Professionalisering, een voorwaarde om te overleven

Algemene bewustwording bij ondernemers

  • Share

View this page in French 

Ondernemers zijn zich ervan bewust dat in een steeds complexer wordende wereld amateurisme en bijna-goed-genoeg niet langer volstaan. Zij voelen de behoefte om hun werking te professionaliseren om het voortbestaan van de organisatie te garanderen. Bij EY is ‘bouwen aan een beter werkende wereld’ een gedragslijn. “Het is zelfs ons bedrijfsmotto, onze tagline”, verklaart Leen Defoer, bedrijfsrevisor en vennoot bij EY in Gent.

Leen Defoer verklaart: “Wij vertalen dat devies naar een lijst welomschreven waarden: integriteit, respect, teamspirit, energie, enthousiasme en moed. Onze medewerkers verdedigen die waarden elke dag en zo dragen wij op onze manier bij tot de bouw van een beter werkende wereld.” Hoe kunnen die waarden in de praktijk omgezet worden? “Professionalisering vervult hierin een sleutelpositie”, verzekert Leen Defoer. “Alle ondernemers streven ernaar, professionalisering is voor ondernemingen een voorwaarde geworden om te overleven en te groeien, en EY helpt hen om deze weg in te slaan.”

Audit als eerste stap naar een diepgaande diagnose

Voor bedrijven is het laten goedkeuren van hun jaarrekening vaak een noodzakelijke procedure. Het kan ook de eerste stap naar een meer diepgaande benadering betekenen. Want nadat de bedrijfsleiders de auditoren toegang hebben gegeven tot alle nodige gegevens en een rapport hebben gekregen dat bevestigt dat de rekeningen waarheidsgetrouw zijn, willen ze vaak verder gaan. Omdat ze er het hele jaar mee bezig zijn, zijn ze zich des te meer bewust van de constante noodzaak om hun activiteiten te evalueren, hun prestaties te vergelijken met die van de concurrenten, om de good practices van hun sector toe te passen. “Onze cliënten krijgen met een steeds intensere concurrentie te maken. Ze hebben behoefte aan iets wat veel verder gaat dan het eenvoudige goedkeuren van de jaarrekening. Een rapport afleveren dat bevestigt dat de rekeningen waarheidsgetrouw zijn, is goed, ondernemers helpen om te professionaliseren en hun bedrijven beter te doen werken, is nog beter! Een audit is een goede gelegenheid om het bedrijf eens helemaal door te lichten en vormt een opstap naar een diepgaande diagnose van alle troeven en zwakke punten. Bij EY weten we hoe belangrijk het is dat we onze audittechnieken vernieuwen om auditdiensten van hoge kwaliteit te kunnen leveren. Dat nemen we op in onze vision 2020, met als doel van EY de beste organisatie ter wereld te maken, die zich onderscheidt door zijn uitstekende diensten, geleverd door goed presterende multidisciplinaire teams.”

EY ontwikkelt nieuwe informaticatools om de gegevens van zijn cliënten te verzamelen en er een zo breed mogelijk overzicht van de risicozones uit te halen. Het doel: zo weinig mogelijk tijd besteden daar waar risico’s onbestaande zijn, en zich concentreren op de procedures en activiteiten waar nog een ruime progressiemarge is. Zo besteden de consultants het grootste deel van hun tijd en inspanningen aan dat waarin ze de meeste toegevoegde waarde kunnen bieden. “Het doel is om de inefficiënties en de risico’s te identificeren en te beperken.” Eenmaal deze punten geïdentificeerd zijn, moet alleen nog zo veel mogelijk worden geprofessionaliseerd. Daarin zit de echte sleutel tot succes. En de ondernemers zijn zich daarvan bewust: amateurisme hoort niet meer thuis in de huidige economie. Het streven naar professionalisering is voor hen centraal geworden; het is een voorwaarde om te overleven en te groeien, en de weg die alle externe advies hen helpt in te slaan.

Meer dan alleen corporate governance

Raakte corporate governance, dat sinds een vijftiental jaren in trek was, in diskrediet door de crisis? Leen Defoer relativeert: “Goed beheer blijft een vereiste, maar is geen doel op zich. Temeer omdat beheer alleen geen groei verzekert voor een bedrijf, dat ook moet beschikken over een strategie, een bedrijfsgeest, bereidheid tot vernieuwingen, investeringen enz.!” Net zoals goede financiële prestaties niet volstaan als verklaring voor de goede gezondheid van een bedrijf: het gaat om de chemie tussen een ondernemer, een team, een product of een dienst.