Zijn Belgische multinationals voldoende voorbereid op transfer pricing controles in België, maar ook in het bijzonder in het buitenland?

  • Share

Strenger fiscaal beleid door overheden: meer controles en meer boetes

Zelfs nu de wereldeconomie terug aantrekt, kampen overheden met duizelingwekkende tekorten. Het behouden en liefst verhogen van overheidsinkomsten door middel van belastingheffing blijft daardoor meer dan ooit belangrijk, waarbij de verrekenprijs problematiek (transfer pricing of TP) steeds belangrijker wordt. Uit onderzoek onder 877 multinationals in 25 landen blijkt dat ondernemingen over de hele wereld meer prioriteit geven aan transfer pricing. 31% zegt het personeelsbestand hiervoor te gaan uitbreiden, 62% gaat meer externe adviseurs inschakelen, en 23% maakt melding van intensiever gebruik van software. Deze conclusies staan in EY’s nieuwe uitgave van de Global Transfer Pricing Survey.

Sinds het onderzoek uit 2007 hebben vele landen nieuwe transfer pricing verplichtingen ingevoerd en hebben belastingdiensten aanzienlijk meer mankracht ingezet op transfer pricing (TP). Verrekenprijscontroles werden verder gecentraliseerd en vele belastingdiensten hebben belangrijke investeringen gemaakt in mensen en een strategische, op risico gebaseerde aanpak opgesteld om controles te focussen. In de VS bijvoorbeeld heeft de federale belastingdienst in 2009 maar liefst 1200 nieuwe medewerkers aangesteld voor de afhandeling van internationale kwesties, met naar verwachting nog eens 800 extra medewerkers tegen eind 2010. In het Verenigd Koninkrijk heeft de belastingdienst eind 2010 richtlijnen uitgebracht om het opleggen van TP-boetes te intensiveren. In China heeft de fiscus een aanpak opgesteld waarbij 30% van de Chinese belastingbetalers werd aangewezen als voornaamste doelgroep voor controles op basis van geselecteerde criteria. Zelfs al heeft België zelf nog geen expliciete transfer pricing documentatie regels zegt Kurt Van der Voorde, partner bij EY, hierover: ‘De wet- en regelgeving is in vele landen enorm aangescherpt. Multinationals zullen zich moeten aanpassen en hiermee rekening houden. In steeds meer landen zullen zij middelen moeten gaan inzetten voor een betere relatie met de fiscus, een betere systematische indeling en een betere documentatie van hun TP-beleid.

Strengere handhaving 

32% van de tax directors ziet TP als de belangrijkste fiscale uitdaging voor hun organisatie, en daar waar globaal reeds driekwart van hen ervan overtuigd is dat TP in de komende twee jaar ‘absoluut van kritiek belang’ of ‘van groot belang’ zal zijn voor hun organisatie meent zelfs maar liefst 85% van de Belgische respondenten dit. Dit toont aan zelfs terwijl er geen lokale TP documentatie verplichtingen bestaan in België, ook voor Belgische multinationals het omgaan met transfer pricing en de bijhorende verplichtingen in andere landen een noodzaak – evenals een belangrijke uitdaging - is.

Het belang verschilt per sector, waarbij farmaceutische en biotech-ondernemingen zich veel meer zorgen maken over transfer pricing dan de telecomsector of de financiële sector. ‘Belastingdiensten richten zich momenteel hoofdzakelijk op industriesectoren met waardevolle, mobiele intellectuele eigendom en op sectoren die hoge marges genereren,’ stelt Jan Bode van de TP-groep van EY. 'Dat kan de hoge score onder farmaceutische bedrijven verklaren. Het is evenwel duidelijk dat hierin ook een evolutie verwacht is.’

Meer controle en meer boetes

Tweederde van de respondenten zegt in het recente onderzoek dat ze een TP-controle hebben gehad, ten opzichte van slechts 52% in 2007. Opmerkelijk is ook dat daar waar dit globaal slechts in 30% van de gevallen in een correctie resulteerde, dit voor de Belgische respondenten maar liefst 50% is. Verder leidde deze correctie in 1 op de 5 gevallen ook tot een aanmerkelijke boete, vergeleken met 1 op de 25 in 2005. Kurt Van der Voorde: ‘Wij constateren dat de controleactiviteiten toenemen en dat er aantoonbaar meer en hogere boetes worden opgelegd. Op basis van het resultaat van de survey moet men zich duidelijk de vraag stellen of onze Belgische multinationals wel voldoende voorbereid zijn op transfer pricing controles in België, maar ook in het bijzonder in het buitenland.

Uit het onderzoek blijkt tevens dat de belastingdiensten meer nadruk leggen op financieringstransacties en servicetransacties, terwijl ze tegelijkertijd nog steeds veel belangstelling aan de dag leggen voor transacties die verband houden met intellectuele eigendomsrechten. Het aantal controles van financieringstransacties tussen bedrijven steeg aanzienlijk: van 7% in 2007 naar 42% in 2010. Het aantal respondenten dat aangaf dat servicetransacties aan een inspectie waren onderworpen steeg van 55% in 2007 naar 66% in 2010.

Proactief verrekenprijsbeleid noodzakelijk

Multinationals moeten zich pro-actiever opstellen omdat het risico dat ze door de belastingdienst onder handen genomen worden steeds groter wordt. Kurt Van der Voorde: ‘De soorten transacties waar ondernemingen mee te maken krijgen tijdens een TP controle beslaan een steeds groter gebied. We zien een stijgend aantal geschillen met de fiscus, terwijl belastingautoriteiten met steeds meer mankracht steeds geavanceerdere en drastischere transfer pricing tools inzetten. Dit gebeurt binnen een steeds groter aantal landen. Tegelijkertijd zien we gelukkig een groeiend aantal mogelijkheden ontstaan om geschillen op te lossen, zoals bijvoorbeeld (advance pricing agreements (rulings), het arbitrageverdrag, enz.), opties die nu al beschikbaar zijn, ook in België, en die ook daadwerkelijk actief worden ingezet.'

 

Onderzoeksmethode

Consensus Research International heeft een reeks onafhankelijke vraaggesprekken gevoerd met 877 ondernemingen in 25 landen om onderzoek te doen naar de transfer pricing-praktijk en de strategie die daarbij gehanteerd wordt door multinationals. Het onderzoek uit 2010 omvatte dezelfde 24 markten die in 2007 zijn onderzocht plus Zuid-Afrika. Alle interviews zijn telefonisch gehouden.

Over EY

EY is wereldwijd toonaangevend op het gebied van controle, belastingen, transacties en advies. Onze 141.000 mensen delen wereldwijd dezelfde waarden en staan voor kwaliteit. Wij maken het verschil door onze mensen, onze cliënten en de samenleving te helpen hun mogelijkheden optimaal te benutten.