Nieuw initiatief 'Overheidsorganisatie van het Jaar 2014'

Bekendmaking genomineerden

 • Share

View this page in French

Nieuwe award bekroont op 20 feburari 2014 voor het eerst excellerende overheidsorganisaties: ‘Federale Overheidsorganisatie van het Jaar’, ‘Regionale Overheidsorganisatie van het Jaar’ (Vlaanderen, Wallonië, Brussel) en ‘Lokale Overheidsorganisatie van het Jaar’.

De organisatoren van ‘Onderneming van het Jaar’ – EY, De Tijd en BNP Paribas Fortis – lanceren dit jaar een nieuw initiatief. Ze gaan voor het eerst ook op zoek naar de ‘Overheidsorganisatie van het Jaar’ die zich weet te onderscheiden op het vlak van klantgerichtheid, effectiviteit, innovatie, efficiëntie en strategie. De uiteindelijke winnaars zullen bekend gemaakt worden op 20 februari 2014 tijdens een feestelijk event in BOZAR te Brussel. Het initiatief verloopt in samenwerking met Hendrik Bogaert, Staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten. Het nieuwe initiatief kadert EY in de tendens naar een meer klantgerichte en efficiënte overheid in dienst van de burger.

Voor het eerst zal dit jaar de onderscheiding ‘Overheidsorganisatie van het Jaar 2014’ uitgereikt worden. Met deze award willen de initiatiefnemers bijdragen tot een betere waardering en erkenning voor doeltreffende en innoverende initiatieven van overheidsorganisaties, instellingen en diensten die burgers en bedrijven ten goede komen.

Rudi Braes, managing partner EY België, licht toe: “Het wordt tijd dat we de excellerende overheidsorganisaties van vandaag geven wat hen toekomt: onze waardering en steun. Ze zijn niet gedreven door groei en winst, maar door dienstverlening en de waarden waar wij samen voor kiezen. Efficiënte overheidsorganisaties zijn belangrijk voor onze economie én voor de burger. Ze kunnen bovendien een hefboom zijn voor de realisatie van groei en welvaart. Daarom verdienen ze een aparte award. Die komt er nu met de ’Overheidsorganisatie van het Jaar’”.

Juryvoorzitter Pierre-Alain De Smedt: “Het wordt tijd dat we het cliché van de twee werelden tussen publiek en privaat doorbreken. Als we onze welvaart intact willen houden, zullen ondernemingen en overheidsorganisaties in een wereld met een toenemende complexiteit moeten samenwerken en hefbomen zoeken voor groei en dus werkgelegenheid en welvaart. Ondernemen is een werk van mensen, in overheidsorganisaties net zo goed als in privéondernemingen. De motivering en ambitie van mensen maakt het verschil. Mensen die zich gewaardeerd weten, presteren beter. Met ‘Overheidsorganisatie van het Jaar’ proberen we het cliché te doen verstommen, alle overheidsorganisaties in een gelijkwaardige dynamiek van verbetering te brengen en hopen we ondernemingen en overheidsorganisaties dichter bijeen te brengen.”

De prijsuitreiking vindt plaats op donderdag 20 februari in BOZAR te Brussel.

5-fasige selectieprocedure

De volledige selectieprocedure verloopt in 5 stappen: elke geïnteresseerde overheidsorganisatie kreeg tot december vorig jaar de kans om zich kandidaat te stellen voor één van de ‘Overheidsorganisatie van het Jaar’-prijzen. Daarop volgde een screening door EY, waarna de geselecteerde kandidaten uit elke categorie uitgenodigd werden voor een uitvoerig interview. Na een toelichting van EY-experten aan de Academische Raad, een groep van professoren en vertegenwoordigers van TIJD & BNP Paribas Fortis, selecteerde deze Raad de finalisten per categorie. Deze genomineerden zullen een finale evaluatie ondergaan door een onafhankelijke en deskundige jury onder leiding van VBO voorzitter Pierre-Alain De Smedt.

