Raj Apte novým šéfem služeb EY v oblasti restrukturalizace pro region střední a jihovýchodní Evropy

  • Share

Praha, 17. března 2016 – Novým šéfem služeb EY pro oblast restrukturalizace ve střední a jihovýchodní Evropě byl jmenován Raj Apte. Raj Apte bude mít na starosti další rozvoj poradenské praxe EY v oblasti restrukturalizace v regionu střední a jihovýchodní Evropy, a to jak z hlediska využívání tržních příležitostí, tak pokud jde o odborný rozvoj poradenských týmů a zkvalitňování procesů. Navazuje na dosavadní poradenskou práci EY v oblasti restrukturalizací, ale zaměří se i na problémovější trhy a na maximální využívání bohatých zdrojů a odborného potenciálu, které má EY v tomto regionu k dispozici. Regionální aktivity řídí z Budapešti.

Raj Apte přichází do EY ze společnosti Lazard, kde působil v londýnské a frankfurtské pobočce jako ředitel skupiny pro restrukturalizace a finanční poradenství v regionu EMEA (Evropa, Blízký východ a Afrika). Předtím pracoval v londýnském zastoupení Morgan Stanley jako výkonný ředitel skupiny pro restrukturalizace a finanční poradenství v regionu EMEA. V minulosti působil rovněž v právnické firmě Allen & Overy, konkrétně v jejím úvěrovém oddělení, kde klientům poskytoval nejrůznější poradenské služby týkající se dluhového financování.

„Raj Apte se finančními restrukturalizacemi a poradenstvím zabývá více než 17 let. Díky tomu má nejen bohaté zkušenosti s řadou prestižních mezinárodních transakcí, na jejichž úspěšné realizaci se během své dosavadní kariéry podílel, ale i kontakty na významné korporace a klíčové finanční instituce z celé Evropy, Blízkého východu i Afriky,“ říká Vladislav Severa, vedoucí partner transakčního poradenství EY ve střední a jihovýchodní Evropě. „Povede náš restrukturalizační tým ve střední a jihovýchodní Evropě a kromě toho bude působit v centru excelence pro Evropu, Blízký východ a Afriku.“

Raj Apte je nejnovější z řady významných manažerských posil, které v poslední době do EY přišly a které firmě umožní lépe pokrýt všechny geografické regiony a naplnit očekávání klientů i dalších zainteresovaných subjektů v oblasti finančních a provozních restrukturalizací. V současnosti má EY oddělení specializující se na služby v oblasti restrukturalizace ve více než 40 zemích celého světa. V těchto odděleních působí více než stovka partnerů a přes tisíc odborných pracovníků zaměřujících se na restrukturalizace.

Raj Apte je absolventem dvou univerzit – v anglickém Liverpoolu a německém Münsteru, vysokoškolská studia ukončil v roce 1996. V roce 2000 splnil podmínky pro výkon advokacie v Anglii a Walesu a o rok později rovněž v Německu. Je členem Chartered Institute for Securities and Investment. Má britské občanství, vedle angličtiny hovoří rovněž plynně německy.  

Mezi poradenské služby, které společnost EY globálně poskytuje v oblasti restrukturalizace, patří např.:

  • Služby finančního poradce při restrukturalizaci korporátního dluhu (a to pro všechny strany, tj. pro dlužníky, věřitele, vedení, vlastníky, včetně private equity fondů, obchodní protistrany, správce penzijních fondů, potenciální nové věřitele a fondy investující do distresovaných aktiv)
  • Působení ve funkci vedoucího pracovníka, případně nezávislého externího subjektu zajišťujícího a organizujícího projekt restrukturalizace
  • Návrhy a realizace řešení v oblasti provozních restrukturalizací/optimalizací/revitalizací, prognózy peněžních toků či řízení pracovního kapitálu  
  • Služby finančního poradce u fúzí a akvizici realizovaných v tísni, a to jak na straně kupujícího, tak na straně prodávajícího
  • Formální role při insolvenčním řízení, poradenství zaměřující se na nouzové plány v případě insolvence
  • Poradenství pro finanční instituce zaměřující se na plány ukončení činnosti a likvidace (tzv. „living will“), oddělení zdravých a problematických aktiv do separátních rozvah
  • Poradenství v oblasti restrukturalizace a insolvence pro ministerstva a státní orgány, obce a regulační orgány  
  • Poradenství pro velké korporace v oblasti řízení rizik dodavatelského řetězce a dodavatelů v problémech