België moet tegen 2016 niet alleen Olympische atleten maar ook investeerders klaarstomen voor Brazilië

  • Share

De Olympische Spelen in London zijn voorbij. De komende vier jaar kunnen de Belgische atleten zich voorbereiden op de spelen in Rio in 2016.  Maar het zou goed zijn mochten ook Belgische bedrijven hun investeerdersblik wat meer zouden gaan richten op Brazilië. Een recent onderzoek van EY wijst uit dat Brazilië zich in 2011 wist te ontplooien als het op één na meest aantrekkelijke land ter wereld voor buitenlandse investeerders.  Bovendien lijken internationale investeerders er quasi unaniem van overtuigd dat de aantrekkelijkheid als investeringslocatie de komende jaren enkel nog zal toenemen. Kortom, ook voor investeerders is Brazilië de nieuwe hotspot.

Een stabiele economie, een bloeiende interne markt en een weelde aan natuurlijke grondstoffen. Met deze troeven weet Brazilië in toenemende mate de aandacht te trekken van buitenlandse investeerders. Dat blijkt uit de zopas gepubliceerde eerste editie van de EY studie over de Attractiviteit van Brazilië. Ondanks de wereldwijde economische crisis wist Brazilië in 2011 een record aantal buitenlandse investeringen aan te trekken. Brazilië verwierf hiermee een 2de plaats (na China) in de wereldwijde ranking van meest aantrekkelijke investeringslanden wat de totale waarde van directe buitenlandse investeringen betreft. In de periode 2007 – 2011 verdriedubbelde de waarde van de aangetrokken investeringsprojecten van 19 miljard USD naar 63 miljard USD. Het aantal projecten steeg van 165 in 2007 naar 507 in 2011.

Ook de toekomst ziet er goed uit. Uit het onderzoek blijkt dat 78% van de potentiële investeerders Brazilië beschouwen als de meest aantrekkelijke investeringslocatie in Latijns-Amerika. Bovendien is maar liefst 83% van oordeel dat de aantrekkelijkheid de komende 3 jaar nog verder zal toenemen. Dit staat in schril contrast met de vooruitzichten voor Europa waarvoor slechts 38% van dezelfde respondenten de aantrekkelijkheid ziet toenemen.

Ook Belgische investeerders vinden de weg naar Brazilië.

Uit de meest recente publicaties van het Agentschap voor Buitenlandse Handel blijkt dat Brazilië reeds met voorsprong onze grootste handelspartner is in Zuid-Amerika. In 2011 exporteerden Belgische bedrijven voor ruim 2,5 miljard euro aan goederen en diensten naar Brazilië, dat daarmee wereldwijd onze 19de belangrijkste klant is. Omgekeerd importeerde ons land voor bijna 2,7 miljard euro uit Brazilië wat het land de 20ste plaats oplevert in onze lijst van leveranciers. In de periode 2007 – 2011 is de Belgische uitvoer naar Brazilië met maar liefst 68% gestegen, een belangrijke indicatie dat er voor Belgische bedrijven best wel een interessante afzetmarkt is in Brazilië.

“Alles wijst erop dat ook Belgische investeerders de aantrekkelijkheid van Brazilië beginnen te onderkennen. Volgens de berekeningen van fDI Intelligence werden in 2011 5 Belgische investeringsprojecten geregistreerd in Brazilië. Dat is evenveel als in de drie voorgaande jaren (2008-2010) samen. De organisatie van de Wereldkampioenschappen voetbal in 2014 en de Olympische Spelen in 2016 zullen belangrijke bijkomende investeringen vergen en kunnen dus interessante nieuwe opportuniteiten bieden voor Belgische investeerders.”, aldus Rudi Braes, Managing Partner EY België.

Momenteel blijven de Verenigde Staten nog de belangrijkste buitenlandse investeerder in Brazilië. Maar daarna komen het Verenigd Koninkrijk, Spanje en Duitsland. Duitse bedrijven zullen de komende jaren hun activiteiten in Brazilië wellicht aanzienlijk opkrikken omdat ze nauw betrokken zijn bij de geplande noodzakelijke infrastructuurwerken voor het WK voetbal in 2014 en de Olympische Spelen van 2016. Mogelijk liggen daar ook voor Belgische bedrijven nog heel wat opportuniteiten om een steviger voet aan de grond te krijgen in Brazilië.