EY Česká republika sektory

Aktuální témata

 • Share

Pomáháme Vám řešit naléhavé problémy, abychom Vám dodali důvěru v dalším postupu.

Společnost EY chápe tíživé problémy, kterým dnes váš podnik čelí - a dobře zná váš průmyslový obor . Tyto znalosti používáme k posílení vaší důvěry v další postup.

Nabízíme služby auditu, daňového, transakčního a podnikového poradenství pro podniky jako je váš - a to po celém světě. Můžeme vám pomoci chopit se příležitostí, zlepšit výkon Vašeho podniku a dosáhnout potenciálu. Prohlédněte si naši webovou stránku, kde se dozvíte bližší informace o dnešních - a zítřejších - významných trendech.

Naše další nabídka:

       

Zpravodaje

Daňové zprávy EY - Měsíční přehled daňových zpráv z České republiky přináší našim klientům aktuální informace o nejdůležitějších daňových a souvisejících legislativních změnách. Zpravodaj je k dispozici v anglickém, německém a českém jazyce a je součástí služeb poskytovaných našim klientům. Pokud máte nějaké dotazy nebo připomínky k tématům, o nichž v daňovém zpravodaji píšeme, kontaktujte prosím naše daňové specialisty, kteří Vám rádi pomohou.

EY Global on IFRS - zpravodaj o mezinárodním účetním výkaznictví Vám přístupnou formou zprostředkovává názory odborníků společnosti EY na nejrůznější aktuální otázky týkající se IFRS a finančního výkaznictví obecně, a obsah účetních standardů IFRS. K dispozici v angličtině.


Publikace

Doing Business in the Czech Republic

Publikace Doing Business in the Czech Republic představuje komplexního průvodce českým podnikatelským prostředím. Nabízí přehled relevantní legislativy (včetně aktuálních legislativních změn), jakož i právních a podnikatelských otázek, které si investoři mohou klást při vstupu na český trh. K dispozici v angličtině.

EY v České republice (pdf, 7mb)

EY in the Czech Republic (pdf, 7mb)


Vnitrofiremní specializace na jednotlivá odvětví nám umožňuje sestavit pro naše klienty multidisciplinární poradenské týmy odborníků z oblasti auditu a ekonomického poradenství, daňového i transakčního poradenství.


Studie

Jak řídíme projekty v Česku?

Pravidelný průzkum postupů vedení projektů, který letos již počtvté uskutečnila společnost EY, ukazuje, ze se čeští manažeři pomalu učí realizovat projekty. Za poslední rok jich realizovali více a s větším úspěchem, nicméně v průměru s menším rozpočtem a kratší dobou trvání.

Aktuální témata:

V České republice poskytujeme specializované služby pro následující sektory:

 • Podnikatelské prostředí

  Tržní kapitalizace a ocenění aktiv klesají. Ceny energie a komodit kolísají. Problémy se životním prostředím a politické problémy přispívají k nepříznivým tlakům na podnikatelské prostředí. Rozdíly v síle rozvinutých a nově vznikajících zemí se zmenšují.

  Přes nebývalé vládní intervence pro posílení výdajů a obnovení důvěry se většina podniků připravuje na ještě těžší podmínky.

  V těchto těžkých dobách však existují příležitosti – a globální síť odborníků EY vám může pomoci je pro váš podnik objevit.  Ať je vaše organizace silná a zdravá, ať je ve stresu nebo stojí před těžkými rozhodnutími, pracujeme s vámi na nalezení finančních, strategických a provozních řešení, která zlepší vaši likviditu, finanční flexibilitu a návratnost investic pro akcionáře. S radostí vám pomůžeme vybudovat udržitelný podnik – v krátkodobém i dlouhodobém horizontu.

 • Podpora růstu

  Abyste z recese vyšli jako silná společnost, musíte identifikovat příležitosti, které rozvíjejí váš podnik - a zavádět strategie, které vás odlišují od konkurence.

  Od vytváření nových produktů k expanzi na nové trhy - právě teď je ta správná doba pro posílení vašeho obchodního modelu. Důležité je abyste byli připraveni využít nové příležitosti ve správnou chvíli.

  K dosažení tohoto cíle se musíte trvale zaměřit na provozní efektivitu, strategické akvizice a zvyšování podílu na správných trzích.

  Týmy EY vám nabízejí integrované a objektivní poradenství, které vám pomůže řídit náklady, zvýšit efektivitu, zhodnotit příležitosti a zlepšit výsledky transakcí.

  Stanete se tak organizací, která je lépe připravena na změnu, ke vstupu na nové trhy a schopná zajistit si prosperitu i v budoucnosti.

 • Oblast řízení a výkaznictví

  Svět vyžaduje větší transparentnost podniků. Investoři chtějí přístup k přesnějším a relevantnějším informacím o společnostech, transakcích, trzích a rizicích. Regulační orgány uplatňují větší míru kontroly.

  Existuje živá debata o tom, jak by se mělo vyvíjet vedení podniků. Tato debata se vede na pozadí legislativních a regulačních změn, zavádění mezinárodních standardů finančního výkaznictví (IFRS) a zvýšeného veřejného dohledu. Věříme, že globální koordinace je nutností, nikoli luxusem v dnešním světě vzájemně propojených a vzájemně závislých trhů. Regulační orgány a ti, kdo vytvářejí standardy, musejí vzájemně spolupracovat a prosazovat globální konzistentnost.

