Data met een bestemming

  • Share

View this page in French

Big data zouden weleens de toekomst kunnen zijn voor het bedrijfsleven, maar dan moeten ondernemingen ze wel analyseren, begrijpen en erin investeren om de vruchten ervan te plukken.

Door de opkomst van de digitale economie is de hoeveelheid geproduceerde gegevens fors toegenomen. Ondernemingen worden zich stilaan bewust van de enorme mogelijkheden die big data bieden om hun bedrijfsresultaten te verbeteren. Over de technologie beschikken is echter één zaak, weten wat je ermee moet aanvangen, is iets helemaal anders. Slechts een beperkt aantal ondernemingen heeft momenteel een ondernemingsstrategie in verband met big data. En dat ondanks het feit dat ondernemingen die big data gebruiken, hun concurrenten binnenkort ver achter zich zullen laten. “De mogelijkheden om ongestructureerde data te benutten, zijn vrijwel onbeperkt”, aldus Ingmar Christiaens, vennoot EY Advisory. “Het kan echter een uitdaging zijn om organisaties en mensen tot fl exibiliteit aan te zetten en hen te doen inzien hoe ze deze tools moeten gebruiken.”

Analyse


Het is een van de grootste uitdagingen voor ondernemingen om wijs te geraken uit de enorme hoeveelheden aan data die enerzijds worden voortgebracht door de traditionele bedrijfsactiviteiten zoals feedback van klanten, verzekeringsclaims en relationele databases en anderzijds door nieuwe bronnen zoals e-mails, tweets en andere sociale media. “Bij het analyseren van big data gaat het er grotendeels om informatie uit verschillende systemen te halen en die vervolgens samen te brengen”, zegt Ingmar Christiaens. Het is daarbij van essentieel belang die data zo nauwkeurig mogelijk te analyseren. Daarom zijn ondernemingen de gebruikelijke tools voor databases en warehousemanagement nu aan het afbouwen. Ze vervangen die door nieuwe en krachtigere technologieën waarmee in data patronen kunnen worden opgespoord, zoals financiële transacties, het menselijk gedrag en bedrijfsovernames. “Er zijn enkele grondige verschillen tussen de manier waarop wij nu data analyseren en hoe wij dat vroeger deden”, weet Christiaens. “Wij moeten nog steeds traditionele methodes toepassen, maar nu hebben wij veel meer data om mee te werken. Dat vereist dan weer een veel meer verfijnde en doelgerichte analyse, waarmee wij veel meer inzicht kunnen verwerven.”

Klantenservice


Deze ongekende hoeveelheid aan data stelt ondernemingen in staat nauwkeuriger te voorspellen en te plannen. Het helpt hen ook waardevolle inzichten te verkrijgen in het gedragspatroon van hun klanten – inzichten waarmee ondernemingen beslissingen kunnen nemen die hun merken versterken, hun inkomsten doen stijgen en de tevredenheid van de klanten verhogen. “Big data kunnen je een effectief concurrentievoordeel verlenen, want ze helpen je om sneller en beter te beslissen”, aldus Christiaens. “Zo kan een onderneming met behulp van big data een verandering in het gedrag vaststellen waaruit blijkt dat de klanten klaar zijn om te kopen en hen dan datgene aanbieden wat zij willen”, stelt hij.

Het analyseren van big data onderbouwt niet alleen de klantentrouw, het kan ondernemingen ook helpen zowel hun interne personeelsbezetting als hun communicatiesystemen te verbeteren. Zo kunnen ondernemingen meer inzicht krijgen in de motivatie van hun personeel, de redenen voor het personeelsverloop en de voordelen van opleidingen of algemene mobiliteit. Door analyses in verband met het personeel te bestuderen, kunnen ondernemingen te weten komen waarom hun mensen vertrekken. Door geavanceerde statistische analyses en gestructureerde gegevensrelaties tussen variabelen aan te wenden, kunnen ondernemingen het personeelsverloop dan ook effectief reduceren.

Risicobeheer


Een tweede belangrijk voordeel dat big data aan ondernemingen bieden, is de mogelijkheid om risico’s tot een minimum te beperken. “Dankzij big data kun je veel doelgerichter en geconcentreerder te werk gaan in je analyse”, zegt Christiaens. “Je kunt op een meer verkennende manier werken. Je hoeft niet te vertrekken vanuit een vooropgezet beeld van het resultaat. Zo kun je bijvoorbeeld fraude vaststellen door miljoenen e-mails diepgaand te analyseren, waarbij je zoekt naar patronen die zouden kunnen wijzen op iets abnormaals.” Data analyseren kan bijvoorbeeld dienstverlenende fi nanciële bedrijven helpen om hun blootstelling aan risico’s, zoals fraude of dubieuze vorderingen, te beoordelen.

Naar de toekomst kijken


De ROI van big data kan zeer hoog zijn, maar tot dusver ziet het er eerder bescheiden uit, aangezien ondernemingen eerst data ontleden, die proberen te analyseren en dan uitzoeken hoe ze hun onderneming kunnen helpen. “Hoe je op een effi ciënte manier waarde uit big data kan halen, wordt nog niet volledig begrepen. Het is onze taak klanten te helpen om betere beslissingen te nemen en de waarde van big data voor hun organisaties te verhogen.” Het zou voor ondernemingen in alle sectoren een zware fout zijn big data te negeren. Of zoals Christiaens zegt: “De komende 10 jaar zullen big data elk aspect van het bedrijfsleven en elke sector beïnvloeden en hervormen.”