Inkasní trh meziročně klesl o 1,1 mld. korun

  • Share

► Inkasní agentury zpracovaly v roce 2015 pohledávky v objemu 21,3 mld. Kč
► Průměrná výše pohledávky, řešená inkasní agenturou, klesla na 12 792 Kč
► Inkasní trh přišel o 300 pracovních míst

Praha, 7. dubna 2016 – Inkasní agentury zpracovaly během loňského roku v České republice pohledávky v objemu přes 21,3 mld. Kč. Průměrná výše pohledávky řešená inkasní agenturou v roce 2015 poklesla o 1 005 Kč na 12 792 Kč. Pohledávky za domácnostmi činily 84,5 % počtu pohledávek předaných do správy inkasním agenturám v daném roce. Vyplývá to z výsledků pravidelného průzkumu trhu mimosoudního inkasa v České republice, provedeného Asociací inkasních agentur ve spolupráci se společností EY.

„Po velkém propadu v roce 2013 inkasní trh stagnuje, což potvrdily i výsledky za loňský rok. Některé inkasní agentury ukončily svoji činnost, další se začínají orientovat na jiné oblasti působení. Aktuálně je mimosoudní řešení nesplácených dluhů vystaveno hrozbě omezení novými návrhy zákonů. Je reálné nebezpečí, že věřitelé budou donuceni spory s dlužníky řešit především soudně a exekučně, namísto sjednávání dohod o odložené splatnosti pomocí inkasních agentur,“ říká Radek Laštovička, prezident Asociace inkasních agentur.

Inkasní agentury loni zpracovaly přibližně 1,66 milionu nových pohledávek v objemu cca 21,3 mld. Kč a vytváří více než 1 300 pracovních míst. Ač objem nových pohledávek znatelně klesl, jejich počet mírně vzrostl (zhruba o 43 tisíc kusů). Průzkum ukázal významný nárůst počtu odkoupených pohledávek (téměř o dvě třetiny), které činily 15,3 % z pohledávek přijatých inkasními agenturami v roce 2015. Zároveň však poklesla průměrná velikost odkupovaných pohledávek. Potvrzuje se tak racionalita chování věřitelů, kteří sami řeší své větší pohledávky, zatímco prodávají drobné pohledávky, které se jim nevyplácí řešit interně. „Od roku 2012 došlo celkově k propadu pohledávek předávaných inkasním agenturám o 8,7 mld. korun, což činí téměř 30 %. Meziročně inkasní trh přišel o dalších 300 pracovních míst. Počet pohledávek předávaných inkasním agenturám v posledních třech letech však můžeme označit za stabilní,“ vysvětluje Marek Jindra, partner oddělení transakčního poradenství společnosti EY.

Průměrná výše tržeb z inkasní činnosti na jednu inkasní agenturu v roce 2015 byla 55,1 mil. Kč, počet zaměstnanců byl 35 a při cca 700 mil. Kč ročně přijatých pohledávek dokázala v průměru věřitelům zajistit navrácení téměř 200 mil. Kč. 

Aktuálním tématem, které může velmi zasáhnout do činnosti inkasních agentur je právě Poslaneckou sněmovnou ČR projednávaný Zákon o spotřebitelském úvěru. „Zákon se snaží postihnout a regulovat mnoho věcí najednou, a to včetně mimosoudního inkasa. Hlavní činností inkasních agentur je sjednávání splátkových kalendářů včetně dohod o změně některých podmínek původního spotřebitelského úvěru. Na trhu nyní panuje velká nejistota, zda nechtěným efektem Zákona nebude znemožnění některých forem mimosoudních dohod s dlužníky sjednávaných nyní prostřednictvím inkasních agentur, které by vyústilo ve zvýšení soudních a exekučních postihů dlužníků,“ uvedl Zbyšek Kordač, advokát, Weinhold Legal.

Přílohy:

Průzkum trhu mimosoudního inkasa (pdf, 647kb)

O průzkumu
Asociace inkasních agentur (AIA) provedla ve spolupráci se společností EY pravidelný průzkum trhu inkasních agentur. V pořadí již devátého průzkumu se zúčastnil ustálený počet 24 inkasních agentur, mezi kterými byli téměř všichni významní hráči na trhu. Podle odhadu tak průzkum pokrývá 80 % trhu inkasních služeb v České republice. Sběr dat a jejich vyhodnocení se uskutečnily v březnu 2016. Oslovení prováděla společnost EY formou elektronického web dotazníku. Data navazovala na obdobný průzkum z předchozích let tak, aby bylo možné vysledovat tržní trendy. Dotazy byly zaměřeny na údaje o inkasní činnosti z let 2014 a 2015 a na výhled pro rok 2016. Část údajů odpovídá informacím shromažďovaným v rámci pravidelného evropského průzkumu inkasního trhu FENCA (Federation of European National Collection Associations).

Informace o Asociaci inkasních agentur (AIA)
Asociace inkasních agentur byla založena v roce 2002 a od roku 2006 je členem FENCA (Federation of European National Collection Associations, Evropské federace národních asociací inkasních agentur). Členové Asociace inkasních agentur jsou nejvýznamnější společnosti působící v oblasti správy a inkasa pohledávek, které přijaly etický kodex, ve kterém se mimo jiné zavazují k přísnému dodržování zákonů České republiky, ochraně osobních dat a respektování osobní nedotknutelnosti dlužníků, s cílem postupovat vždy tak, aby stoupala důvěra veřejnosti v činnost inkasních agentur. Více informací naleznete na webových stránkách asociace: http://www.aiacz.cz/