Ere-volksvertegenwoordiger Roel Deseyn naar EY

  • Share

Roel Deseyn: "Ik ben blij dat ik de kans krijg om binnen een privé-context mijn expertise van de afgelopen jaren te kunnen valoriseren. EY levert reeds jaren met succes diensten inzake audit, consulting, interne controle, patrimoniaal en ander financieel advies aan verschillende overheden. Ik zie het als een professionele verrijking om in een groot en gewaardeerd bedrijf als EY aan de slag te gaan."

Deseyn startte zijn loopbaan op de Franse Ambassade te Brussel, werkte 2 jaar als partijsecretaris en was van 2002 tot 2010 federaal volksvertegenwoordiger. Bij de laatste verkiezingen stond hij op de 1ste opvolgersplaats in West-Vlaanderen, goed voor 17.000 stemmen.