Společenská odpovědnost

  • Share

Podnikatelská strategie EY je založena na závazku k našim lidem, klientům a širší společnosti, kterým pomáháme dosahovat jejich potenciálu. Jako poradenská firma a auditor veřejně obchodovatelných společností a dalších subjektů veřejného zájmu si je společnost EY v České republice dobře vědoma své úlohy, kterou zastává v očích veřejnosti při prosazování důvěry v podnikání a ekonomiku. Díky naší globální organizaci a vazbám s klienty, státními orgány a dalšími subjekty máme ty nejlepší předpoklady podílet se na pozitivních změnách.

Prosazujeme transparentnost účetního výkaznictví. Snažíme se přispívat k soustavnému zkvalitňování účetní, daňové i jiné legislativy. Svůj vliv využíváme k posílení role správy a řízení (global corporate governance) a ke zvýšení efektivnosti kapitálových trhů.

Součástí naší strategie i loga EY je motto „Building a better working world“ akcentující základní cíl celé globální organizace EY a jejích lidí. Utvářet lépe fungující prostředí je v zájmu nás všech – firmy vykazují lepší hospodářské výsledky, zvyšuje se zaměstnanost, spotřebitelé se nebojí utrácet a podnikatelská sféra více podporuje neziskový sektor.

Naše globální strategie společenské odpovědnosti zahrnuje čtyři pilíře:

  • Marketplace (podpora podnikání a rozvoje trhu)
  • Workplace (důraz na rozvoj schopností a dovedností, vzdělání)
  • Community (podpora institucí, které řeší nejnaléhavější potřeby společnosti)
  • Environment (udržitelnost životního prostředí)

V oblasti společenské odpovědnosti firmy máme mnoho aktivit – od podpory rozvoje podnikatelského prostředí a vzdělanosti, přes ekologicky šetrný přístup až po bezplatné poskytování našich služeb vybraným charitativním organizacím. Pomoc v komunitě je jednou z priorit společenské odpovědnosti naší společnosti.

Jaké typy aktivit náš program společenské odpovědnosti zahrnuje?   

Společensky prospěšný podnikatel roku je součástí projektu EY Podnikatel roku, který probíhá v šedesáti zemích světa.

Podporujeme vzdělávání, klademe důraz na rozvoj schopností a rozšiřování přístupu ke vzdělání tak, aby budoucí generace měla potřebné dovednosti k pozitivnímu působení na své okolí.

Již tradičně bezplatně provádíme pro bono audity.

Pomáháme řadě neziskových organizací, které jsou spojeny s naší strategií společenské odpovědnosti firem a institucím, které řeší nejnaléhavější potřeby společnosti, ve které žijeme a pracujeme.

Společnost EY zaměřila v současné době své společensky odpovědné aktivity zejména na boj proti rakovině. V rámci projektu „EY bojuje proti rakovině“ podporujeme rodiny s dětmi s rakovinou v Dobrém andělovi, účastníme se Avon pochodu proti rakovině prsu a podporujeme také celosvětový projekt hnutí MOVEMBER, který se primárně věnuje boji proti rakovině prostaty. 

Dlouhodobě spolupracujeme a poskytujeme příspěvky mimo jiné neziskovým organizacím Člověk v tísni, Zajíček na koni, Domov Sue Ryder, Českomoravská jednota neslyšících a dalším.


Lenka Čermáková
CSR specialista
+420 225 335 967
Lenka.Cermakova@cz.ey.com