Passie drijft de Onderneming van het Jaar

  • Share

View this page in French 

In de voorbije vijf jaar steeg de omzet van de Willemen Groep van 220 naar 600 miljoen euro en klom het aantal medewerkers van 800 naar 2000. Tegelijk ging de toegevoegde waarde van het bedrijf van 50 naar 150 miljoen euro. Dergelijke cijfers geven terecht uitzicht op een nominatie voor Onderneming van het Jaar®. Op de vraag naar een verklaring voor die groei, antwoordt gedelegeerd bestuurder Johan Willemen met een glimlach: “Dat gaat vanzelf.” En dan, ter verduidelijking: “De groei komt vanzelf als je de passie hebt.” Daarmee is de toon gezet.

Maar een sterke groei alleen is niet genoeg om het tot Onderneming van het Jaar® 2013 te schoppen. De jury hanteerde daarnaast nog andere strenge kwalitatieve selectiecriteria. Wij gebruikten ze als leidraad voor ons gesprek met de winnaars: Johan en Tom Willemen. Zij staan aan het hoofd van de Willemen Groep.

Financiële performantie van een familie bedrijf

Johan Willemen: “De cijfers zijn evenzeer het resultaat van acquisities als van organische groei. Voor organische groei moet je vooral niet te vaak ‘neen’ zeggen tegen je opdrachtgevers. Wat de acquisities betreft, hebben wij een aantal opportuniteiten op tijd gespot en benut.

Eén ervan leidde tot de overname van ASWEBO. Die overname alleen al was goed voor een omzetgroei van 180 miljoen euro.” Realiseerden jullie die overnames met eigen middelen? Johan Willemen: “Voor de overname van ASWEBO deden wij een beroep op extern kapitaal via een mezzaninefinanciering. Ook voor projectontwikkeling onderzoeken we nu de mogelijkheid om extern kapitaal aan te trekken, omdat bankkredieten vandaag moeilijk te verkrijgen zijn. Maar doorgaans werken wij zo veel mogelijk met eigen middelen. En omdat wij onze bedrijfsuitgaven bijna als persoonlijke uitgaven beschouwen, houden wij ze strak onder controle. Zo houden wij onze financiële draagkracht hoog. Wij proberen ons niet te verrijken ten koste van het bedrijf. De winst die wij genereren, houden wij ook binnen het bedrijf.”

Efficiënte interne organisatie

Biedt een familiebedrijf in de bouw voldoende interessante perspectieven aan getalenteerde mensen? Johan Willemen: “De Willemen Groep omvat vele bedrijven. Aan het hoofd van ieder bedrijf staat een CEO. Alle CEO’s genieten volledige autonomie en dragen de volle verantwoordelijkheid voor de resultaten. Voor ondersteunende taken als boekhouding, IT en HRM, kunnen ze rekenen op de groep. Zo geven wij talent ruim baan.” Tom Willemen: “Vandaag positioneren wij ons als één bedrijf op de arbeidsmarkt. Voordien gedroegen alle entiteiten in onze groep zich als concurrenten op de arbeidsmarkt. Nu streven wij naar synergie en via een duidelijke employer branding zijn wij een aantrekkelijke werkgever geworden voor afstuderende ingenieurs. Daarbij komt dat wij dankzij onze omzetgroei mooiere loopbaanperspectieven kunnen bieden. Projectleiders beginnen nu bijvoorbeeld met de bouw van flats en naarmate zij groeien in hun functie, vertrouwen wij hen projecten toe als de bouw van het MAS.”

Passioneel ondernemerschap

Johan Willemen: “Ons bedrijf beheerst het leven van de hele familie. De nominatie tot Onderneming van het Jaar® hebben wij met de hele familie gevierd. Zo ontstaat bij de jongste familieleden al heel vroeg een passie voor het ondernemerschap. Toen ik met mijn kleindochter over de viaduct van Vilvoorde reed, zei ze: ‘Zo zacht! Wij rijden over het asfalt van oom Tom.’ En sinds de prijsuitreiking wil ze zelfs werfleider wil worden.” Waar vindt die passie haar oorsprong? In het werk zelf of in het managen ervan? Tom Willemen: “In de eerste plaats heeft dat met het werk zelf te maken. Als je bij een bouwbedrijf werkt, maak je iets. Weinig dingen zijn zo motiverend als aan anderen te laten zien wat je hebt gebouwd.”

