Podniky mají zájem o fúze a akvizice, ale i o nové formy spojenectví

  • Share

► V příštích 12 měsících plánuje fúzi nebo akvizici polovina světových a 40 % českých manažerů firem
► Čtyři z deseti globálních společností hledají partnera pro nějakou formu spojenectví, v Česku je to jen 15 %
► Na českém trhu fúzí a akvizic se očekává vyšší podíl nevyžádaných nebo nepřátelských nabídek
► Společností plánujících akvizici v hodnotě nad 1 miliardu amerických dolarů je celosvětově pětkrát víc než v loňském roce
► Investice českých firem nejčastěji míří na domácí trh, do Velké Británie, Německa, Indie a Nizozemí
► Největší zájem je celosvětově o akvizice v těžařství a spotřebitelském zboží včetně maloobchodu, v ČR dominuje průmyslová výroba
► Objem čínských investic směřujících do zahraničí celosvětově poroste

Praha, 22. června 2016 Situace na globálním trhu fúzí a akvizic by se měla i v nejbližších měsících vyvíjet příznivě. Podle nejnovějšího EY Barometru investiční důvěry (EY Global Capital Confidence Barometer), kterého se ve 45 zemích světa zúčastnilo přes 1 700 generálních ředitelů a dalších vrcholových manažerů, plánuje v letošním roce akvizici polovina oslovených společností.

Již sedmý ročník průzkumu opět potvrdil, že podniky mají o akvizice a nová spojenectví velký zájem. Na trhu fúzí a akvizic tak panuje ostrá konkurence. Téměř třetina (28 %) dotázaných manažerů očekává, že se během následujících 12 měsíců zvýší počet nevyžádaných nabídek. Na českém trhu budou dokonce nejčastější formou (45 %). Celosvětově se podniky výrazně zaměřují na neorganický růst, svědčí i vysoký podíl společností hledajících partnera pro strategické spojenectví (40 %). V České republice je to zatím jen 15 %.

„Na jedné straně dlouhodobě nízká míra organického růstu, na druhé straně převratné změny, které zásadním způsobem proměňují fungování a vzájemné obchodování podniků i chování spotřebitelů. To jsou faktory, které globálně výrazně posilují zájem o fúze a akvizice,“ říká Vladislav Severa, vedoucí partner transakčního poradenství společnosti EY ve střední a jihovýchodní Evropě. „Firmy musí čelit mnoha výzvám týkajícím se digitalizace, kybernetické bezpečnosti, geopolitické nestability a dalších vlivů. Změny v ekonomice jsou tak rychlé a tlak na ceny tak velký, že organický růst sám o sobě často není schopen zajistit vyšší výnosy. Podniky proto stále častěji nakupují jiné firmy a jdou do nových spojenectví.“

Ve starých soupeřích nacházejí manažeři nové přátele

Podmínky pro transakce budou podle EY Barometru investiční důvěry v nadcházejících 12 měsících velice příznivé. Dotázaní manažeři se domnívají, že hodnota podniků je stabilní, kvalitních transakčních příležitostí je dostatek a pravděpodobnost úspěšného dokončení transakce je vysoká.

Téměř 90 % českých firem, které v horizontu jednoho roku nějakou transakci plánují, dokonce uvažuje o více než jedné transakci. Více než třetina oslovených manažerů si pak myslí, že počet transakcí zvažovaných jejich společností se během následujících 12 měsíců zvýší.

Zájem se navíc přesouvá k větším transakcím. Podíl společností, které plánují akvizici v hodnotě nad 1 miliardu amerických dolarů, vzrostl na globální úrovni oproti předchozímu průzkumu z podzimu 2015 pětinásobně.

„EY Barometr investiční důvěry ukázal, že vedle fúzí a akvizic 40 % oslovených společností celosvětově uvažuje o strategickém spojenectví. Nové formy spolupráce jsou stále častěji vnímány jako efektivní nástroj k získání potřebných odborných kompetencí. Bez těch se dnes žádná společnost neobejde. Taková spolupráce je oproti změnám vlastnictví méně formální a přitom méně riziková. Podnikům navíc umožňuje rychle reagovat na změny na trhu. Spojenectví lze uzavírat a rušit snadněji než fúze či akvizice,“ říká Vladislav Severa. „Na českém trhu fúzí a akvizic o strategickém spojenectví zatím uvažuje jen 15 % firem. Očekává se spíše vyšší podíl nevyžádaných nebo nepřátelských nabídek.“

Sbližování odvětví přeje akvizicím

V souvislosti s technologickým vývojem a měnícími se preferencemi spotřebitelů dochází ke sbližování mnohých ekonomických odvětví a rychlému nástupu nových konkurentů. I to je jeden z faktorů zvyšující počty fúzí, akvizic a spojenectví. Více než třetina oslovených vedoucích pracovníků (37 %) očekává, že v nadcházejících 12 měsících přibude prodejů realizovaných v tísni. Čeští manažeři pak předpokládají nejvyšší podíl nevyžádaných a nepřátelských nabídek (45 %). Řada odvětví mění své hlavní zaměření a provádí strategické prověrky, aby mohla následně prodat aktiva, která nejsou dostatečně výkonná.

