Record aantal investeringen in Europa wijzen op herstel uit recessie

Belgiƫ blijft echter achterop hinken op vlak van jobcreatie

  • Share

View this page in French

Brussel, 24 juni 2014 – 2013 was een echt recordjaar voor de buitenlandse investeringen in Europa. Dat blijkt uit de elfde editie van de jaarlijkse 'Barometer van de Attractiviteit', die vandaag door EY gepubliceerd wordt. Ook België kon zijn graantje meepikken van het vernieuwde investeerdersvertrouwen in Europa. Ons land bekleedt de 5de plaats op de lijst van de meest aantrekkelijke Europese investeringslanden. Vooral Vlaanderen kende een aanzienlijke stijging van het aantal investeringsprojecten. Er is echter ook een schaduwzijde. Zo blijft de jobcreatie in België een echt pijnpunt. Met gemiddeld amper 20 gecreëerde jobs per investeringsproject bevindt België zich op een teleurstellende 14de plaats in Europa.

Buitenlandse investeerders vinden opnieuw de weg naar het ‘Oude Continent’, wat erop wijst dat Europa zich herstelt van de crisis. 2013 was zelfs een recordjaar voor directe buitenlandse investeringen in Europa: het aantal buitenlandse investeringsprojecten bereikte een recordhoogte van 3.955, een stijging met 4% tegenover 2012.

In de rangschikking van aantrekkelijkste investeringsbestemmingen spannen traditioneel de grote West-Europese economieën zoals het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Frankrijk en Spanje de kroon. Het Verenigd Koninkrijk behield ook in 2013 zijn historische leiderspositie en haalde één op vijf van alle buitenlandse investeringsprojecten in Europa binnen. Het land kreeg 799 projecten, 15% meer dan in 2012. Ook de aantrekkingskracht van de Duitse economie blijft stand houden. Het land haalde 701 buitenlandse investeringsprojecten binnen in 2013, een stijging met 12% tegenover 2012.

België bevindt zich net als in 2012 op de 5de plaats. Het aantal buitenlandse investeringen in ons land is in 2013 gestegen van 169 naar 175, een stijging met 4%. Op het totaal van 175 buitenlandse investeringen werden 118 volledig nieuwe, zogenaamde greenfieldprojecten gerealiseerd (67,5%).

Vlaanderen kon meeste buitenlandse investeerders overtuigen


# investeringen naar regio 2012 2013
Brussel 37 29
Waals-Brabant 4 8
Henegouwen 19 15
Luik 23 10
Luxemburg 3 2
Namen 3 1
Wallonië 52 36
Antwerpen 36 45
Vlaams-Brabant 14 25
Limburg 7 12
Oost-Vlaanderen 16 15
West-Vlaanderen 7 13
Vlaanderen 80 110

Wallonië deed in 2013 een slechte zaak. Het aantal directe buitenlandse investeringen daalde er immers van 52 in 2012 naar 36 in 2013. Met dit cijfer wist het zuiden van ons land slechts 20% van de buitenlandse investeringen in België aan te trekken. De daling is vooral merkbaar in de provincie Luik. Het aantal projecten daalde er van 23 naar 10.

Vlaanderen kende vorig jaar een sterke stijging. Het aantal investeringen liep op van 80 naar 110, het beste resultaat sinds 2005, en is goed voor maar liefst 63% van alle buitenlandse investeringen in België. Vooral de provincie Vlaams-Brabant kent een opvallende stijging. Traditioneel blijft Antwerpen de best scorende provincie in ons land. De stad aan de Schelde telde 45 buitenlandse investeringen in 2013. Met dit aantal doet de havenstad het zelfs beter dan Brussel. Het aantal investeringen in onze hoofdstad daalde immers met meer dan 20%, van 37 naar 29.

Verenigde Staten blijft belangrijkste investeringsbron


De Verenigde Staten blijven als vanouds de lijst aanvoeren van de landen die in Europa investeren. Het land neemt met 1.027 projecten op zijn eentje een kwart van de buitenlandse investeringsprojecten in Europa voor zijn rekening. Opmerkelijk is de verhoogde interesse van de BRIC-landen die goed zijn voor 28% meer investeringen (313 projecten). Bij deze landen neemt China de leiding met 153 projecten, voor India met 103 projecten.