Strategische ontwikkeling

Hoe moet het verder met het bedrijf? Johan Willemen: “Wij maken uiteraard strategische plannen, maar wij houden het hoofd koel en zijn niet van plan onze omzet in de volgende vijf jaar nog eens te verdubbelen. Wij halen ongeveer 40% van onze omzet uit overheidsopdrachten en de rest uit opdrachten van particulieren en industriële ondernemingen. Conjunctuurschommelingen hebben dus een duidelijke invloed op onze resultaten. Het zou ongezond zijn hoge omzetdoelstellingen te formuleren in een markt waar de prijzen onder hoge druk staan. Ons basisdoel is een jaarlijkse groei van 5%.”

Als jullie beursgenoteerd waren, zou de druk om jaar na jaar fel te groeien vast wel hoger zijn. Tom Willemen: “In beursgenoteerde bedrijven bepalen externe aandeelhouders uiteindelijk de doelstellingen. Wij hebben drie strategische doelstellingen bepaald: (1) duurzaam en winstgevend groeien, (2) de preferente partner blijven van onze opdrachtgevers en (3) een veilige en aangename werkomgeving bieden aan onze medewerkers. Het lijkt ons veel gezonder die drie strategische doelen systematisch en consequent te blijven nastreven dan jaar na jaar een groei van 5 of 10% voorop te stellen.”

Innovatie

Brengt de Willemen Groep geregeld nieuwe technologieën, producten of diensten op de markt? Tom Willemen: “Dagelijks. Onze mensen verbeteren continu de producten en diensten die wij aanbieden. Zij vinden ook nieuwe dingen uit. In een van onze bedrijven hebben ingenieurs bijvoorbeeld funderingspalen ontwikkeld waarin buizen kunnen worden geïntegreerd. Die buizen worden gebruikt om via geothermie binnenruimten te verwarmen of af te koelen. Daarnaast introduceren wij innovaties van onze leveranciers en integreren wij vernieuwende technische installaties in onze gebouwen. Ook op procesvlak zijn wij innovatief. Voor de aansturing van onze bouwplaatsen – denk hierbij onder meer aan planning en budgetbewaking – gebruiken we geavanceerde soft- en hardware.”

Internationalisering

Waarom kiezen jullie voor expansie in Afrika? Johan Willemen: “Wij kunnen nog groeien op de Belgische markt, maar toch zijn wij internationaal heel actief. Dat is een kwestie van vooruitzien. Sinds een tiental jaar zijn wij actief in Polen, Litouwen en Roemenië. Maar vooral in Afrika zien wij inderdaad veel mogelijkheden. Recent hebben we voor Cosimco, onze industriebouwspecialist, een kantoor geopend in Marokko en in Ivoorkust gaan wij privéwoningen bouwen. Voor dat laatste project hebben wij een joint venture afgesloten met een Senegalese projectontwikkelaar. Afrika is een groot continent met acute noden en dankzij hun bodemschatten zijn de Afrikaanse landen perfect in staat die investeringen te dragen. Ten slotte zijn wij kandidaat om via een design & build-programma de nieuwe Belgische ambassade in Kinshasa te bouwen.”

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Wat is de kernwaarde van de Willemen Groep? Johan Willemen: “Wederzijds respect tussen werkgever en werknemer en tussen leveranciers, onderaannemers en ons bedrijf. Er leven veel negatieve vooroordelen tegenover onze branche, daarom verwacht ik veel van deze onderscheiding. Ze kan gunstig afstralen op de hele sector. Wij hebben ons bovendien tot doel gesteld mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt op te nemen in onze organisatie. Concreet gaat het om mensen met een handicap, oudere werklozen en werklozen met een niet-Belgische achtergrond. Wij zijn een erkend inschakelbedrijf.”

Corporate Governance

Tom Willemen: “Op groepsniveau is er een raad van bestuur opgericht. Samen met de familie bepalen en bewaken die onafhankelijke externe bestuurders de bedrijfsstrategie op lange termijn. Het enige wat we nu nog missen, is een aantal jongere mensen in die raad van bestuur. Bovendien zijn wij actief betrokken bij de beroepsorganisatie. Mijn vader was Vokavoorzitter en is nu nationaal voorzitter van de Confederatie Bouw en zelf ben ik voorzitter van de jongerenafdeling van de Confederatie Bouw in Antwerpen. Onze samenleving wordt beheerst door almaar meer regels en wetten. Geen enkele ondernemer – hoe gepassioneerd ook – kan alles blijven volgen. Met synergie en samenwerking kom je altijd verder dan wanneer je alles zelf gaat regelen.”