Onafhankelijke jury van captains of industry en academici

Een onafhankelijke jury onder leiding van Pierre-Alain De Smedt, voorzitter van het VBO, gaat op zoek naar overheidsorganisaties van alle bestuurlijke niveaus die zich weten te onderscheiden op het vlak van strategie, innovatie, klantgerichtheid, efficiëntie en effectiviteit. Naast Pierre-Alain De Smedt zetelen dit jaar ook Baron Paul Buysse, voorzitter ‘Onderneming van het Jaar’; Baron Jean Stéphenne, voorzitter ‘L’Entreprise de l’Année’; Prof. Lutgart Van Den Berghe, Executive Director Guberna en Marc Michils, voormalig voorzitter van de Raad voor Reclame en voormalig CEO van Saatchi & Saatchi Brussels, in de jury.

De genomineerde organisaties voor ‘Overheidsorganisatie van het Jaar 2014’

Genomineerden ‘Federale Overheidsorganisatie van het Jaar’

 • Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) waakt over de kwaliteit van ons voedsel en de veiligheid van de volledige voedselketen.
 • Kruispuntbank Sociale Zekerheid (KSZ) is de motor en coördinator van e-government in de sociale sector en streeft daarbij naar een modernisering en vereenvoudiging van de formaliteiten die ondernemingen moeten vervullen evenals een efficiëntere organisatie van de overheidsdiensten.
 • Programmatorische federale Overheidsdienst Wetenschapsbeleid (BELSPO) biedt wetenschappers een uitzonderlijk onderzoekskader en –instrumentarium aan, huisvest kunst- en historische collecties en coördineert de onderzoeksinspanningen van alle Belgische overheden.

Genomineerden ‘Regionale Overheidsorganisatie van het Jaar – Vlaanderen’

 • Limburgse Reconversiemaatschappij (LRM) biedt als investeringsmaatschappij een combinatie aan van risicokapitaal en infrastructuur en streeft ernaar om zo Limburg als duurzame topregio verder te ontwikkelen.
 • Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) staat in Vlaanderen in voor het afvalbeleid en de bodemsanering.
 • Vlaamse Radio- en Televisieomroep (VRT) is de Nederlandstalige openbare omroep voor radio en televisie en heeft als opdracht om een zo groot mogelijk aantal mediagebruikers te bereiken met een diversiteit aan hoogkwalitatieve programma’s.

Genomineerden ‘Regionale Overheidsorganisatie van het Jaar – Wallonië’

 • Agence Wallonne à l’Exportation et aux Investissements Etrangers (AWEX) staat in voor de promotie van buitenlandse handel en de ontvangst van buitenlandse investeerders in Wallonië.
 • Le Greffe du Parlement Wallon is verantwoordelijk voor het wetgevende & budgettaire werk van het Waalse parlement, alsook voor de website van het Waalse parlement.
 • Wallonie Bruxelles Simplification (eWBS) staat in voor de administratieve vereenvoudiging en het elektronische bestuur van het Waalse gewest en de Franse Gemeenschap.

Genomineerden ‘Regionale Overheidsorganisatie van het Jaar – Brussel’

 • Centre Hospitalier Universitaire Saint-Pierre (CHU Saint-Pierre) is als Brussels openbaar ziekenhuis verantwoordelijk voor een permanente opvang en behandeling van zieken, zonder discriminatie en met respect voor de minstbedeelden.
 • Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel (MIVB) verzorgt als vervoersmaatschappij elke dag de mobiliteit van meer dan 800.000 personen in onze hoofdstad.

Genomineerden ‘Lokale Overheidsorganisatie van het Jaar’

 • Stad Genk tracht enerzijds om via verscheidene initiatieven en diensten het leven van de inwoners van Genk te faciliteren en stimuleert anderzijds een continue duurzame groei en ontwikkeling van de stad.
 • Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW) Roeselaere verstrekt diensten aan kansarmen in Roeselaere, zorg aan ouderen en pyschische hulp aan inwoners van Roeselaere.
 • Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Waterbedeling (TMVW) staat in voor de productie en distributie van drinkwater en is daarnaast ook actief op het vlak van sanering van afvalwater en het beheer van zwembad- en sportinfrastructuur. Het is geëvolueerd van een integraal waterbedrijf naar een multiservicebedrijf.
 • VIVAQUA zorgt er elke dag opnieuw voor dat ruim 2,1 miljoen Belgen van water voorzien worden en staat aldus in voor de productie en distributie van drinkwater en de sanering van afvalwater.
 • Centre Public d’Action Social (CPAS) de Liège speelt een belangrijke rol in de voorziening van sociale hulp en acties rond gezondheids- en thuisszorg in Luik alsook in schuldbemiddeling.