  EY má rozsáhlé znalosti a zkušenosti v oblasti finančního výkaznictví a vedení podniků získané na všech trzích a ve všech zeměpisných oblastech. S jejich pomocí vám můžeme nabídnout podporu v oblastech, jako jsou penze, finanční nástroje, přímé a nepřímé zdanění, zahraniční měny, dceřiné společnosti, společné podniky, opravné položky, vyřazování a snížení hodnoty. Ať máte jakékoli požadavky, sestavíme mnohafunkční týmy, které jsou schopny řešit ty nejsložitější problémy s pomocí naší prověřené globální metodiky za použití nejnovějších vysoce kvalitních auditových nástrojů a názorů.

 • IFRS
 • Řízení financí
 • Řízení rizik

  Je tedy nesmírně důležité, abyste si vytvořili strategický náhled na všechna rizika, kterým dnes čelíte. To znamená definovat, jaká jsou vaše hlavní rizika, zvážit jejich pravděpodobnost a dopad na faktory podporující obchodní činnost – a získat vlastní názor na opatření, která je třeba přijmout.

  EY vás při tom může podpořit. Můžeme zhodnotit rizika přesahující rámec finančních a regulačních rizik a vzít v úvahu širší prostředí, ve kterém provozujete svou činnost. Můžeme pro vás naplánovat scénáře pro hlavní rizika k zajištění toho, aby váš proces řízení rizika byl napojen na skutečná rizika, kterým váš podnik čelí. A můžeme vám pomoci zavést účinné monitorovací a kontrolní procesy, které vás dříve varují, a pomohou vám reagovat rychle a efektivně.

  Tento přísný a disciplinovaný přístup k řízení rizika vám pomáhá chránit budoucnost vašeho podniku – a pomáhá vám zvládnout problémy recese.

 • Provozní efektivita

  Mnohé podniky v současnosti pracují na radikálním snížení nákladů, přitom se ale vystavují riziku poškození efektivity svého provozu. Myslíme si, že toto riziko je možné snížit s pomocí strukturovaného holistického přístupu, který se zaměřuje současně na snižování nákladů a zlepšování výkonu.

  EY s vámi může spolupracovat na snížení nákladů ve vašem hodnotovém řetězci a na zlepšení procesů, které to podporují – způsobem, který přináší dlouhodobé významné úspory. Nejprve zhodnotíme celou vaši nákladovou základnu, prostudujeme pracovní kapitál a postupy optimalizace výnosů. Poté zhodnotíme vaše klíčové procesy, vaše současná rizika a zavedené kontroly, a dále způsob řízení vašich hlavních programů. Poté s vámi budeme spolupracovat na všech nezbytných změnách.

  Tímto přístupem ke snižování nákladů a zlepšování výkonu můžete dosáhnout významných výhod v celé vaší organizaci – teď i v budoucnu. Dostanete se tak do dobré pozice, abyste přežili pokles a vynořili se jako silná společnost při prvních známkách zotavení.

 • Řízení špičkových zaměstnanců

  Válka o talenty se nezastaví v době poklesu ekonomiky – ještě se zhorší. Organizace, které přemýšlejí dopředu, používají inovativní přístupy k řízení talentů pro získání konkurenční výhody, aby jim pomohly proplout poklesem ekonomiky a vytvořit silnou platformu pro zotavení a růst.

  Současně se snahou o identifikaci a implementaci iniciativ zaměřených na snižování nákladů na zaměstnance musíte nalézat způsoby, jak si udržet a rozvíjet své nejlepší talenty. Naši odborníci na lidský kapitál vám s tím mohou pomoci.

  Tým globální mobility EY poskytuje poradenství mnohým z největších světových zaměstnavatelů – i těm, kteří se za hranice vydávají poprvé.

  Naši odborníci na výkon a odměnu vám pomohou vytvořit programy odměn a kapitálových motivací, které skutečně angažují vaše nejdůležitější zaměstnance. Pomůžeme vám plnit závazky v oblasti dodržování daňových předpisů, mít aktuální informace o změnách regulačních opatření, efektivně globálně řídit talenty a zlepšovat strategické nastavení vaší funkce. Dostane se vám tak pomoci, kterou potřebujete k řízení vašeho nejcennějšího zdroje v těžkých časech.

 • Kapitál a transakce

  Ve světě fúzí a akvizic dochází k dramatickým posunům. Typy transakcí, které se uskutečňují – a způsob jejich financování a provedení – se výrazně mění.

  Váš podnik může přemýšlet o prodeji aktiv nebo o pořízení aktiv za konkurenční ceny pro zvýšení vašeho tržního podílu. V každém případě budete muset analyzovat hodnotu a rizika transakce, abyste pochopili, zda máte solidní důvod k jejímu uskutečnění.

  EY vás při tom může podpořit. Můžeme vypracovat přehled málo výkonných podniků, přehled dluhových závazků, analýzy likvidity a optimalizace pracovního kapitálu. Můžeme ověřit účetní, právní a daňové dopady navrhované struktury a přístupu k financování. Můžeme vám pomoci rozhodnout, zda vaše transakční strategie a procesy jsou v souladu s podnikatelskými cíli – a zda jsou účinné. A můžeme vám poskytnout různé typy analytické podpory a řízení projektů pro společnosti v každé fázi finanční tísně, včetně formální restrukturalizace.

  Chcete-li prodat nebo koupit, EY vám může pomoci navigovat stále se měnícím prostředím fúzí a akvizic, přijímat informovaná rozhodnutí a uzavírat ty správné transakce.