Wereldwijd zit nog altijd ruim 1.200 miljard dollar onnodig vast in werkkapitaal bij top 2.000 bedrijven – In de Belgische bedrijven zit voor 10 miljard cash vast

  • Share

Brussel, 16 juli 2012.- Dat de economie nog steeds in slecht weer verkeert, behoeft geen nadere toelichting. Dit leidt er onder andere toe dat bedrijven moeilijk toegang krijgen tot financiering, bijvoorbeeld om het werkkapitaal te financieren, hetgeen investeren in verdere groei moeilijk maakt. Uit onderzoek van EY blijkt echter dat er nog altijd 1.200 miljard dollar wereldwijd onnodig vastzit bij de top 2.000 bedrijven. Door een reductie van het werkkapitaal zou dit geld ingezet kunnen worden voor investeringen die de economie zouden kunnen stimuleren.

Ondanks een bescheiden verbetering zit er bij de ondervraagde bedrijven – 2.000 van de grootste ondernemingen op basis van omzet– nog altijd 1.200 miljard dollar aan cash onnodig in werkkapitaal vast. Dat komt overeen met bijna 7% van hun omzet. Deniz Ates van EY, verantwoordelijk voor Working Capital Advisory Services: “Er zijn weliswaar tekenen van vertrouwen onder ondernemers wereldwijd, maar veel bedrijven en financiële instellingen zijn door de macro-economische onzekerheid in Europa voorzichtig op het punt van financiering en groei. De tijd is rijp voor bedrijven om hun werkkapitaalprestaties kritisch te bekijken en aan de hand van een effectieve strategie het surplus aan cash vrij te maken. Op die manier kunnen zij hun netto schulden verlagen, groei of bedrijfstransformatie financieren en zelfs rendement bieden aan de aandeelhouder.”

Meeste kapitaal vast in Europa
Het verschil in werkkapitaalprestaties tussen Europa en de VS is in 2011 toegenomen, terwijl Europa in 2009 en 2010 juist inliep op de VS. De werkkapitaalprestaties van bedrijven in Europa zijn in 2011 gestagneerd ten opzichte van 2010, terwijl ondernemingen in de VS juist een lichte verbetering (3%) lieten zien. Daarmee neemt de concurrentiepositie van Europese bedrijven af ten opzichte Amerikaanse bedrijven. De omvang van het werkkapitaal is in de VS opnieuw veel kleiner. Bedrijven in de VS vertonen met name sterke prestaties qua voorraadvolumes (15% lager dan in Europa). Slechts 48% van de Europese bedrijven rapporteerde betere werkkapitaalprestaties, beduidend lager dan de 57% van 2010. Een iets groter aantal bedrijven noteerde een verbetering in debiteuren en crediteuren (beiden 50%) bij een verbeterde voorraadpositie (42%).

Belgische bedrijven positieve uitschieters
Binnen Europa blijken Belgische en Nederlandse bedrijven het beter te doen op het gebied van werkkapitaalmanagement. Van de Belgische bedrijven in het onderzoek is de cash-to-cash-cycle in 2011 ten opzichte van 2010 zelfs  met 8% afgenomen. Deniz Ates: De verbetering is vnl te danken aan het debiteurenbeheer. Het gemiddeld aantal gewogen dagen van vorderingen van Belgische ondernemingen in deze studie is gedaald tot 36 dagen in 2011 tov 40 dagen in 2010. Deze verbetering compenseert de stijging van 2 dagen voorraadbeheer. Het aantal dagen payables outstanding bleef stabiel. De Belgische ondernemingen zijn erin geslaagd om hun werkkapitaal te verbeteren dankzij een afname van het aantal dagen dat nodig is om de facturen te innen maar uit de studie komt eveneens naar voor dat er nog steeds ruimte voor verbetering is.
 
Vooruitzichten voor 2012
Gezien de verwachte continuering van de macro-economische situatie en de daarbij behorende uitdagingen op de financiële markten, is het cruciaal dat bedrijven een effectief en duurzaam werkkapitaalbeleid blijven voeren. Het afgelopen jaar hebben Belgische bedrijven laten zien dat meer aandacht en focus op voorraadbeheer kan leiden tot een reductie van het werkkapitaal.