Impulse

  • Share

View this page in French

Innovatie is vandaag meer dan een modewoord. Ze is noodzakelijk om het hoofd boven water te houden en zich te onderscheiden van de anderen. De nieuwste technologische snufjes maken ons leven thuis en op het werk gemakkelijker en ook onze diensten zijn aangepast aan de digitale realiteit van vandaag. We hebben experts in e-tax audits, big data, cybersecurity, intelligente fraudebestrijding en veel meer.

Ondanks de steeds verdergaande digitalisering van ons leven en onze werkprocessen blijven het talent en de expertise van individuen en teams een grote rol spelen. Technologie en innovatie kunnen niet zonder de input van de mens. Het aantrekken van talent blijft daarom cruciaal voor ondernemingen. Werknemers zijn de levensader van een organisatie. Daarom moet elke onderneming aandacht hebben voor hun ontwikkeling en engagement.

Je mag een werknemer niet zien als louter een optelsom van competenties. Je moet oog hebben voor alle aspecten van zijn leven. Daarom is het zo belangrijk om de nieuwe manieren van werken te omarmen. De nieuwe technologie dient niet om voortdurend beschikbaar te zijn, maar wel om een betere balans tussen werk en privé te creëren. In die technologische mogelijkheden ligt het model van de toekomst.

Dankzij de technologische vooruitgang kan iedereen werken waar en wanneer hij wil zonder het contact met de collega’s en de organisatie te verliezen. Technologie en innovatie staan centraal in het creëren van de werkplek van de toekomst. Zo’n workplace of the future is een platform waar collega’s elkaar ontmoeten en moet vooral een plaats zijn waar mensen inspiratie kunnen opdoen. Een fi jne en innovatieve plek waar mensen onmisbaar blijven.

En dat mensen gevoelig zijn aan innovatie blijkt ook bij het aanwerven van nieuwe krachten. Organisaties moeten daarom creatiever worden om talent aan te trekken en te behouden. In een beter werkende wereld is het geen keuze tussen mens of technologie. Beide moeten centraal staan en elkaar versterken. Het is een ambitieuze doelstelling, het creëren van een beter werkende wereld. En eentje die een enkele organisatie niet op zijn eentje kan realiseren. We willen daarom het debat opentrekken en samenwerken met andere organisaties die onze passie delen. We beginnen daar alvast mee in deze gloednieuwe editie van Impulse.