Stadhuis van de toekomst

Lokale Overheidsorganisatie van het Jaar®: Stad Genk

  • Share

View this page in French

Met de sluiting van de Ford-fabriek kreeg de stad Genk een klap van jewelste te verwerken. Stad en streek speelden hun grootste werkgever kwijt. Maar Genk was vastbesloten om de tegenvaller om te zetten in winst voor al haar burgers.

Vorig jaar hield de stad Genk de G 360-burgerbrainstorm in het kader van haar nieuwe meerjarenplan. Meer dan 450 Genkenaren werkten mee om een frisse toekomstvisie op hun stad te ontwikkelen. De oefening typeert het elan van Genk en de Genkenaren. De jury heeft het vooruitgangsgeloof van de stad en haar burgers beloond met een bekroning.

Toekomstgericht


Genk heeft haar optimisme en geloof in zichzelf in stenen omgezet in haar stadhuis van de toekomst. Het nieuwe, hypermoderne gebouw verzamelt alle stadsdiensten onder één dak. “Indrukwekkend is dat Genk de stedelijke diensten en het OCMW integreert”, vertelt juryvoorzitter Pierre Alain De Smedt. “Daardoor kan de stad een totaalservice aanbieden. Genk ziet haar burgers in hun totaliteit en niet in hun deelaspecten.” Zo kunnen de Genkenaren in ‘hun’ stadhuis zowel voor een nieuwe identiteitskaart als voor sociale zorg terecht.

Genk bouwt ondertussen aan een sterk merk onder motto’s als ‘mijnGenk.be’ en ‘Iedereen Genkt!’. Het stadsmerk markeert een doorgedreven strategie met de klant – de burger, dus – als middelpunt. De Genkenaar wordt op voorhand betrokken in de stadsontwikkeling, onder andere via een plaatselijke G 360-brainstorm en de Genkse Denktafels. Het Genks Integraal Dienstverleningssysteem (GIDS) bedient alle burgers zo snel en doeltreffend mogelijk via onthaal-, snel- en themabalies. Het centraal klantencontactcentrum Genk3600 is de spil van dit GIDS.

Genk tovert een ooit grijze regio langzaam maar zeker om tot een aangename en toekomstgerichte groene omgeving. De stad zet daarom samen met privépartners in op de ontwikkeling van kennis over duurzame energie in de regio, bijvoorbeeld via initiatieven zoals Energyville en I Cleantech. Ze vult het begrip duurzaamheid behalve ecologisch overigens ook sociaal in. Zo besteedt ze bijzondere zorg aan haar interne personeelsbeleid.

Van negatief naar positief


De sluiting van de Ford-fabriek heeft een enorme financiële impact. Het verlies wordt geraamd op zowat 10 miljoen euro per jaar. Genk compenseerde de financiele klap met integratiemaatregelen en kostenbesparingen. Zo heeft ze al twaalf jaar reserve opgebouwd, genoeg om de pensioenbom onder controle te houden: Genk denkt duidelijk aan de toekomst van de stad en haar mensen.