Op het kruispunt tussen de sociale zekerheidsinstellingen

Federale Overheidsorganisatie van het Jaar ® : de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid

  • Share

View this page in French

De Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid scoorde uiterst positief op alle criteria. Dat leverde volkomen terecht een bekroning tot Federale Overheidsorganisatie van het Jaar® 2014 op. Staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten Hendrik Bogaert ondersteunde het initiatief en overhandigde de award.

Zoals haar naam al laat vermoeden, doet de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid dienst als kruispunt waarlangs informatie uitgewisseld kan worden, meer bepaald tussen het Rijksregister en de instellingen van de sociale zekerheid. De Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid werd in 1990 opgericht om die uitwisseling te vereenvoudigen. Dat doet ze met brio. De jury was naar eigen zeggen vooral onder de indruk van de “enorme effi ciëntiewinsten” voor de overheid – en dus voor de burgers. Die bedragen niet minder dan 1,7 miljoen euro per jaar, wat in crisistijden kan tellen. “De Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid valt op om haar effi ciëntie in een bijzonder ingewikkelde materie”, vat juryvoorzitter Pierre Alain De Smedt de bekroning samen.

Beter – en best


De sterke punten van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid vallen amper op te sommen. De uitwisseling van gegevens én de besparingen die dit teweegbrengt, blijven jaar na jaar stijgen, hoewel hoewel haar middelen dezelfde blijven. Er is dan ook voortdurend aandacht voor de verdere optimalisatie van de werking volgens de principes van het lean management. Zo wordt er voor elk project een gedetailleerde kostprijscalculatie opgemaakt.

Behalve opmerkelijk efficiënt is de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid ook opvallend klantvriendelijk. Transparantie en kwaliteitsbewustzijn staan hoog in het vaandel geschreven. Daar hoort aandacht voor duurzaamheid bij: deze winnaar zette onder andere in op een nieuw, milieuvriendelijk gebouw. Op strategisch vlak wordt de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid al ettelijke jaren beschouwd als de standaard op het vlak van ICT en eGovernment.

Uniek in haar genre


Kortom, de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid betekent een enorme meerwaarde voor het overheidsbestel en bijgevolg ook voor de maatschappij. “Ze is in haar genre een van de beste systemen ter wereld”, concludeert juryvoorzitter Pierre Alain De Smedt. “De Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid is uniek.”