EY 25 pro 25: Společnost EY slaví 25 let na českém trhu podporou 25 neziskových organizací

 • Share

Praha, 30. května 2016 – Čtvrtstoletí svého působení v České republice oslaví poradenská společnost EY pomocí druhým. Během letošního roku rozdělí čas a energii svých zaměstnanců a finanční i materiální pomoc mezi 25 vybraných českých neziskových organizací. V rámci projektu „EY 25 pro 25“ zaměstnanci EY už například uklízeli Klánovický les nebo sbírali knihy pro organizace pomáhající seniorům a sociálně znevýhodněným dětem. Finančně EY pomohla Nadačnímu fondu Klíček a kavárně, kterou provozuje organizace Zajíček na koni. Další aktivity poběží po celý zbytek roku 2016. Aktuální informace naleznete na webové stránce projektu: www.ey25pro25.cz

Projekt EY 25 pro 25 vychází z CSR strategie EY a našeho motta akcentujícího základní cíl EY a jejích lidí „Building a better working world“ (Pomáháme vytvářet lépe fungující svět). Během roku 2016 EY podpoří 25 projektů neziskových organizací, které pomáhají nemocným, dětem, seniorům, handicapovaným, sociálně slabším a dalším, kteří potřebují podporu či pomocnou ruku. Zaměří se i na spolky, které chrání životní prostředí a životy zvířat, podporují vzdělávání, zdravotnictví nebo dárcovství.

„Letos v EY slavíme 25 let na českém trhu. Chtěli jsme, aby naše oslava měla určitý přesah a pozitivní dopad na komunity kolem nás. Rozhodli jsme se proto, že budeme v průběhu roku pomáhat 25 neziskovým organizacím, které nominovali naši zaměstnanci. Symbolicky za každý náš rok na českém trhu podpoříme jednu neziskovou organizaci,“ říká Magdalena Souček, vedoucí partnerka společnosti EY v České republice.

„Pomůžeme 25 neziskovým organizacím 25 různými aktivitami. Kromě finanční a materiální podpory v podobě různých sbírek a fundraisingových aktivit nabídneme také dobrovolnickou pomoc, např. v podobě výstavby dětského hřiště, pro bono služby, tedy poradenství v oblasti daní, účetnictví, práva, lidských zdrojů, IT a auditu zdarma,“ říká Lucie Říhová, partnerka daňového oddělení EY v České republice.

Aktivity podpořené od 1. března 2016

Projekt odstartoval na začátku března finančním darem Nadačnímu fondu Klíček, který zlepšuje podmínky vážně nemocných dětí. Zakladatelka a ředitelka fondu Markéta Královcová získala v soutěži EY Podnikatel roku titul EY Společensky prospěšný podnikatel roku 2015 a od vedoucí partnerky EY Magdaleny Souček při té příležitosti převzala šek na 50 tisíc Kč.

Obecně prospěšné společnosti Zajíček na koni pak EY přispěla částkou 150 tisíc Kč na nájem prostoru kavárny AdAstra v pražské Podskalské ulici, zaměstnávající hendikepované.

Pro Nadaci Naše dítě, která poskytuje pomoc týraným, zneužívaným a jinak ohroženým dětem, tým zaměstnanců EY provedl pro bono audit. Právní, účetní a daňové rady zdarma poskytneme v tomto roce také Letohrádku Vendula, organizaci NOVIDA či společnosti „E“ – Czech Epilepsy Association.

Po celý rok budou také zaměstnanci daňového a právního oddělení EY sportovat a za jejich výkony zakoupili partneři tohoto oddělení osobní automobil pro organizaci Dotek, která se stará o seniory. Šek na osobní automobil v hodnotě 252 525 Kč jsme předali ředitelce organizace 26. 5. 2016 na oslavách 10. výročí působení Doteku ve Vizovicích.

