Groeipotentieel India stijgt door buitenlandse investeringen

  • Share

Buitenlandse investeerders zien in dat India op de langere termijn enorme groeikansen biedt. Dit blijkt uit de Indian Attractiveness Survey van EY waarbij 500 beslissers van over de hele wereld werden geïnterviewd over het potentieel van de Indiase markt. Een ruime meerderheid denkt dat India al in 2020 wereldwijd een toonaangevende rol zal spelen op het gebied van onderwijs, research en development en innovatie. Ook is India een producent en leverancier van goederen en diensten met een hoogwaardige meerwaarde.

Hoewel het aantal directe buitenlandse investeringen en het aantal gecreëerde banen in 2010 nog ruim onder het aantal blijft van 2008, vertoont de langetermijnverwachting een spectaculair stijgende lijn. Het totaal aantal projecten in 2010 steeg met 60% ten opzichte van 2003, en het aantal gecreëerde banen met 30%. Gust Herrewijn, managing partner van EY België: ‘De groeiende belangstelling van het bedrijfsleven voor India komt voort uit het economische groeipotentieel. Ook inzichten over hoe het land zal veranderen als het inkomen per hoofd van de bevolking de komende tien jaar gaat stijgen zorgt voor enorme belangstelling.’

Verenigde Staten minder aanwezig

De terugloop van de Verenigde Staten als bron van directe buitenlandse investeringen in India lijkt zich in 2010 te hebben voortgezet: 206 directe investeringen in 2010, het laagste aantal sinds 2003. Ook Frankrijk (afname van 21%) en het Verenigd Koninkrijk (afname van 3%) investeerden minder in India. Duitsland en Italië hebben in meer projecten geïnvesteerd.

Aantrekkelijkheid per sector

Software en IT-services is nog steeds de grootste sector op het gebied van direct buitenlandse investeringen. Het aantal projecten en banen liep wel terug. Sectoren zoals automotive, consumentenproducten en infrastructuur worden gezien als belangrijke aanjagers van de economie en trekken aanzienlijk veel directe buitenlandse investeringen aan.

Ook investeringen in gezondheidszorg (209%), ruimtevaart en defensie (180%), de kunststoffenindustrie (142%), duurzame energie (105%) en medische apparatuur (87%), zijn sterk gestegen. De groei binnen deze sectoren is enorm, hieruit blijkt hoe uiteenlopend de kansen en mogelijkheden zijn die India te bieden heeft voor buitenlandse investeerders. Volgens de deelnemers aan het onderzoek zijn de belangrijkste concurrenten van India, China (60%) en Brazilië (9%) onder de snelgroeiende markten, en de VS (17%) en Duitsland (9%) onder de ontwikkelde landen.

Goede vooruitzichten

De toekomst voor India ziet er rooskleurig uit. 75% van de ondernemingen die nu al activiteiten ontplooien in India zijn hun bedrijfsactiviteiten aan het uitbreiden door het openen van nieuwe vestigingen of door het aantrekken van meer medewerkers. Om de aantrekkelijkheid van India te vergroten zal het land zich moeten richten op verbetering en uitbreiding van de infrastructuur, en nog gunstigere beleidslijnen voor het zakelijk klimaat.