelichten en motiveren. Uit elke categorie worden de drie beste kandidaten weerhouden voor een finale evaluatie door een onafhankelijke en deskundige jury onder leiding van VBO voorzitter Pierre Alain De Smedt. De uiteindelijke winnaars zullen worden bekend gemaakt op 20 februari tijdens een feestelijk event in BOZAR te Brussel.

Meer informatie is te vinden op de website: www.overheidsorganisatievanhetjaar.be