8 augustus is 'TAX LIBERATION DAY’ in België

Vanaf morgen werken Belgen voor zichzelf

  • Share

View this page in English - French

Brussel, 7 augustus 2013 – Op donderdag 8 augustus 2013 viert België opnieuw als laatste EU-lidstaat zijn Tax Liberation Day (fiscale bevrijdingsdag). Belgische werknemers worden niet alleen nog steeds het zwaarst belast in Europa, hun belastingen nemen ook toe. De doorsnee werknemer werkte 3 dagen langer dan in 2012 om de staat te betalen. Voor het vierde opeenvolgende jaar hebben New Direction – The Foundation for European Reform (Brussel) en Institut économique Molinari (IEM, Parijs) een kalender van “Tax Liberation Days” (fiscale bevrijdingsdagen) opgesteld voor de doorsnee werknemers van elke EU-lidstaat. De gegevens hiervoor werden verstrekt door EY.

Op basis van een consistente methodologie doorheen alle EU-landen weerspiegelen de gegevens de fiscale werkelijkheid zoals die ervaren wordt door echte werkende mensen. Dit zijn de Tax Liberation Days van 2013:

Cyprus: March 14 Polen: June 12 Nederland: June 27
Ierland: April 24 Spanje: June 12 Letland: June 27
Malta: April 29 Estland: June 14 Roemenië: July 01
Verenigd Koninkrijk: May 13 Griekenland: June 17 Italië: July 10
Bulgarije: May 18 Litouwen: June 18 Duitsland: July 13
Luxemburg: May 25 Finland: June 19 Hongarije: July 16
Portugal: June 04 Tsjechië: June 19 Oostenrijk: July 23
Denemarken: June 06 Slovakije: June 20 Franrijk: July 26
Slovenië: June 07 Zweden: June 22 België: August 08

“Wat nettoloon betreft, nemen de Belgische werknemers – wereldwijd gekend als één van de meest talentvolle en productiefste - in de EU de 10e plaats in, maar door de belastingen zijn ze in Europa de duurste arbeidskrachten.” aldus James Rogers co-auteur van de studie.

Belangrijke vaststellingen voor België:

  • België behoudt zijn koppositie van land dat arbeid tegen het hoogste percentage belast in de Europese Unie. Een werkgever besteedt in België voor een typische werknemer 2,52 €, waarvan na belastingen 1 € netto overblijft.
  • Het “reële belastingtarief” van een Belgische werknemer bedraagt nu 60,25 %, in vergelijking met een EU-gemiddelde van 45,06 %.

"Beleidsmakers moeten beseffen dat nu constructieve maatregelen noodzakelijk zijn om de attractiviteit van België op korte termijn te verbeteren. Meer bepaald zouden een grondige hervorming van de arbeidsmarkt, een verschuiving van de belasting op arbeid de vooruitzichten voor de export in België kunnen verbeteren. De recente invoering van een aanvullende complexe belasting, de zogenaamde 'fairness tax', voor grotere internationale bedrijven, daar waar België zo afhankelijk is van investeringen door dit soort bedrijven, geeft aan dat politici niet het juiste denkspoor volgen. Immers enkel een meer rechtszeker en competitief fiscaal klimaat zijn een garantie voor groei en tewerkstelling in een land dat zo afhankelijk is van internationale investeringen. Men moet structureel besparen in de plaats van structureel meer te belasten. Dat zou ook de attractiviteit van België als investeringsbestemming verhogen en in België gevestigde of te vestigen bedrijven de kans bieden om hun sterke punten op het vlak van innovatie en onderzoek & ontwikkeling beter uit te spelen”, aldus Herwig Joosten, Managing director Tax EY België

Belangrijke vaststellingen voor Europa:

  • In de Europese Unie als economische entiteit zag de typische werknemer zijn “reëel belastingtarief” dit jaar opnieuw stijgen, van 44,11 % in 2011 naar 45,06 % in 2012. De toename met bijna een volledig procent sinds 2010 is voornamelijk het gevolg van btw-verhogingen in 15 EU-lidstaten sinds 2009.
  • 43,4 % van alle loonbelastingen die in de EU-landen geïnd worden – werkgeversbijdragen aan de sociale zekerheid bovenop het brutoloon – is grotendeels onzichtbaar voor de werknemers.
  • Een beleid van vlaktaks betekende voor sommigen een belastingvermindering. Nochtans wordt een doorsnee werknemer tegen een hoger tarief belast in landen met een “vlaktaks” (46,2 %) dan in "progressieve" systemen (44,3 %), een kloof die nog gegroeid is sinds 2010.
  • Meer dan de helft (54,5 %) van de EU-burgers maakt geen deel uit van de beroepsbevolking. Vanuit belastingoogpunt dragen werkende mensen de grootste lasten, en deze nemen nog toe naarmate de bevolkingen ouder worden.

“Tax Liberation Day” is de kalenderdag waarop een werknemer in theorie stopt met werken om belastingen aan de staat te betalen en zijn/haar inkomen mag houden. De data in de kalender weerspiegelen de werkelijkheid zoals die ervaren wordt door echte werkende mensen in de Europese Unie. Ze geven meteen ook aan hoeveel het echt kost om mensen in dienst te hebben in elke lidstaat.


- EINDE PERSBERICHT -

Deze studie, van de hand van James Rogers en Cécile Philippe van Institut économique Molinari (Parijs), is gebaseerd op OESO-loongegevens van doorsnee werknemers. EY berekende de loonbelastingen. ‘The Tax Burden of Typical Workers in de EU 27' is de enige studie die de hele EU beslaat en een consistente methodologie gebruikt om te berekenen hoe lang Europeanen moeten werken voordat ze hun inkomen kunnen houden en niet langer aan de staat moeten betalen. De studie is hier beschikbaar.

Note to Editors

Institut économique Molinari (IEM) is an independent, non-profit research and educational organization based in Paris. Its mission is to promote an economic approach to the study of public policy issues by offering innovative solutions that foster prosperity for all.

New Direction - The Foundation for European Reform is a free market think-tank established in Brussels in 2010 to add innovative ideas and encourage reform efforts in Europe. Together with a strong network of partner think tanks around Europe, New Direction produces original and relevant research papers focusing on the most pressing issues in the area of economic growth, competition, financial regulation, energy security, taxation, defence, agricultural policy, bureaucracy and EU institutional affairs.

Over EY

EY is wereldwijd toonaangevend op het gebied van audit, tax, transacties en advisory-diensten. Met de inzichten en de kwaliteitsvolle diensten die wij bieden, dragen wij bij aan het versterken van het vertrouwen in de kapitaalmarkten en economieën overal ter wereld. Wij leiden toonaangevende managers op, die door samen te werken onze beloften aan al onze stakeholders waarmaken. Daarmee spelen wij een cruciale rol bij het creëren van een beter werkende wereld voor onze medewerkers, onze cliënten en de maatschappij.