Nog altijd meer dan 750 miljard Euro aan cash ligt vast in werkkapitaal, ondanks lichte verbetering

  • Share

Brussel, 18 juli 2011 – Ondernemingen in zowel de VS als Europa hebben hun werkkapitaalpositie in 2010 verbeterd ten opzichte van 2009. De cash-to-cash (C2C) cyclus, het totaal aan werkkapitaal uitgedrukt in dagen, is met 4% afgenomen in Europa en met 2% in de Verenigde Staten, zo blijkt uit de meest recente Annual Working Capital Management Survey van EY. Uit dit onderzoek blijkt dat bij de 2.000 onderzochte bedrijven tezamen, ten opzichte van de best presterende bedrijven, nog altijd meer dan 750 miljard Euro aan cash vastzit in werkkapitaal. Dit komt overeen met bijna 7% van de omzet – vergelijkbaar met twaalf maanden geleden. Er is dus maar beperkt vooruitgang geboekt.

Ondanks het herstel van de wereldeconomie in 2010 hebben Amerikaanse en Europese bedrijven nog maar een fractie van het terrein herwonnen dat ze het jaar daarvoor waren verloren. Bovendien zien we voornamelijk vooruitgang op het gebied van crediteuren – wat erop wijst dat sommige bedrijven er nog steeds voor kiezen de betalingen aan hun belangrijkste leveranciers zo veel mogelijk uit te stellen.”

Prestaties Belgische ondernemingen

In vergelijking met 2009 hebben Belgische ondernemingen een werkkapitaal vermindering gerealiseerd van 18%, de grootste verbetering in vergelijking met andere Europese en Amerikaanse bedrijven. “Wel dient er opgemerkt te worden dat deze verbetering te danken is aan een relatief hogere post handelscrediteuren en niet een beter management van de voorraden of post handelsdebiteuren. Het is dus belangrijk te verstaan waar deze verbetering vandaan komt om vast te kunnen stellen of deze duurzaam is dan wel te wijten aan het later betalen van leveranciers”, aldus Deniz Ates, verantwoordelijk voor EY Working Capital Advisory Services in België.

Vooruitzichten voor 2011 en verder

Deniz Ates legt uit dat ondernemingen echter op de korte termijn nog heel wat tegenwind te wachten staat bij het optimaliseren van hun werkkapitaalbeheer. “De vooruitzichten zijn verbeterd. De hoeveelheid cash waarop beslag wordt gelegd uit hoofde van werkkapitaal zal dan ook gaan groeien om de toenemende bedrijvigheid te ondersteunen. Het na-ijleffect van hogere grondstoffenprijzen op die bedrijfsactiviteit lijkt het werkkapitaalbeheer in 2011 veel sterker te beïnvloeden dan in 2010.”

Ook de groei in opkomende markten stelt bedrijven voor uitdagingen, als gevolg van het gebrek aan efficiëntie en de inherente risico’s op die markten. De wereldwijde crisis van 2008, de schuldencrisis in enkele Europese landen, de recente gebeurtenissen in Japan en, meer in het algemeen, de toegenomen volatiliteit en onvoorspelbaarheid van de vraag maken duidelijk hoe complex de toeleveringsketens zijn en hoe kwetsbaar ze zijn voor interne en externe verstoring.

Nu bedrijven hun liquiditeitspositie sterk hebben verbeterd (dankzij stijgende marges, gematigde groei van de investeringen en gunstige financiële omstandigheden) bestaat het risico dat de aandacht in de bestuurskamers voor cash en werkkapitaalbeheer weer verslapt ten gunste van omzet- en winstmaximalisatie.

“Gezien de vele economische problemen en uitdagingen op de financiële markten die nog moeten worden opgelost, met daarbovenop nog de recente ontwikkeling van de grondstoffenprijzen, is het cruciaal dat bedrijven een echt effectief werkkapitaalbeleid blijven voeren”, concludeerde Deniz Ates.

 

Over de studie

Jaarlijks verricht EY een onderzoek naar de werkkapitaalontwikkeling van de 2.000 grootste (in omzet) bedrijven (exclusief financiële instituties) in Europa en de Verenigde Staten. In het recente onderzoek worden de resultaten naar aanleiding van de jaarcijfers 2010 gepubliceerd. In de analyse wordt de werkkapitaalontwikkeling van de afgelopen 8 jaren voor deze bedrijven nader geanalyseerd.