EY Eurozone Forecast voorspelt zwaar jaar voor de Belgische economie

  • Share

De Eurozone stevent af op een recessie, die zich vooral in de eerste 6 maanden van 2012 zal laten voelen. In het beste geval zullen we tegen eind 2012 een lichte groei van het BBP van 0.1% kennen voor de gehele Eurozone.  Dat is het vooruitzicht van de driemaandelijkse EY Eurozone Forecast in samenwerking met Oxford Economics.. Tegen deze achtergrond lijkt de 0.8%  economische groei  waarmee de nieuwe Belgische regering rekening houdt bij de opmaak van de Belgische begroting voor 2012 een hele uitdaging.  Ook de Nationale Bank van België sprak daarover zopas nog zijn  twijfels uit.

Het vooruitzicht van een gematigde recessie in de gehele Eurozone lijkt alsmaar duidelijker zo blijkt uit de recentste editie van de EY Eurozone Forecast.  Ondanks de hervormingsmaatregelen die door de Europese Commisie op 9 december werden aangekondigd blijft er twijfel over de wijze waarop de maatregelen zullen worden geïmplementeerd en ook over de termijn waarbinnen dit zal gebeuren.  Voor de eerste zes maanden van 2012 wordt dan ook geen groei verwacht. Pas in de tweede jaarhelft zou de economische activiteit in de Eurozone opnieuw beginnen aantrekken.  De algemene groeivooruitzichten voor de Eurozone blijven beperkt tot +0,1% voor 2012.

Belgisch ondernemers- en consumentenvertrouwen in neerwaartse spiraal

België ontsnapt niet aan de neerwaartse druk op de economisch groei.  Na een kortstondige heropleving van onze economie in de eerste jaarhelft van 2011 is de groei naar het einde van 2011 aanzienlijk vertraagd.  Zowel het ondernemersvertrouwen als het consumentenvertrouwen zitten in een neerwaartse spiraal.

“Het feit dat we eindelijk een regering hebben is uiteraard een goede zaak” stelt Rudi Braes, country managing partner EY België “maar het pakket aan begrotingsmaatregelen dat werd aangekondigd lijkt niet van aard om de binnenlandse consumptie aan te wakkeren, en ook de bedrijven zullen de komende maanden hun investeringen wellicht nog even in de koelkast houden”   De EY Forecast houdt er rekening mee dat de bedrijfsinvesteringen in 2012 een nulgroei zullen kennen en dat ook de industriële productie op hetzelfde niveau als 2011 zal blijven.  Voor wat degezinsconsumptie betreft wordt rekening gehouden met een zeer beperkte groei van 0,4%, een terugval met meer dan de helft in vergelijking met de reeds matige groei van 0,9% in 2011.

Werkloosheidsgraad zal licht toenemen in 2012...

Ook weinig opbeurende voorzuitzichten wat de arbeidsmarkt betreft.  Rekening houdend met de onvermijdelijke besparingsmaatregelen in eigen land en met quasi nulgroei in industriële productie en export zal de Belgische werkloosheidsgraad stijgen van 7% in 2011 naar 7,5% tegen eind 2012.

... maar vanaf 2013 wordt het weer beter

 2012 zal in vele opzichten een moeilijk overgangsjaar vormen voor de Belgische economie.  Maar vanaf 2013 wordt beterschap voorspeld. Als de Europese en Belgische begrotingsmaatregelen hun effect beginnen te kennen zal het vertrouwen weer toenemen en dit zal zich snel vertalen in hernieuwde economische groei.  De op export gerichte Belgische economie zal daar relatief snel van kunnen profiteren.  Voor 2013 houdt de Ernst&Young Eurozone Forecast voor België dan ook rekening met een BBP groei van 2,9% in 2013 en 2,5% in 2014.