Voor een aartsmoeilijke opdracht

Regionale Overheidsorganisatie van het Jaar – Brussel ® : MIVB/STIB

  • Share

View this page in French

De uitdagingen voor de Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel/Société des Transports Intercommunaux de Bruxelles zijn niet min. Ze beheert miljarden euro’s aan investeringen, coacht meer dan 7.000 werknemers en bedient miljoenen gebruikers in de hoofdstad van België en Europa.

De jury is vooral onder de indruk van de filosofie van de MIVB. Die legt de focus niet op de gebruikers van haar trams, bussen en metrostellen, maar op de klanten. Zij zijn meer dan reizigers: ze willen vlot geinformeerd worden en het combineren van het openbaar vervoer met fiets, auto of trein. Daar speelt de MIVB zo goed mogelijk op in – met succes.

Meten is weten


De MIVB evalueert haar medewerkers intensief: haar kader- en directieleden om het jaar, en haar andere werknemers om de twee jaar. Op termijn wil ze die interne opvolging zelfs tot een jaarlijks ritme voor alle medewerkers optrekken. Evaluaties zijn behalve intern overigens ook extern erg belangrijk voor de MIVB. Zo laat ze haar prestaties en de klantentevredenheid meten door een onafhankelijk onderzoeksinstituut: op die basis bepaalt ze de bonus voor haar management. De investeringen in menselijk kapitaal renderen alleszins. De MIVB presteert volgens onderzoek het best van alle Belgische maatschappijen voor openbaar vervoer.

Het spreekt voor zich dat een maatschappij voor openbaar vervoer bijzondere aandacht besteedt aan duurzaamheid. Die maakt per slot van rekening inherent deel uit van de kernactiviteit. Op dat vlak is de MIVB goed bezig. Ze draagt al jaar en dag met trots het Label Ecodynamische onderneming en zet dat nu om in de norm ISO14001. De MIVB spant zich op alle vlakken in om haar duurzame karakter te optimaliseren. In het kader van het Europese project Ticket to Kyoto meet ze haar CO2 -emissies op de voet. Duurzaamheid bepaalt haar doeltreffendheid.

Tempo!


De afgelopen tien jaar steeg het aantal klanten van de MIVB met zo maar eventjes 80 %. Dat succes is meteen de grootste uitdaging voor deze overheidsorganisatie. De MIVB moet zichzelf voortdurend heruitvinden om het tempo van haar klanten bij te houden. Op de keper beschouwd is het een aartsmoeilijke opdracht. Maar de MIVB doet haar best. “Ze werkt zo efficiënt mogelijk met de middelen die ze krijgt”, zegt juryvoorzitter Pierre Alain De Smedt. “Dat doet ze uitstekend: de MIVB denkt proactief en strategisch voor de komende vijf jaar.”