Een baken in het medialandschap

Regionale Overheidsorganisatie van het Jaar – Vlaanderen ® : VRT

  • Share

View this page in French

De Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie (VRT) moet haar klanten elke dag verdienen. Dat doet ze met verve. De VRT heeft zich ontpopt als een sterke marktleider – een baken in het Vlaamse medialandschap.

De VRT werkt vanuit een moeilijke uitgangspositie. Aan de ene kant moet ze de competitie aangaan met een steeds groeiend aantal dynamische privéspelers. Aan de andere kant moet ze de overheid en haar burgers tevredenstellen. Op beide fronten slaagt de VRT met vlag en wimpel, meent de jury.

Kijk, cijfers!


De VRT heeft in de loop der jaren een indrukwekkende strategische slagkracht ontwikkeld. Vooral de merkenstrategie valt op. Het corporate merk VRT dankt zijn sterke positie aan publieke merken zoals Eén, Canvas, Radio 1, Studio Brussel en Deredactie.be. Zij bezorgen deze naamloze vennootschap naar publiek recht een uitzonderlijke waarde in de Vlaamse Gemeenschap: de VRT is voor alles het sterkste merk in het Vlaamse medialandschap.

De Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie moet haar marktleiderschap nochtans dag na dag verdedigen. Ze dankt haar reden van bestaan namelijk eerst en vooral aan haar kijkers, luisteraars en surfers. Klanttevredenheid is essentieel. De VRT maakt daarom iedere ochtend een stand van zaken op aan de hand van haar kijk- en luistercijfers. De overheid verplicht de VRT om de norm te zetten in het Vlaamse medialandschap. Dat lukt prima. “De VRT is zowel inhoudelijk als technologisch zeer toekomstgericht”, stelt juryvoorzitter Pierre Alain De Smedt vast. Zo speelt de VRT een voortrekkersrol op het vlak van nieuwe media.

De afgelopen jaren stond de VRT voor een bijzondere uitdaging. Ze moest haar plaats op de televisiemarkt verdedigen tegenover een steeds groeiend aantal privéspelers. Ze bewees haar effi ciëntie door haar marktaandeel in televisie te verankeren. Op zich was dat al reden genoeg voor de jury om de VRT te bekronen. Maar haar échte concurrentievoordeel dankt de VRT aan haar maatschappelijke belang.

Bindteken


Als publieke omroep is de VRT een bindteken tussen de overheid en haar burgers. Ze versterkt de identiteit en diversiteit van de samenleving. Misschien is dat de belangrijkste meerwaarde van deze uitzonderlijke overheidsorganisatie: ze verzamelt mensen. Dat alles realiseert deze organisatie op de koop toe binnen de strenge budgettaire normen van haar beheersovereenkomst.