Pro dobročinné obchody Domova Sue Ryder, organizace Dotek, kavárnu AdAstra Zajíčka na koni, Barevný svět dětí, Nadaci Naše dítě, Nadační fond Klíček a Sestry v sukni, které pomáhají seniorům a sociálně znevýhodněným dětem, zaměstnanci EY již letos zorganizovali sbírku knih a věcí na dětské tábory. Lokálnímu spolku Újezdský strom pomohli v dubnu 2016 vlastníma rukama při úklidu Klánovického lesa. A v květnu 2016 se rozhodli běhat, chodit nebo jezdit na kole do práce, a tím podpořit nejen životní prostředí, ale zároveň pomoci sociálně znevýhodněným dětem z organizace Barevný svět dětí, která za tuto květnovou sportovní aktivitu zaměstnanců obdrží od EY finanční podporu navázanou na dosažené sportovní výkony.

V průběhu letošního roku EY podpoří další neziskové organizace mimo jiné i Azylový dům Gloria a svaté Terezie pro matky s nezletilými dětmi, Avon Pochod proti rakovině prsu, inciativu Movember financující boj proti rakovině prostaty a varlat, centrum výcviku asistenčních psů Helppes, Bílý kruh bezpečí pomáhající obětem trestných činů a domácího násilí nebo Český národní registr dárců kostní dřeně. 25 neziskových organizací navrhli zaměstnanci EY.

Neziskové projekty, které společnost EY podpoří ke svému 25. výročí

#ey25pro25

 1. Avon Pochod proti rakovině prsu
 2. Azylový dům Gloria Arcidiecézní charity Praha
 3. Azylový dům svaté Terezie Arcidiecézní charity Praha
 4. Barevný svět dětí
 5. Bílý kruh bezpečí
 6. Brodem – projekt CoZaTo o nemoci jménem korupce
 7. Český národní registr dárců dřeně
 8. Dobrý anděl
 9. Domov Sue Ryder
 10. EY Run – CZEPA – Česká asociace paraplegiků
 11. Helppes
 12. HESTIA – CENTRUM PRO DOBROVOLNICTVÍ
 13. Letohrádek Vendula
 14. Movember
 15. Nadace Naše dítě
 16. Nadační fond Klíček
 17. Nadání a dovednosti
 18. Novida – nevidomí a slabozrací maséři
 19. Pečovatelství Dotek
 20. Sestry v sukni
 21. Společnost „E“ – Czech Epilepsy Association
 22. Újezdský strom
 23. Ústřední vojenská nemocnice – darování krve
 24. Zachraň kočku
 25. Zajíček na koni – kavárna AdAstra

Aktuální informace o projektu EY25pro25 můžete sledovat na webových stránkách: www.ey25pro25.cz i na našich sociálních sítích:  

EY FB Česká republika
EY Twitter ČR : @EY_CeskaRep

EY Instagram ČR: eyceskarepublika

O CSR společnosti EY

Strategie společnosti EY je založena na závazku k našim lidem, klientům a širší společnosti. V oblasti společenské odpovědnosti firmy máme mnoho aktivit – od podpory rozvoje podnikatelského prostředí a vzdělanosti, přes ekologicky šetrný přístup až po bezplatné poskytování našich služeb vybraným charitativním organizacím. Naším mottem akcentujícím základní cíl EY je Building a better working world (Pomáháme vytvářet lépe fungující svět). Díky naší globální organizaci a vazbám s klienty, státními orgány a dalšími subjekty máme ty nejlepší předpoklady podílet se na pozitivních změnách. Přispíváme k nim už tím, jaké hodnoty vyznáváme a v praxi prosazujeme. Snažíme se vytvořit lepší prostředí pro naše zaměstnance, klienty i pro širší společnost.

Naše globální strategie společenské odpovědnosti zahrnuje čtyři pilíře:

 • Marketplace (podpora podnikání a rozvoje trhu)
 • Workplace (důraz na rozvoj schopností a dovedností, vzdělání)
 • Community (podpora institucí, které řeší nejnaléhavější potřeby společnosti)
 • Environment (udržitelnost životního prostředí)