Ook voor ons land blijven de Verenigde Staten zeer belangrijk. In 2013 steeg het aantal investeringen van Amerikaanse bedrijven van 41 naar 47. België moet het daarnaast vooral hebben van intra-Europese investeringen, en in het bijzonder van onze buurlanden. Vooral Frankrijk springt met 26 investeringen in 2013 in het oog. De Verenigde Staten en onze buurlanden zijn samen goed voor 65% van alle directe buitenlandse investeringen in België. In tegenstelling tot andere Europese landen slaagt ons land er maar niet in een graantje mee te pikken van het groeiende succes van de BRIC-landen. Het investeringsaandeel van de BRIC-landen (Brazilië, Rusland, India en China) is zelfs teruggevallen van 18 projecten in 2011 naar 11 in 2013.

Jobcreatie blijft achilleshiel van ons land


De jobcreatie door directe buitenlandse investeringen (166.343) in heel Europa daalde met 2% en bevindt zich nog steeds 15% onder het niveau van vóór de crisis (195.000). In 2013 creëerde een buitenlands investeringsproject gemiddeld 42 banen, terwijl dat in de jaren vóór de crisis nog 60 jobs per project was.

In België werd er wel een stijging opgetekend van het aantal gecreëerde banen van 2.939 naar 3.536, maar dat is geen reden tot euforie. Met gemiddeld amper 20 gecreëerde jobs per investeringsproject, maar liefst 22 minder dan het Europees gemiddelde, staat België immers op een teleurstellende 14de plaats in het Europese peloton. De reden daarvoor is ongetwijfeld de handicap die ons land heeft op het vlak van loon- en arbeidskosten. 64% van de buitenlandse bedrijven aanwezig in België, vindt de loonhandicap een probleem. 63% van hen wil een lagere belastingdruk. Dat laat zich duidelijk merken door te kijken naar de verschillende sectoren waar buitenlandse investeerders hun pijlen op richten. Zo neemt de sector van marketing & verkoop op haar eentje al 65 projecten voor haar rekening, maar de jobcreatie is er verwaarloosbaar.

Daarnaast geeft vier op de tien van de ondervraagde bedrijfsleiders aan dat het fileleed en het gebrek aan infrastructuur een negatieve impact heeft op investeringsbeslissingen. Bij de bedrijfsleiders die reeds in België zijn gevestigd, en vooral diegene in Brussel, wordt het mobiliteitsprobleem als bijzonder ernstig ervaren (één op twee). Opmerkelijk is ook dat bijna 40% van de investeerders vindt dat er niet op een open en constructieve manier kan gedebatteerd worden tussen bedrijfsleven en politiek over het Belgische concurrentievermogen en bijhorende politieke beslissingen.

“Deze resultaten liggen in lijn met de conclusies van het perceptieonderzoek van begin mei dit jaar. Daarin werd duidelijk dat ons land op een kantelpunt staat en nood heeft enkele structurele maatregelen. Vooral op vlak van loon- en arbeidskosten en politiek overleg is er werk aan de winkel om ons land terug naar de top van Europa te loodsen. Het is immers onmiskenbaar aangetoond door statistieken van internationale onafhankelijke organisaties dat België de allerhoogste loonkosten heeft in Europa. Het is dan ook verontrustend dat belangrijke buitenlandse bedrijven afgelopen jaren hierdoor desinvesteren waardoor heel wat jobs verloren gingen, terwijl de nieuwe projecten die naar ons land komen zeer weinig nieuwe arbeidsplaatsen creëren”, waarschuwt Herwig Joosten, Managing Director tax EY België.


Over de Barometer van de Belgische Attractiviteit


Met de jaarlijkse Barometer van de Belgische Attractiviteit – die in 2014 aan zijn elfde editie toe is – houdt EY de vinger aan de pols van het Belgische investeringsklimaat. De barometer is opgesplitst in twee delen. De nadruk van het 1e deel lag op de perceptie en werd gepubliceerd in mei. In het 2e deel ligt de nadruk op de reëel geplande investeringen. De studie is gebaseerd op een tweevoudige, originele methodologie die ten eerste de echte attractiviteit van Europa en België weergeeft voor directe buitenlandse investeerders aan de hand van de European Investment Monitor (EIM) van EY, en ten tweede de ‘waargenomen’ attractiviteit weergeeft van Europa en zijn concurrenten aan de hand van een representatief panel van meer dan 800 internationale beslissers.