Česká republika je 21. nejatraktivnější zemí pro fúze a akvizice

  • Share

Praha, 1. srpna 2012 – Jedničkou nejnovějšího žebříčku transakční atraktivity (M&A Maturity Index), který hodnotí kvalitu a zralost investičního prostředí, jsou Spojené státy následované Singapurem. Na třetím místě skončila Velká Británie, která předstihla další dvě asijské ekonomiky, Hongkong a Jižní Koreu. Asijské ekonomiky obsadily v TOP10  polovinu míst, což svědčí o tom, že se Asie stává nových globálním investičním centrem. Vyplývá to z pravidelného žebříčku transakční atraktivity „M&A Maturity Index“ zpracovaného výzkumným centrem pro fúze a akvizice (Mergers and Acquisitions Research Center, MARC) Cass Business School při City University London ve spolupráci se společností EY. Česká republika se umístila na 21. místě a předstihla tak ostatní země střední a východní Evropy. 

Žebříček M&A Maturity Index hodnotí 148 zemí celého světa z hlediska jejich atraktivnosti pro domácí i zahraniční fúze a akvizice. Výsledné pořadí představuje agregaci bodového hodnocení legislativních, politických, ekonomických a finančních podmínek, technologický potenciál jednotlivých zemí, socioekonomické faktory a úroveň infrastruktury (celkem je hodnoceno 23 faktorů).

Singapur a Hongkong vděčí za své výborné umístění především rozvinuté infrastruktuře, dostatečné nabídce kvalitních podniků a optimálním legislativním podmínkám pro podnikání,“ říká Vladislav Severa, vedoucí partner transakčního poradenství EY v České republice a ve střední a jihovýchodní Evropě. „Tím se liší od většiny ostatních zemí v první desítce, které bodují hlavně vysokou technologickou vyspělostí a jejich high-tech export a inovace doložené množstvím přihlášených patentů jsou zárukou vysoce kvalifikovaného ekonomického prostředí, které investory přirozeně láká.

Hodnocení České republiky
Česká republika se umístila na 21. místě a předstihla tak ostatní země střední a východní Evropy. Oproti loňskému hodnocení si polepšila o čtyři místa,“ komentuje umístění České republiky v žebříčku Vladislav Severa. „Pro srovnání - v žebříčku jsme se umístili těsně za Malajsií, Thajskem a Spojenými arabskými emiráty, ze zemí střední a východní Evropy je ve třetí desítce nejatraktivnějších zemí pro fúze a akvizice ještě Rusko (28) a Polsko (30).

Nejlepšího hodnocení dosáhla ČR v oblasti dopravní a firemní infrastruktury a technologické úrovně. Naopak nejhůře byla Česká republika hodnocena v ekonomických, finančních, legislativních a politických faktorech. Za současný stav ekonomiky byla sice ohodnocena 75 %, ale za růst HDP pouze 20 %. Politická stabilita byla hodnocena 82 %, ovšem jednoduchost daňové správy pouhými 8 % a schopnost minimalizovat zásahy do realizace investičních transakcí pouhými 44 %. Například Chile je v oblasti legislativních a politických faktorů hodnoceno o 8 procentních bodů lépe než Česká republika.

Aktivita českého trhu s fúzemi a akvizicemi v roce 2012
Ve srovnání s rokem 2011 vykazují dostupné údaje mírný nárůst počtu realizovaných fúzí a akvizic v České republice, avšak oproti předkrizovým letům stále monitorujeme klesající trend. Ve druhém čtvrtletí roku 2012 byl sice registrován významný objem transakcí v hodnotě1,6 miliardy USD, nicméně počkejme si na celoroční výsledky. Na relativně malém trhu i jedna významná transakce významně ovlivní statistiky,“ říká Petra Wendelová, partnerka EY pro oblast fúzí a akvizic a dodává: „Horší výsledky v historické časové řadě jsou částečně ovlivněny stupňující se nejistotou v eurozóně. Vzhledem k výrazným výkyvům v přístupu k oceňování podniků, souvisejícím i se stavem dluhových a akciových trhů je však obtížné odhadnout, zda transakční aktivity v České republice v nejbližším období vzrostou.

