Impulse - Corporate Magazine EY Belgium

Bouwen aan
een beter werkende wereld

  • Share

View this page in French

Wie vandaag onderneemt, doet dat voor morgen. Wie vandaag onderneemt, moet dat doen met de blik naar morgen. Ondernemen in de toekomst zal op diverse vlakken niet zo veel verschillen met de situatie vandaag. Ondernemers houden nu ook al rekening met de globalisering, opkomende groeimarkten en snel veranderende technologische ontwikkelingen. Maar ondernemers zullen nog meer rekening moeten houden met een groeiende complexiteit en het verschroeiende tempo waarin dit alles gebeurt. Een open geest, diversiteit, teaming en een goede analyse en interpretatie van alle gegevens zijn essentiële kwaliteiten van de toekomstige ondernemer. Ook professor Herman Daems erkent de troeven van ondernemers. Succesvolle ondernemers weten zich te onderscheiden omdat ze zich internationaal oriënteren, omdat ze zich innovatief positioneren en omdat ze zich efficiënt organiseren.

Ondernemen wordt niet alleen complexer, maar zal ook in een sneller tempo gebeuren. Dat vraagt van de ondernemers diverse competenties. Dat merken ook familiale ondernemers op. Familiebedrijven ondervinden steeds meer moeilijkheden om een geschikte leider te vinden binnen de eigen familie. Toch runnen Belgische families hun ondernemingen met de blik op de toekomst gericht.

Zij hebben, net als andere succesvolle ondernemers, aandacht voor duurzaamheid. Duurzaamheid krijgt vaak een groen label, maar het gaat verder dan dat. Het betekent ook duurzaamheid van de resultaten. De huidige economische context dwingt veel ondernemingen tot inspanningen om ‘lean en mean’ te zijn. De perceptie is dat het louter gaat over harde, lineaire kostenbesparingen. Maar zich aanpassen aan nieuwe omstandigheden door te herstructureren, kan perfect op een duurzame manier. De visie die we terugvinden bij de bedrijven die vandaag het meeste succes oogsten, is er een op lange termijn.

Door de complexiteit van een wereld die permanent verandert, zullen ondernemers de omgevingsfactoren nog beter moeten inschatten. Daarom is het belangrijk dat ondernemers zich laten adviseren om zeker te zijn dat ze juist handelen. De adviesfunctie wint aan belang. Eerst goed advies inwinnen en pas daarna zelf beslissen, is het uitgangspunt. Daaraan wil Ernst & Young bijdragen. We motiveren en inspireren onze medewerkers om aan onze cliënten het juiste advies te geven. Om zo mee te bouwen aan een beter werkende wereld.