Bijzondere btw-aangifte – elektronische indiening en vernieuwd aangifteformulier

  • Share

View this page in French

Vanaf april 2013 is het mogelijk om de bijzondere btw-aangifte elektronisch in te dienen. Koninklijk Besluit van 4 maart 2013 (BS 8 maart 2013) wijzigt bovendien de inhoud van het formulier. Niet-belastingplichtige rechtspersonen, vrijgestelde belastingplichtigen en kleine ondernemingen zijn in bepaalde omstandigheden verplicht om een bijzondere btw-aangifte in te dienen (formulier nr. 629). Dit is meer bepaald het geval wanneer zij in België diensten ontvangen van een in de EU gevestigde dienstverrichter onder de B2B hoofdregel of intracommunautaire verwervingen van goederen verrichten. Onder andere volledig van btw vrijgestelde verzekeringsmakelaars en –agenten, verzekeringsmaatschappijen, advocaten, dokters, ziekenhuizen en passieve holdings vallen onder deze verplichting. Totnogtoe werd deze aangifte op papier ingediend. Hier komt dus wijziging in. Vanaf april 2013 zal het mogelijk zijn (niet verplicht) om de aangifte via de Intervat portal in te dienen.

De administratie heeft van de gelegenheid gebruik gemaakt om het formulier van de aangifte aan te passen, zodat er een onderscheid wordt gemaakt tussen intracommunautaire verwervingen en de diensten die worden aangegeven. Ook ontvangen credit nota’s worden apart vermeld.

Het Koninklijk Besluit treedt in werking op 1 april 2013. Het nieuw formulier zal met andere woorden al moeten worden gebruikt voor handelingen verricht in het eerste kwartaal van 2013. De betreffende aangifte moet worden ingediend ten laatste op 22 april 2013 (20 april valt op een zaterdag).