Zahraniční i meziregionální transakce představovaly ve druhém čtvrtletí tři čtvrtiny všech fúzí a akvizic realizovaných v České republice. „Česká republika je pro investory stále jedním z tradičních cílů, především díky kvalitě zdejších podniků, Avšak nestabilita a obtížná předvídatelnost vývoje regulatorního, daňového a legislativního prostředí investiční apetit naopak snižuje,“ upozorňuje Petra Wendelová.

Banky působící v České republice mají dostatek kapitálu a jsou jen minimálně závislé na externím financování, takže by se česká ekonomika mohla vyhnout úvěrové krizi způsobené přetrvávajícími problémy eurozóny. Česká republika má dostatek kvalifikované pracovní síly a zdejší podniky jsou pro investory atraktivní. Právě díky těmto faktorům se v žebříčku M&A Maturity Index umístila nejlépe ze všech středo- a východoevropských států. Nicméně do budoucna bude nutné zkvalitnit ekonomické a legislativní prostředí.

Perspektivy Asie versus rozkolísaná eurozóna
Pokud jde o jednotlivé oblasti, které žebříček hodnotí, ukazuje se, že největší vliv na počet realizovaných fúzí a akvizic má technologický rozvoj a socioekonomické faktory. Ty jsou ještě důležitější než ekonomické a finanční faktory.

Vzestup nových ekonomik jde na úkor rozvinutých evropských zemí, jejichž hospodářské problémy mají na trh s fúzemi a akvizicemi nepříznivý dopad, a které tudíž v žebříčku ztrácejí. Rekordmanem v tomto směru je samozřejmě Řecko, které je aktuálně na 53. místě, což znamená, že se oproti roku 2011 propadlo o 12, a za posledních pět let dokonce o 23 příček. Portugalsko kleslo od loňského průzkumu o 8 příček na 39. místo. Naopak mezi tzv. „skokany roku“ patří Spojené arabské emiráty (o šest příček na 20. místo) a Malajsie (o 7 příček na 18. místo), dále pak také Polsko (o 5 příček na 30. místo), Rumunsko (o 13 příček na 36. místo), Turecko (o 7 příček na 37. místo), Indie (o 5 příček na 38. místo), Kazachstán (o 6 příček na 40. místo) a Maroko (o 8 příček na 47. místo). „Fúze a akvizice jsou pro společnosti, které chtějí růst rychleji než jejich konkurence, stále důležitějším nástrojem,“ dodává Petra Wendelová. „Potenciální nové trhy ovšem skrývají nejen zajímavé příležitosti, ale i řadu rizik, se kterými by se měl každý investor důkladně seznámit. U zahraničních transakcí je nejdůležitější nenechat se zaskočit neznalostí jiného prostředí. I když se investor detailně seznámí s kupovaným podnikem, je tu ještě celá řada dalších širších aspektů a okolností. Pokud jim investor dobře nerozumí, mohou mu uniknout některá zásadní rizika – nebo příležitosti.

Příloha: Žěbříček M&A atraktivity

M&A Maturity Index (www.mandamaturity.com)
- Žebříček posuzuje atraktivitu148 zemí celého světa pro realizaci fúzí a akvizic, a to na základě 23 kriterií rozdělených do následujících pěti kategorií:
- Legislativní a politické faktory (např. úroveň právního státu, politická stabilita, míra korupce)
- Ekonomické a finanční faktory (např. výše a míra růstu HDP, míra inflace, tržní kapitalizace a přístup k financování)
- Technologické faktory (např. inovace a podíl špičkových technologií na vývozu)
- Socioekonomické faktory (např. počet obyvatel, demografická struktura)
- Infrastruktura (např. silniční a železniční síť, počet registrovaných obchodních společností)

Výzkumné středisko MARC
MARC (Mergers and Acquisitions Research Center), zřízené při Cass Business School, je prvním výzkumným střediskem (působícím v rámci City University London), které se zabývá cíleným celosvětovým výzkumem fúzí a akvizic. Mezi jeho hlavní přednosti patří spojení bohatých praktických zkušenosti klíčových investorů a dalších subjektů realizujících tyto transakce s renomovanými akademiky z Cass Business School. Hlavními sponzory střediska jsou AXA Private Equity, Credit Suisse a EY, dalšími sponzory Mergermarket a Towers Watson.