Wereldwijd meer opportuniteiten voor beursintroducties in tweede kwartaal nu de economie weer aantrekt en het aantal megadeals toeneemt

  • Share
  • Door het toenemende vertrouwen in de VS stijgt het aantal en de waarde van transacties
  • Europa blijft voorzichtig, maar de pijplijn is goed gevuld
  • Azië is goed voor 5 van de 10 grootste beursintroducties

De wereldwijde IPO-activiteit stabiliseerde in het tweede kwartaal van 2013 met naar verwachting ongeveer 195 transacties en een opbrengst van ongeveer 46,4 miljard US dollar. Zo blijkt uit de Global IPO update van Ernst & Young. Tot nog toe vonden in dit kwartaal 151 beursintroducties plaats, die samen 34 miljard US dollar opbrachten. Er zijn nog eens 47 beursintroducties gepland vóór het einde van het tweede kwartaal. Deze zouden nog eens 12,5 miljard US dollar aan de opbrengst moeten toevoegen als ze tenminste succesvol zijn. De grootste beursgang dit jaar was die van de Braziliaanse financiële dienstverlener BB Seguridade Participacoes SA, die 5 miljard US dollar ophaalde op de BM&F BOVESPA. Wereldwijd brachten 9 van de 10 grootste beursintroducties in het tweede kwartaal van 2013 meer dan 1 miljard US dollar op.

Op basis van de verwachte resultaten voor het tweede kwartaal van 2013 zou de wereldwijde IPO-activiteit wat transactiewaarde betreft 92% en wat aantal transacties betreft 27% hoger moeten liggen in vergelijking met het eerste kwartaal van 2013 (156 IPO’s die 24,3 miljard US dollar opbrachten). In de eerste helft van 2013 zullen naar verwachting ongeveer 354 beursintroducties 70,7 miljard US dollar ophalen (stijging van 14% vergeleken met 61,8 miljard US dollar in 2012 maar daling van 21% (446 deals) wat aantal transacties betreft vergeleken met dezelfde periode in 2012).

In het tweede kwartaal van 2013 werden met 7 transacties weinig beursintroducties uitgesteld en met 24 transacties weinig beursintroducties ingetrokken, in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar toen dat er respectievelijk 15 en 71 waren.

“Er zijn weer meer opportuniteiten voor beursintroducties dankzij de stijgende activiteit op de aandelenmarkten en een golf van recente megadeals, die het effect van een ijsbreker hebben op de markt. In combinatie met een beter internationaal monetair beleid neemt het vertrouwen in de markt toe, vooral in de Verenigde Staten, Japan, het Verenigd Koninkrijk en delen van Latijns-Amerika. Deze factoren, samen met een goed gevulde pijplijn, doen ons een sterke tweede helft van het jaar verwachten. Toch noteerde 89% van de aandelen in het tweede kwartaal van 2013 bij hun beursintroductie op of boven hun initiële koers.”, aldus Marc Guns, vennoot Ernst & Young.

De Amerikaanse markt presteert sterk

In het tweede kwartaal van 2013 haalden de Amerikaanse beurzen 12 miljard US dollar op in 48 beursintroducties, goed voor 32% van het wereldwijde totaal wat aantal transacties betreft en 35% wat opgehaald kapitaal betreft. Er werd bijna 40% meer kapitaal bijeengebracht dan in het eerste kwartaal van 2013 (32 transacties, 8,6 miljard US dollar). Het tweede kwartaal van 2013 scoorde 65% hoger dan het tweede kwartaal van 2012 (33 transacties, 23,2 miljard US dollar) wat opgehaald kapitaal betreft, als we de beursintroductie van Facebook niet meerekenen. Het aantal transacties nam in het tweede kwartaal van 2013 met 50% toe in vergelijking met het eerste kwartaal van 2013 en met 45% in vergelijking met het tweede kwartaal van 2012.

Wat bedrijfssectoren betreft behaalde de financiële dienstverlening, en dan vooral de verzekeringssector, in het tweede kwartaal van 2013 sterke resultaten inzake opgehaald kapitaal. De gezondheidszorg, inclusief biowetenschappen en farmaceutische bedrijven, deden het eveneens opvallend goed.

Europa blijft voorzichtig

In het tweede kwartaal van 2013 haalden de Europese beurzen amper 2 miljard US dollar op in 27 beursintroducties, goed voor slechts 6% van het wereldwijde kapitaal dat dit kwartaal werd opgehaald. Dit betekent een daling met 63% in bijeengebracht kapitaal vergeleken met het eerste kwartaal van 2013 (28 transacties die 5,1 miljard US dollar opbrachten), maar het aantal transacties daalde slechts met 4% in vergelijking met het vorige kwartaal.

“Terwijl het in de Verenigde Staten grote bedrijven waren die naar de beurs gingen, waren het in Europa daarentegen eerder grote merken die kleinere pakketten aandelen aanboden. Dat er opnieuw grote Europese transacties plaatsvonden, zoals die van LEG Immobilien AG met 1,6 miljard US dollar in januari en die van eSure Group plc met 1,1 miljard US dollar in maart, gaf de Europese IPO-markt een boost.” zegt Marc Guns.

Azië herstelt zich langzaam

De IPO-activiteit in Azië blijft de gevolgen ondervinden van de sluiting van de beurzen op het Chinese vasteland voor nieuwe beursintroducties sinds november 2012. Dit zorgde ervoor dat er geen nieuwe beursintroducties plaatsvonden op de Chinese beurzen in de eerste helft van 2013. Toch noteerde Azië in totaal 44 transacties in het tweede kwartaal van 2013, die 10,5 miljard US dollar bijeenbrachten, goed voor 31% van het wereldwijd opgehaalde kapitaal. Met nog eens 20 beursintroducties die vóór eind juni worden afgerond, zou een bijkomend kapitaal van 7,1 miljard US dollar moeten worden opgehaald als ze succesvol zijn.

Beursintroducties wereldwijd per sector

De financiële dienstverlening domineert de IPO-markt in het tweede kwartaal van 2013 wat opgehaald kapitaal betreft. De sector zorgt net niet voor één derde (30%) van de wereldwijde IPO-activiteit (10,1 miljard US dollar). Dit is niet verwonderlijk aangezien 3 van de 10 grootste transacties dit kwartaal op rekening van de financiële dienstensector worden geschreven. De industrie (20%, 6,9 miljard US dollar) en de vastgoedsector (11%, 3,7 miljard US dollar) scoorden ook goed inzake opgehaald kapitaal. In aantal transacties komt de industrie op de eerste plaats (17%, 25 transacties), gevolgd door de financiële dienstverlening (13%, 20 transacties) en de gezondheidszorg (13%, 20 transacties).

Vooruitblik

“Wij denken dat geen enkele sector wereldwijd het overwicht zal hebben wat het aantal transacties of opgehaald kapitaal betreft voor de tweede helft van het jaar. De diversiteit in sectoren is een goede zaak voor de kapitaalmarkten en voor investeerders. Het bewijst dat de resultaten over de hele lijn verbeteren en dat zich nu een breder economisch herstel aankondigt. Maar de prijs zal cruciaal blijven: 91% van de investeerders maakt zich zorgen over een aantrekkelijke prijszetting. Dit is een belangrijke succesfactor die het welslagen van een beursintroductie bepaalt”, besluit Marc Guns.