Největší zájem o akvizice na globální úrovni je podle průzkumu v sektorech těžařství a spotřebitelském zboží včetně maloobchodu, kde transakci v příštím roce plánuje 59 % dotázaných společností. Následují sektory energetika (58 %) a průmyslová výroba (55 %). Českým fúzím a akvizicím dominuje průmyslová výroba (40 %).

Domácí ekonomiky nerostou, firmy investují v zámoří

Řada ekonomik světa se již léta potýká se slabým růstem, a proto se společnosti snaží posílit své hospodářské vyhlídky zahraničními investicemi. Fúzi nebo akvizici v jiném státě zvažuje 74 % oslovených společností, v Česku dokonce 81 %.

„Řada společností v současnosti prověřuje svá portfolia a zamýšlí se nad tím, ve kterých zemích působí. Manažeři se rádi při plánování investiční strategie poohlédnou v zahraničí a hledají lokality s potenciálem k růstu,“ říká Jaroslav Zelenka, senior konzultant oddělení transakčního poradenství společnosti EY v České republice.

TOP investiční destinace pro světové i české investory

K nejatraktivnějším destinacím v celosvětovém měřítku patří Spojené státy, Velká Británie, Indie, Čína a Německo. V západní Evropě se investoři snaží využít současné relativně nižší ocenění podniků v kombinaci s levnými zdroji financování. Nejatraktivnějšími evropskými investičními destinacemi jsou Velká Británie a Německo, investoři ale vidí investiční příležitosti i v Řecku a Turecku. Investoři ze střední a jihovýchodní Evropy vnímají jako nejatraktivnější zemi regionu střední Evropy Českou republiku.

Čeští investoři kromě tuzemského trhu nejčastěji plánují akvizice ve Velké Británii, sousedním Německu, Nizozemí, ale také v Indii.

Poroste zároveň objem čínských investic směřujících do zahraničí. Tamní společnosti mají velký zájem o aktiva spojená s právy duševního vlastnictví. Jen od února do dubna letošního roku investovaly čínské společnosti v zahraničí rekordních více než 100 miliard amerických dolarů.

Důvěra v investice se opírá o slibný ekonomický výhled

Na akviziční plány podniků má příznivý vliv slibný výhled globální ekonomiky. Výkyvy trhů v prvním čtvrtletí letošního roku dotázané manažery nijak neznepokojily.

Některé obavy nicméně přetrvávají. Za největší riziko respondenti považují zvyšující se politickou nestabilitu některých regionů, především na Blízkém východě, na Korejském poloostrově a v Jihočínském moři. Čeští respondenti (45 %) jsou pak nejvíce znepokojeni ekonomickou a politickou nestabilitou Evropské unie.

Za potenciální riziko pro budoucí „megatransakce“ s hodnotou přesahující 10 miliard dolarů manažeři globálně považují regulaci a ochranu hospodářské soutěže. Ta se již v poslední době projevila citelnými zásahy regulačních orgánů do velkých odvětvových konsolidací. V budoucnosti bude nutné už při přípravě velkých transakcí zvážit, jak se s regulatorními nároky úspěšně vypořádat.

Tyto dílčí problémy však nebrání vysoké důvěře na trhu fúzí a akvizic. Respondenti se systémových rizik na trhu neobávají. To dokazuje jejich pozitivní akviziční nálada a zvýšené počty plánovaných transakcí.

„Manažeři dle našeho průzkumu globální ekonomiku považují za relativně stabilní. Pro firmy je nyní klíčové udržet na uzdě náklady a současně najít nové zdroje výnosů. Akvizice i nová spojenectví tak budou v dohledné budoucnosti důležitou součástí prorůstové korporátní strategie,“ dodává Jaroslav Zelenka.

Kompletní studii k Barometru investiční důvěry najdete na http://www.ey.com/ccb

Sledujte také na Twitteru: @EY_TAS a #EYCCB, @EY_CeskaRep

Facebook: EY Česká republika Kariéra
LinkedIn: EY
YouTube kanál: EY Česká republika
Twitter: @EY_CeskaRep
Instagram: eyceskarepublika

O EY Barometru investiční důvěry

Barometr investiční důvěry (EY Global Capital Confidence Barometer) je průzkum společnosti EY, který se provádí pravidelně dvakrát ročně, a to již od listopadu 2009. V aktuálním, v pořadí již čtrnáctém průzkumu, který proběhl v únoru a březnu 2016, odpovídalo více než 1 700 vrcholových manažerů velkých společností z celého světa. Respondenti zastupovali 19 ekonomických odvětví včetně automobilového průmyslu a dopravy, finančních služeb, energetiky a veřejných služeb, průmyslové výroby a technologií. Cílem Barometru je posoudit důvěru korporací v další vývoj globální ekonomiky, zmapovat priority jejich vedení pro následujících 12 měsíců a vytipovat modely v oblasti řízení kapitálu, které společnostem do budoucna v souvislosti s dalším vývojem globální ekonomiky přinesou konkurenční výhodu. Zpráva je k dispozici na webové stránce http://www.ey.com/ccb.