Toegenomen wereldwijd vertrouwen stimuleert aanwervingsplannen van ondernemers

  • Share

View this page in French

  • 76% van de ondernemers is van plan om dit jaar personeel aan te werven, in vergelijking met 31% van de CEO’s van grotere bedrijven
  • Technologie stimuleert de jobcreatie overal ter wereld en vergroot de talentpool
  • Ondernemers in de EMEIA-regio hebben het meest vertrouwen en zullen wellicht in het buitenland aanwerven

Brussel, 4 juni 2014 - Zesenzeventig procent van de meest vooraanstaande ondernemers ter wereld is van plan om zijn personeelsbestand het komende jaar met gemiddeld 19% uit te breiden. Aanleiding zijn vooral de stijgende wereldwijde vraag naar goederen en diensten en de technologische vooruitgang. Dat blijkt uit de derde Global Job Creation Survey, een onderzoek van EY dat sinds 2000 bij bijna 250 finalisten van de EY World Entrepreneur of the Year (WEOY) wordt uitgevoerd en vandaag wordt gepubliceerd ter gelegenheid van de WEOY Awards 2014. De World Entrepreneur of the Year-verkiezing vindt deze week in Monaco plaats, ons land wordt er vertegenwoordigd door de Willemen Groep, de Onderneming van het Jaar 2013.

Ondernemers stimuleren jobcreatie wereldwijd


Volgens de recente Capital Confidence Barometer van EY spelen ondernemers in vergelijking met CEO’s van grote bedrijven een actievere rol in de wereldwijde jobcreatie. In dat onderzoek zei slechts 31% van de bevraagde CEO’s dat zij het komende jaar personeel willen aanwerven. Uit de analyse van de resultaten blijkt dat die terughoudendheid te wijten is aan geopolitieke problemen en aan de druk om kosten te besparen vanwege aandeelhouders.

De respondenten van de Global Job Creation Survey daarentegen beweren dat zij voornamelijk in hun thuismarkt aanwerven (keuze van 88%) omdat ze volop willen profiteren van een groeiende markt voor goederen en diensten. De tweede belangrijkste stimulans om aan te werven zijn de verbeteringen die technologie en innovatie hebben opgeleverd voor bedrijven.

“De resultaten van ons jaarlijks onderzoek schetsen een consistent beeld, namelijk dat ondernemers, als belangrijke aanstuurders van innovatie in de wereldwijde economie, jobs creëren en veel minder bang zijn om nieuwe medewerkers aan te nemen dan CEO’s van grotere bedrijven”, aldus Stefan Olivier, vennoot EY België.

Technologie creëert jobs en wereldwijde talentpool


Technologie is een belangrijke stimulans voor jobcreatie geworden bij ondernemers: meer dan de helft (51%) bevestigt dat investeringen in technologie hun personeelsbestand heeft veranderd, en 8 op 10 van hen (81%) zegt dat ze daardoor medewerkers hebben aangeworven. Bovendien zorgen technologie en mobiel werken voor een grotere en meer getalenteerde pool van medewerkers: 55% van de ondernemers wil in het buitenland aanwerven, in vergelijking met 44% in de voorbije twee jaar.

Stefan Olivier: “Ondernemers hebben steeds meer een internationale kijk en maken gebruik van de opportuniteiten die technologie hen biedt om een beroep te doen op de wereldwijde talentpool en zo het tekort aan talent in hun thuismarkt aan te pakken. Dat is grotendeels te danken aan de technologie die mobiel werken meer en meer mogelijk maakt. Een ontwikkeling die, zo leert ons onderzoek, vooral vrouwelijke ondernemers als een belangrijke trend beschouwen.”

Aantal startersjobs neemt toe


Dieper ingaand op de aanwervingen door ondernemers in 2013 stelt het onderzoek vast dat er zich een verschuiving heeft voorgedaan naar startersjobs. Er werden in 2013 minder ‘ervaren niet-managers’ aangenomen dan in 2011 en 2012. Het aantal startersjobs echter, vooral voor wie een secundaire opleiding of hogere opleiding volgde, nam de laatste twee jaar toe. Het aantal startersjobs waarvoor geen diploma vereist is, bleef stabiel.

Stefan Olivier stelt: “Ondernemers kunnen in belangrijke mate de wereldwijde economische groei en jobcreatie stimuleren dankzij hun dynamisme en vermogen om groeiopportuniteiten te identificeren. Niet alleen wil 7 op de 10 ondernemers personeel aanwerven, maar velen zeggen dat ze dat in het buitenland zullen doen om hun markt uit te breiden. Gelukkig bieden veel ondernemers startersjobs aan, wat een goed voorteken is voor jongeren wereldwijd, zowel voor geschoolde als ongeschoolde.”

Ondernemers in de EMEIA-regio hebben het meest vertrouwen in de wereldwijde economische vooruitzichten


Het vertrouwen in de wereldwijde economie is sterk: 47% van de bevraagden heeft vertrouwen en zelfs veel of zeer veel vertrouwen en 46% heeft een beetje vertrouwen. Ondernemers in de EMEIA-regio hebben het meest vertrouwen in de wereldwijde economie (63% heeft vertrouwen en zelfs veel of zeer veel vertrouwen). Daardoor zullen zij wellicht een beroep doen op de internationale beroepsbevolking: 65% zegt dat ze in het buitenland zullen aanwerven, in vergelijking met 53% in Noord- en Zuid-Amerika, 33% in Azië-Pacific en 52% wereldwijd.

“Nu de wereldwijde economie zich verder blijft herstellen, gaan ondernemers uit alle regio’s op zoek naar nieuwe medewerkers. In de EMEIA-regio lijken ze veel zin te hebben om buitenlands talent aan te trekken, misschien omdat er in de thuismarkt een tekort is aan talent. Dat tekort en het gemak om internationaal aan te werven zijn thema’s waaraan de lokale regeringen aandacht moeten schenken, als ze niet uit de boot willen vallen in de wereldwijde jacht op talent”, besluit Stefan Olivier.